Johanna Leinonen

 

Akatemiatutkija

johanna.leinonen@utu.fi

Puh. +358 (0)400 296 909

 


Oppiarvo:

 • Dosentti (Monikulttuurisuus), Turun yliopisto, 2016
 • Doctor of Philosophy (History), University of Minnesota, USA, 2011
 • Filosofian maisteri (Yleinen historia), Turun yliopisto, 2002

Asiantuntemus:

 • Pakkomuuttojen ja pakolaisuuden historia, siirtolaisuushistoria, perheenyhdistäminen, perheiden erossaolo, avioliittosiirtolaisuus, kansainväliset avioliitot, ylirajaisuus, monikulttuurisuus, ulkosuomalaisuus, rodullistaminen ja kriittinen valkoisuuden tutkimus, liikkuvuus ja sukupuoli, monimetodologinen tutkimus

Työtehtävät:

Tutkin akatemiatutkijan hankkeessani (Suomen Akatemia, 2018-2023) evakko- ja pakolaismatkamuistoja Karjalasta toisen maailmansodan aikana paenneiden evakkojen matkakertomuksissa sekä myöhempinä aikoina Suomeen saapuneiden kansainvälisten pakolaisten kertomuksissa. Hankkeen aineisto koostuu arkistomateriaalista ja narratiivisista haastatteluista. Lisäksi johdan hanketta ”Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen” (Suomen Akatemia, 2019-2023), jossa tutkitaan pakkomuuton, pakolaisuuden ja karkotusten aiheuttamien perheen hajaantumisten ylisukupolvista muistamista ja ylisukupolvisia vaikutuksia toisessa ja kolmannessa sukupolvessa. Tutkimus kohdistuu inkeriläisiin ja amerikansuomalaisiin, joiden vanhemmat ja/tai isovanhemmat kokivat pakkomuuttoja ja karkotuksia 1900-luvun alkupuolen Neuvostoliitossa (Stalinin vainoissa ja toisen maailmansodan aikana). Lisäksi työnkuvaani kuuluu monitieteinen tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä opetus- ja asiantuntijatehtävät.

Keskeisimmät julkaisut:

 • Leinonen, J. "Hierarchies of Desirability: Racialized Cartographies in Media Discourses on Relationships between Finns and Foreigners (1982-1992)." Critical Race and Whiteness Studies, Vol. 12, Issue 2 (2016), painossa.
 • Pellander, S. & J. Leinonen. "'Aidon' avioliiton ehdot: suomalaisten ulkomaalaiset puolisot oleskelulupaa hakemassa." Teoksessa Perheenyhdistäminen: kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi?,  toim. O. Fingerroos, A-M. Tapaninen & M. Tiilikainen, 111-136. Tampere: Vastapaino, 2016.
 • Heikkilä, E., A. Kostiainen, J. Leinonen & I. Söderling (toim.). Participation, Integration, and Recognition: Changing Pathways to Immigrant Incorporation. Turku: Institute of Migration, 2015.
 • Leinonen, J. & M. Toivanen (toim.). "Researching In/visibility in the Nordic Context: Theoretical and Empirical Views." Special Issue, Nordic Journal of Migration Research, Vol. 4, Issue 4 (2014).
 • Leinonen, J. & D.R. Gabaccia. "Migrant Gender Imbalance and Marriage in the U.S., Canada, U.K., Sweden, and Norway, 1860-1910." L'HOMME - European Journal of Feminist History, Vol. 1 (2014), 31-50.
 • Leinonen, J. & S. Pellander. "Court Decisions over Marriage Migration in Finland: A Problem with Transnational Family Ties." Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 40, Issue 9 (2014), 1488-1506.
 • Leinonen, Johanna. "One Culture, Two Cultures? Families of Finns in the United States in the Twentieth Century." Teoksessa Finns in the United States: A History of Settlement, Dissent, and Integration, toim. A. Kostiainen, 285-296. East Lansing: Michigan State University Press, 2014.
 • Leinonen, Johanna. "Who Is a 'Real' Finn? Negotiating Finnish and Finnish-American Identity in Contemporary United States." Teoksessa Finns in the United States: A History of Settlement, Dissent, and Integration, toim. A. Kostiainen, 309-316. East Lansing: Michigan State University Press, 2014.
 • Leinonen, J. "'Siellä välillä leijailen tuolla' - Transnationaalin muotoja suomalais-amerikkalaisissa avioliitoissa." Teoksessa Mitä on kulttuuriperintö?, toim.  O. Tuomi-Nikula, R. Haanpää & A. Kivilaakso, 81-105. Helsinki: SKS, 2013.
 • Leinonen, J. "Nordic Region, from Emigration to Immigration." Teoksessa Encyclopedia of Global Human Migration, toim. I. Ness & P. Bellwood. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2013.
 • Leinonen, J. "Invisible Immigrants, Visible Expats? Americans in Finnish Discourses on Immigration and Internationalization." Nordic Journal of Migration Research, Vol. 2, Issue 3 (September 2012), 213-223.
 • Leinonen, J. "'Money Is Not Everything and That's the Bottom Line': Family Ties in Transatlantic Elite Migrations." Social Science History Journal, Vol. 36, No. 2 (2012), 243-268.
 • Donato, K.M., J.T. Alexander, D.R. Gabaccia & J. Leinonen. "Variations in the Gender Composition of Immigrant Populations: How and Why They Matter." International Migration Review, Vol. 45, No. 3 (Fall 2011), 495-525.
 • Kivisto, P. & J. Leinonen. "Representing Race: Ongoing Uncertainties about Finnish-American Racial Identity." Journal of American Ethnic History, Vol. 31, No. 1 (2011), 11-33.
 • Leinonen, J. "'A Yankee Boy Promised Me Everything Except the Moon': Changing Marriage Patterns of Finnish Migrants in the U.S. in the Twentieth Century." Teoksessa Finns Abroad: New Forms of Mobility and Migration, toim. E. Heikkilä & S. Koikkalainen, 82-102. Turku: Institute of Migration, Migration Studies C 19, 2011.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös