Lotta Weckström

 

Verkostotutkija

lotta@weckstrom.org

 

 


Oppiarvo:

 • FT

Koulutus:

 • FT, Soveltavan Kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto 2008
 • MPhil, Department of Speech Communication, Argumentation Theory and Rhetoric, University of Amsterdam, 2003

Asiantuntemus:

Ruotsinsuomalaiset, erityisesti toinen ja kolmas sukupolvi, vähemmistö- ja identiteettikysymykset, kaksi- ja monikielisyys, etnografiset tutkimusmetodit, haastattelututkimus.

Nykyinen tutkimus:

Ruotsinsuomalaiset, haastattelututkimus, äänitearkistot ja digitaaliset ihmistieteet.

Keskeisimmät julkaisut:

 • 2011    Suomalaisuus on kuin vahakangas. Ruotsinsuomalaiset nuoret kertovat suomalaisuudestaan. Tutkimuksia A36. Siirtolaisuusinsituutti & Sverigefinnarnas Arkiv, Stockholm.
 • 2011    Representations of Finnishness in Sweden. Studia Fennica Linguistica, SKS, Helsinki.
 • 2008-2009    Neljä pienois biografiaa suomalaisista siirtolaisista Ruotsissa, Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 2009. Verkkojulkaisu.
 • Weckström, Lotta: Lahja Exner. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Weckström, Lotta: Tove Skuttnab-Kangas. Kansallisbiografia- verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Weckström, Lotta: Aapi Lohiniva. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Weckström, Lotta: Erkki Vuonokari. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • 2006    Symbiosis of Language and Identity? In: Passages to European Citizenship. H. Snellman and M. Lähteenmäki (eds.). Studia Fennica Ethnologica 9. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • 2006    Bredbyn suomalaisten luokkien koulutyönseisaus 1984 - ruotsinsuomalaisen kansalaisaktivismin voimannäyttö. In: Kansalaisvaikuttaminen ja poliittisuuden muutos. K. Mäki and I. Ahvenisto (eds.) Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.
 • 2005    Unga Sverigefinnarnas tankar om finsk identitet i Sverige. In: Rätten till mitt språk - Förstärkt minoritetsskydd. Betänkande från utredningen om finska och sydsamiska språken. Statens offentliga utredningar, SOU 2005:40, Stockholm. (Title in English: Young Sweden Finns' Thoughts about Finnish Identity in Sweden. In: The Right to my Language - Amplified Minority Protection. A Report about Finnish and South-Sami. Published by the Swedish Ministry of Justice).
 • 2005    The Invisible Opponent. A Study about Feelings of National Belonging, Finnishness, and Immigration of Second Generation Finns in Sweden. In: Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies. Berliner Wissenschaftsverlag.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös