Call for Papers

Remittances: kansainvälisten muuttajien taloudelliset ja sosiaaliset kotiinlähetykset -seminaari

Helsinki, 8.5.2018. Svenska social- och kommunalhögskolan

12.3.2018
Kansainväliset muuttajat lähettävät taloudellista tukea ja välittävät muita uudistuksia lähtömaihinsa. Aihepiiri on noussut merkittäväksi tutkimuskohteeksi osana laajempaa kiinnostusta transnationaaliseen tai ylirajaiseen liikkeeseen ja siihen liittyviin diaspora-yhteisöihin. Etenkin ”taloudelliset kotiinlähetykset” (engl. remittances, käännetty myös ”siirtolähetykset”), eli siirtolaisten asuinmaan ja lähtömaan välillä liikkuvat erilaiset pääoman muodot ja tavaralähetykset, ovat saaneet paljon huomiota. (Bontenbal 2015; Carling, Bivand Erdal & Horst 2012; de Haas 2005; Lacroix, Levitt and Vari-Lavoisier 2016). ”Sosiaaliset kotiinlähetykset/siirtolähetykset” (engl. social remittances) taas muodostuvat esimerkiksi kulttuuristen käytäntöjen, normien, poliittisten ajatusten sekä tiedon ja taidon kotiin ”lähettämisestä”. Nämä voivat muokata lähtömaan elämää varsin merkittävästi ja ne voivat olla lähtömaassa joko toivottuja tai epätoivottuja ilmiöitä.

Remittances-seminaarin tarkoitus on herättää keskustelua kotiinlähetysilmiöstä ja siitä millainen rooli ns. kotiinlähetyksillä on ylirajaiselle yhteydenpidolle. Tarkoituksena on lisäksi kartoittaa, millaista tutkimusta aiheesta tällä hetkellä tehdään Suomessa ja minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita ilmiö herättää mm. tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä maahanmuuttajajärjestöjen keskuudessa. Seminaarin keynote-esitelmän tulee pitämään vanhempi tutkija Marta Bivand Erdal PRIO:sta. Osana seminaaria järjestetään lisäksi roundtable-keskusteluja työryhmissä, joissa tutkijat ja muut kentällä toimivat pitävät lyhyitä puheenvuoroja. Seminaarissa keskitytään sekä itse käsitteen suomenkieliseen käyttöön että aiheeseen liittyviin viimeaikaisiin tutkimuksiin. Seminaarin pääasiallinen kieli on suomi. Olemme kiinnostuneita mm. seuraavista aiheista:

  • Kotiinlähetysten ilmenemismuodoista (mm. mitä lähetetään, miten ja minne)
  • Kotiinlähetysten merkityksestä transnationaalisille a) perheille ja b) yhteisöille
  • Kotiinlähetysten myönteisistä/kielteisistä vaikutuksista siirtolaisten ja kotimaassa asuvien perheenjäsenten hyvinvointiin ja toimeentuloon
  • Kotiinlähetykset osana ns. migration/development-keskustelua
  • Mahdollisten käänteisten lähetysten (engl. reverse remittances), eli siirtolaisten vastaanottamien taloudellisten ja sosiaalisten lähetysten vaikutuksesta siirtolaisten elämään ja muuttokohteen yhteiskuntaan

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan, pyydämme sinua lähettämään n. 200 sanan abstraktin aiheesta 30.3.2018 mennessä ja valmistautumaan esittämään 10 minuutin puheenvuoron seminaarissa. Olemme myös kiinnostuneita laatimaan aihepiiriä käsittelevän julkaisun. Kiinnostuksen määrästä riippuen julkaisemme joko aihetta käsittelevän teemanumeron Siirtolaisuus-Migration-lehdessä syksyllä 2018 tai antologian Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa vuonna 2019. Ilmoitathan lähettäessäsi abstraktin oletko kiinnostunut myös kirjoittamaan aiheesta artikkelin ja millä kielellä sen kirjoittaisit (suomi, ruotsi tai englanti). Lisätietoja ja ilmoittautuminen Ilona Bontenbal (ilona.bontenbal(at)jyu.fi)

Siirtolaisuusinstituutti voi kustantaa tarvittaessa ja erikseen sovittaessa esitysten pitäjien matka- ja majoituskuluja. Yhteydenotot näiden osalta Marja Tiilikainen, marja.tiilikainen(at)utu.fi 15.4. mennessä.

Järjestäjä: Siirtolaisuusinstituutti ja Svenska social- och kommunal högskolan

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös