Tutkimus- ja kehittämishankkeet  »  Neuvonta  »  Linkit    

Tutkimusesite syksy 2019


Tutkimustoiminta

Siirtolaisuusinstituutti tutkii muuttoliike- ja etnisyyskysymyksiä ja pyrkii parantamaan tutkimuksen edellytyksiä sekä edistämään alan yhteistyötä. Instituutti järjestää seminaareja ja kongresseja tutkijoiden välisen kanssakäymisen edistämiseksi. Kansallisia ja kansainvälisiä tutkijaseminaareja järjestetään vuosittain ja muita seminaareja tarpeen mukaan. Muuttoliikkeen suurtapahtuma Muuttoliikesymposium on järjestetty Turussa viiden vuoden välein vuodesta 1975 alkaen.

Siirtolaisuusinstituutin tutkimustoimintaan on muuttoliikkeiden historiallisen ja "suomalaisen" näkökulman ohelle noussut entistä enemmän muuttoliikkeiden ajankohtaisia kysymyksiä tarkastelevia hankkeita sitä mukaa, kun Suomi on muuttunut lähtömaasta maahanmuuttomaaksi. Ulkomaalaisten maahanmuutto on sen vuoksi ollut uudemmissa tutkimushankkeissa keskeisellä sijalla. Kiinnostuksen kohteeksi ovat tulleet mm. maahanmuuton asennetutkimus (Etnobarometri), maahanmuuttajat työmarkkinoilla, monikulttuuriset avioliitot, maahanmuuttajien maan sisäiset muutot jne.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös