Genus och etnicitet i äldreomsorgen.

Röster från sverigefinska pensionärer
Kirjoittaja: 
Julkaisuvuosi: 
2011
Hinta: 
15.00€

 

Ladda ner publikation

Doktor Irene Virtalas boken har fokus på sverigefinska pensionärers erfarenheter och tankar kring åldrande samt kring behov och önskemål angående äldreomsorgen. Centrala teman tangerar språkfrågan, längtan till naturen, betydelsen av tillgången till ett socialt nätverk, behovet av att bearbeta krigstrauman, anhörigomsorgen länderna emellan, existentiella frågor och tankar kring återflyttning till fäderneslandet som senior.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös