Pigga Keskitalo

 

Verkostotutkija

pigga.keskitalo@samiskhs.no
pigga.keskitalo@gmail.com

+358 (0)40 419 7175

 


Oppiarvo:

 • Dosentti Helsingin yliopisto
 • Apulaisprofessori Sámi University of Applied Sciences

Koulutus:

 • KT 2010, Lapin yliopisto
 • KL 2008, Lapin yliopisto
 • KM 1997, Lapin yliopisto

Nykyinen tutkimus:

 • Yhteissaamelainen antologia hanke saamelaisesta kouluhistoriasta. Julkaisija Siirtolaisuusinstituutti 2018
 • Monikulttuurinen lapsuus Lapissa -tutkimus yhteistyössä KT Merja Paksuniemen kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millaista on olla lapsi Suomen Lapissa. Tutkimusmenetelmät ovat monitieteisiä sisältäen arkistotutkimusta, haastattelua, kyselylomakeaineiston keräämistä ja dokumenttianalyysejä. Hankkeessamme tuotamme vertaisarvioituja artikkeleita kansallisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä suomenkielisen ja englanninkielisen kirjan. Tutkimushanke on pioneerityö. Lähestymme aihetta Pohjois-Suomessa asuvien monikulttuuristen, myös vähemmistökulttuureihin kuuluvien lasten elämää tutkimalla.

Keskeisimmät julkaisut:

 • P. Keskitalo, V.-P. Lehtola & M. Paksuniemi (toim.) (2014). Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti
 • P. Keskitalo, K. Määttä & S.Uusiautti (2013). Sámi Education. Hamburg: Peter Lang GmbH.
 • P. Keskitalo & K. Määttä (2012). (Eds.) Ulbmilin Sami pedagogihka ollašuhttin. Rovaniemi: Lapland University Press.
 • P. Keskitalo & K. Määttä (2011). Sámi pedagogihka iešvuo?at. Saamelaispedagogiikan perusteet. The Basics of Sámi Pedagogogy. Grunderna i Samisk Peadagogik. Rovaniemi: Lapland University Press.
 • Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Saamelaispedagogiikan aika. Yhteiskuntapolitiikka 1.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös