Helpompaa olla omien kanssa?

14.2.2018
Tänään julkaistun Elina Turjanmaan tutkimusraportin Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa mukaan maahanmuuttotaustaiset nuoret viettävät vapaa-aikaa usein keskenään ja omaehtoisesti.

Tutkimuksen tulokset

Toisen sukupolven kaverisuhteet ovat erityisen monimuotoisia, suomalaistaustaisista harvalla on maahanmuuttajakavereita

 • Suomalaistaustaisista nuorista 14 prosentilla on ystävissään maahanmuuttajanuoria ja maahanmuuttajanuorista noin joka toisella (55 %) on kantaväestöön kuuluvia ystäviä.
 • Toisen sukupolven ystäväsuhteet ovat erityisen monimuotoisia ja heillä on ystävissään paljon sekä ulkomaalaistaustaisia että suomalaistaustaisia nuoria.
 • Pakolaistaustaiset nuoret kokevat voimakkainta kuulumista omaan etniseen ryhmäänsä.
 • Nuoret ovat tutustuneet ystäviinsä etenkin koulussa. Joka viides suomalaistaustainen nuori oli tutustunut ystäviinsä harrastuksissa. Maahanmuuttajat mainitsivat harrastuksia useammin tutustuneensa ystäviinsä vapaa-ajalla.
 • Suurimmalla osalla maahanmuuttotaustaisista nuorista on kavereita tai ystäviä ulkomailla. Noin joka kolmas heistä on päivittäin tai viikoittain yhteydessä ulkomailla asuviin kavereihinsa ja/tai ystäviinsä.
 • Yksinäisyys on yleistä etenkin yksintulleilla nuorilla. Heistä noin joka neljäs kokee itsensä usein yksinäiseksi.

Suomessa oloaika vaikuttaa merkittävällä tavalla kaverisuhteisiin ja vapaa-aikaan

 • Suomessa oloaika vaikuttaa merkittävällä tavalla ystäväpiirin rakentumiseen. Hiljattain Suomeen tulleilla nuorilla on vähiten suomalaisystäviä. Heillä on myös korkein motivaatio tutustua suomalaistaustaisiin nuoriin.
 • Vapaa-ajantoimintaa on suunniteltava sisältö edellä: ikäryhmälle sopivat sisällöt toimivat paremmin kuin maahanmuuttajille suunnatut sisällöt.
 • Hiljattain Suomeen muuttaneet nuoret voivat kaivata alkuvaiheessa myös kielen oppimista tukevaa ja ylipäätään hyvää mieltä ja vertaistukea tarjoavaa vapaa-ajantoimintaa.
 • Eri taustaisia, eri aikoja Suomessa asuneita nuoria on hyvä saada mukaan toimintaan. Pari vuotta Suomessa asuneen nuoren on helpompi ottaa kontaktia kuusi vuotta Suomessa asuneeseen nuoreen kuin suomalaistaustaisiin nuoriin.

Vapaa-ajanviettoa fiilispohjalta

 • Suomalaistaustaisilla nuorilla on enemmän aikataulutettua harrastamista, kun taas maahanmuuttotaustaiset nuoret harrastavat kaikenlaista vapaa-ajallaan.
 • Nuoret haluavat päättää vapaa-ajanvietostaan usein ”fiilispohjalta” eivätkä sitoutua säännölliseen harrastamiseen. Suositut lajit, kuntosali ja lenkkeily, eivät välttämättä edistä muihin tutustumista.
 • Vapaa-ajan kohtaamispaikoissa kuten nuorisotaloilla ollaan usein omien kavereiden kanssa. Ohjatulla toiminnalla voidaan purkaa nuorten keskinäisiä hierarkioita ja edistää kohtaamisia ja ennakkoluulojen vähenemistä.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia suomalaistaustaisten ja maahanmuuttotaustaisten nuorten kaveripiirit ovat Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Lisäksi nuorilta kysyttiin muun muassa, missä nuoret ovat tutustuneet eri taustaisiin kavereihinsa, miten nuoret viettävät vapaa-aikaansa sekä millainen ohjattu vapaa-ajantoiminta voisi edistää suomalaistaustaisten ja maahanmuuttotaustaisten nuorten kohtaamisia. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat 13–18-vuotiaita, enimmäkseen yläkouluikäisiä nuoria. Tutkimus perustuu nuorilta kerättyyn kyselyaineistoon (N=307) ja haastatteluaineistoon (N=20).

Tutkimuksessa nuorten kaverisuhteita ja vapaa-ajanviettoa tarkastellaan erikseen suomalaistaustaisten, maahanmuuttajanuorten, toisen sukupolven nuorten (Suomessa syntyneet nuoret), yksintulleiden nuorten ja monikulttuuristen nuorten (toinen vanhempi syntynyt Suomessa, toinen ulkomailla) osalta.

Tutkimus on toteutettu osana Sata omenapuuta -hanketta. Hanke tukee erityisesti pakolaistaustaisten nuorten kuntiin kotoutumista ja osallisuutta. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016–31.3.2018. Hankkeen rahoittaja on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA-rahastot/ Sisäministeriö) ja sitä koordinoi Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:
Elina Turjanmaa, tutkija
Siirtolaisuusinstituutti
elina.turjanmaa(at)utu.fi

Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa -tutkimusraportti (pdf)

Raporttia voi tilata painettuna hintaan 0 € (+toimituskulut). Tilaukset: Satu Löppönen (satu.lopponen(at)utu.fi)

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös