Markku Mattila

Aluepäällikkö

Pohjanmaan aluekeskus

markku.mattila@utu.fi

+358 (0)44 259 2447

 

 

 


Oppiarvo

 • FT (suomen historia)
 • Dosentti, Suomen historia (Tampereen yliopisto 2003)

Asiantuntemus

 • Väestöpolitiikka ja vähemmistöt (historiallis-sosiologisena ilmiönä), muuttoliikkeet, Suomalaisen yhteiskunnan historia

Työtehtävät

 • Pohjanmaan aluekeskuksen toiminnan johtaminen
 • Tutkimus, erityisesti Pohjanmaan muuttoliikkeet ja siihen liittyvät ilmiöt

Nykyinen tutkimus ja hankkeet

 • Ruotsin saharannikon pohjalainen työvoima n. 1850-1900
 • Aina liikkeessä – artikkelikokoelman toimittaminen Pohjanmaan muuttoliikkeistä
 • Työvoimaltaan kansainvälinen eteläpohjalainen yritys – tapaustutkimus yrityksestä X
 • Finlandssvensk emigration till Sverige: seminarium, utställning, publikation – seminaarin järjestäminen, julkaisun toimitus, näyttelyn valmistamisen koordinointi

Keskeiset julkaisut

 1. Sotaniemi, Joonas & Mattila, Markku. ”Olen palannut kotiseudulle jäädäkseni”: Seinäjoki ja Vaasa muuttoalueina. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 6. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2013 (124 s.).
 2. Mattila, Markku & Björklund, Krister. Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta: Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 5. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2013 (126 s.).
 3. Häkkinen, Anne & Mattila, Markku. Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 4. Seinäjoki: Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus, 2011 (208 s.).
 4. Saartenoja, Antti & Träsk, Maarit & Tantarimäki, Sami & Mattila, Markku. Maaseudun maahanmuuttajat: Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maaseudulla. Ruralia-instituutti, raportteja 41. Seinäjoki: Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, 2009 (108 s.)
 5. Mattila, Markku. ”Sterilointipolitiikka ja romanit Suomessa vuosina 1950–1970”. Teoksessa Antti Häkkinen & Panu Pulma & Miika Tervonen (toim.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen Arkisto 120. Helsinki: SKS 2005, 402–452.
 6. Mattila, Markku. ”Rotuhygienia ja kansalaisuus”. Teoksessa Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.), Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 2003, 110–127 ja 269–272.
 7. Mattila, Markku. ”Old Arguments, New Truhts: The Picture of the Eugenics Movement Today”. Teoksessa Johanna Perheentupa & Kristina Karppi (ed.), Cross-Cultural Encounters: Perspectives on Multicultural Europe. Publications of the Doctoral Program on Cultural Interaction and Integration 7. Turku: Graduate School of Cultural Interaction and Integration, Cultural History, University of Turku, 2002, 171–191.
 8. Mattila, Markku. ”The Alegal Eugenic Sterilisations in Finland — An International Perspective”. Teoksessa Tartu University History Museum Annual Report 1998. Tartu: Tartu University History Museum, 1999,  43–75.
 9. Mattila, Markku. Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Bibliotheca Historica 44. Helsinki: SHS, 1999 (435 s.). Väitöskirja.
 10. Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.). Uusi uljas ihminen eli modernin pimeä puoli. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy, 1998 (280 s.).

 • CV (PDF-tiedosto, 308 kt)
 • Julkaisut (PDF-tiedosto, 147 kt)

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös