Selvitys moniperusteisesta syrjinnästä

2.11.2017
Siirtolaisuusinstituutti tekee oikeusministeriön toimeksiannosta selvityksen moniperusteisesta syrjinnästä 1.11.2017–30.4.2018 välisenä aikana. Selvityksen tavoitteena on tutkimustietoon pohjautuen analysoida ja tehdä näkyväksi moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuotoja eri väestöryhmissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Selvityksessä kerätään laadullisin menetelmin kokemuksia ja näkemyksiä syrjinnästä sellaisilta henkilöiltä, jotka kuuluvat sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön että etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön tai vammaisryhmään.

Selvityksestä vastaa erikoistutkija Outi Lepola.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös