Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa

Julkaisuvuosi: 
2014

Millaiset ovat saamelaisen kouluhistorian juuret Suomessa? Miten saamelainen kouluhistoria näyttäytyy uudemmassa ajassa? Millainen asema saamelaisten opetuksella on ollut suomalaisessa koululaitoksessa?

Kasvatuksen historian tutkimuksia julkaistaan Suomessa paljon, mutta tiedämme erittäin vähän Suomen saamelaisten kouluhistoriasta ja heidän koulukokemuksistaan. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa on ensimmäinen kokoava esitys siitä, millaiset saamelaisen kouluhistorian kehitysvaiheet ovat ja millainen asema saamelaisten opetuksella on suomalaisessa koululaitoksessa.

Kirja tekee yhteenvetoa siitä, mitä saamelaisten kouluhistoriasta tiedetään sekä tulkitsee niitä keskusteluja ja linjauksia, joiden pohjalta saamelaisten koulutus ja saamen kielen asema ovat muotoutuneet. Artikkelikokoelma perustuu arkisto- ja lähdemateriaalityöhön sekä kouluhallinnon ja koulutuksen tehtävissä toimineiden henkilöiden kouluhistoriallisiin kokemuksiin.

Kirja on suunnattu kaikille saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historian vaiheista kiinnostuneille, koulumaailmassa toimijoille, opiskelijoille, tieteentekijöille ja aiheesta kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Julkaisun pdf-versio ladattavissa tästä.

ISBN 978-952-5889-76-5 (painettu)
ISBN 978-952-5889-77-2 (PDF)
ISSN 0356-9659
Tutkimuksia – n:o 50

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top