Arkisto  »  Aineistot  »  Kuvagalleria  »  Näyttelyt  »  Lahjoitukset  »  Linkit    


Arkiston käyttö

Siirtolaisuusinstituutin historiallinen arkisto, Siirtolaisuuskokoelmat, on kaikille avoin arkisto, ja sen aineistot ovat pääosin vapaasti tutkijoiden sekä muiden asiasta kiinnostuneiden käytettävissä.

Alkuperäisiä fyysisiä aineistoja voi tutkia Siirtolaisuusinstituutin tiloissa. Niitä ei lainata ulos muuten kuin hyvin perusteltua näyttelytarkoitusta varten. Digitaalisesta aineistosta voidaan luovuttaa kopioita etäkäyttöön sopimuksen mukaan. Käynnissä oleva arkiston digitointiprojekti mahdollistaa sen, että yhä suurempi osa Siirtolaisuuskokoelmien aineistosta saadaan asiakaskäyttöön sähköisessä muodossa. Vuoden 2016 alussa digitointiaste paljon käytettyjen yksityiskirjeiden osalta esimerkiksi oli n. 60 prosenttia.

Arkistoaineiston käytöstä laaditaan käyttösopimus, jossa määritellään mm. aineiston käyttötarkoitus sekä mahdolliseen julkaisemiseen liittyvät ehdot.

Hyväkuntoisesta fyysisestä aineistosta saa valokopioita maksua vastaan. Digitaalisesta kopioimisesta ei veloiteta, mikäli kopioitava aineisto on jo valmiiksi sähköisessä muodossa.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös