Ismo Söderling

VTT, Dosentti

ismo.soderling@utu.fi

+358 (0)50 511 3586

 

 

 


Oppiarvo: 

 • VTT (sosiaalipolitiikka)
 • Dosentti, väestötiede (Joensuun yliopisto 1990-)
 • Dosentti, sosiaalipolitiikka (Turun yliopisto 1994-)

Asiantuntemus:

 • Muuttoliike, etniset suhteet, väestöpolitiikka, demografia, perhepolitiikka
 • Curriculum Vitae (PDF Document, 380 kt)

Työtehtävät:

 • Johtaminen kaikessa moninaisuudessaan

Keskeisimmät julkaisut

 1. Söderling, Ismo (2013): Maahanmuutto ja suomalaisten asenteet. Teoksessa: Alitolppa-Niitamo. Anne, Fågel, Stina ja Säävälä, Minna: Olemme muuttaneet - ja kotoutuneet. Väestöliitto, Helsinki, pp. 15-31.
 2. Hartonen, Olavi, Söderling, Ismo ja Korkiasaari, Jouni (2013): Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa. Siirtolaisuusinstituutin erikoisjulkaisuja E 1 (Opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille). 80 s. Painosalama Oy, Turku.
 3. Heikkilä, Elli Söderling, Ismo (eds.) (2013): Yksintulleet pakolaislapset. Unaccompanied refugee minors. Siirtolaisuus-Migration, Supplement 2013, 53 p., Painosalama Oy, Turku.
 4. Söderling, Ismo and Kiiveri, Heidi: “Tolerance and expectations in Finnish attitudes about immigration in 2010 and 2012”. In: Heikkilä, Elli, Kostiainen, Auvo, Leinonen, Johanna and Söderling, Ismo: Participation, Integration, and Recognition: Changing Pathways to Immigrant Incorporation (eds.). Institute of Migration, Migration Studies C 24, Painosalama Oy, Turku, pp. 84-98.
 5. Heikkilä, Elli ja Söderling, Ismo (toim.) (2011): Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium 2010. Siirtolaisuusinstituutti, tutkimuksia A 38. 164 s. Painosalama, Turku.
 6. Heikkilä, Elli, Kostiainen, Auvo, Leinonen, Johanna and Söderling, Ismo: Participation, Integration, and Recognition: Changing Pathways to Immigrant Incorporation (eds.). Institute of Migration, Migration Studies C 24, Painosalama Oy, Turku, 176 s.
 7. Söderling, Ismo (2011): Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia - monenlaista maahanmuuttoa ja kulttuurista kohtaamista. Teoksessa: Kontula, Osmo (ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta, juhlakirja. VL-Markkinointi Oy. Helsinki, ss. 116-132.
 8. Rotkirch, Anna, Söderling, Ismo, Fågel, Stina (2010): Farkkumummoja ja pehmovaareja - uusia ikkunoita isovanhemmuuteen. Väestöliitto. Forssan kirjapaino Oy. Forssa. 200 p.
 9. Söderling, Ismo: Nettijulkaisu: Factors affecting population size in Finland - the role of immigration and population policies. Osoitteessa http://www.migrationinstitute.fi/articles/index.php#Maastamuutto (Luettu 22.2.2013)
 10. Söderling, Ismo (2009): Alaikäiset turvapaikanhakijat – edelleen äitiä ikävä. Teoksessa: Asa, Riikka (toim.): Yksintulleet – näkökulmia ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten asemasta Suomessa. European Migration Network, 67-71. Helsinki. (“Unaccompanied minor as an asylum seeker – still missing mother”). In: Asa, Riikka (ed.): Coming alone. European Migration Network, 67-71. Helsinki.
 11. Söderling, Ismo (2007) ”Suomen väestö” (toimittanut yhdessä Seppo Koskisen et al. kanssa), 350 s. Gaudeamus, Helsinki.
 12. Söderling, Ismo and Korkiasaari Jouni (2007): ”Muuttoliike”. Teoksessa: ”Suomen Väestö” (toim. Seppo Koskinen et al.), s. 239-270. Gaudeamus. Helsinki.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös