Monikulttuurinen lapsuus Lapissa

Kirjoittaja: 

 

Monikulttuurinen lapsuus Lapissa -tutkimus yhteistyössä KT Merja Paksuniemen kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millaista on olla lapsi Suomen Lapissa. Tutkimusmenetelmät ovat monitieteisiä sisältäen arkistotutkimusta, haastattelua, kyselylomakeaineiston keräämistä ja dokumenttianalyysejä. Hankkeessamme tuotamme vertaisarvioituja artikkeleita kansallisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä suomenkielisen ja englanninkielisen kirjan. Tutkimushanke on pioneerityö. Lähestymme aihetta Pohjois-Suomessa asuvien monikulttuuristen, myös vähemmistökulttuureihin kuuluvien lasten elämää tutkimalla.

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top