Beviljade stipendier sedan 1999

Öppna flikar (öppna / stäng med musklick)

Avaa / sulje klikkaamalla. Open/close by clicking tabs.

Beviljade stipendier 2012

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2012 rahastoistaan myöntämät apurahat (yht. 5 000 €).

Hakemuksia yhteensä 24. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 23 800 €.


Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta (yhteensä 5 000 €):

 • Paksuniemi, Marja-Leena: "Lapsuuden sota-ajan muistoista tähän päivään: Pohjois-Suomen sota-ajan lapset". 1 000 €
 • Martikainen, Tyyne: "Että ketään heistä ei unohdettaisi - Inkerinsuomalaisten martylologia". 1 000 €
 • Oikarinen-Jabai, Helena: "Somalitaustaisten nuorten miesten valokuva- ja video näyttely: Minun Helsinkini". 1 000 €
 • Haataja, Anne: "Transnationaali kansalaisuus ja sukupuoli: Etnografinen tutkimus egyptiläistaustaisista siirtolaisista Suomessa". 1 000 €
 • Kleemola, Olli: "Sodan kuvat ja kuvaajat - Suomen ja Saksan toisen maailmansodan ajan virallisia sotakuvia vertailevasta näkökulmasta". 1 000 €

Beviljade stipendier 2011

Vuonna 2011 ei myönnetty apurahoja.

Beviljade stipendier 2010

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2010 rahastoistaan myöntämät apurahat (yht. 12 000 €).


Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta (yhteensä 6 000 €):

 • Hakkarainen-Hayasaki Niina: "Japanissa pysyvästi asuvien suomalaisten työurat". 750 €
 • Kanniainen Antti: "Kansanedustajien mielipiteet maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena". 750 €
 • Koikkalainen Saara: "Virtual fields: how to study a scattered migrant population online". 800 €
 • Lammervo Tiina: "Biocultural competence in the context of remigration". 1 000 €
 • Muhonen Anu: "The Roles and Functions of English within the Multilingual Sweden Finnish Youth Radio context". 800 €
 • Tähjä Katja: "Euroopan paperittomat siirtolaisuudet". 1 000 €
 • Virtala Irene: "Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset". 900 €

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta (yhteensä 6 000 €):

 • Alanen Arnold: "Wood, Stone and Earth, Finnish Buildings and Cultural Landscapes in North America". 1 000 €
 • Babicz Mateusz: "Limiting the welcome. Polish and Finnish immigration to The Unites States in the years 1919-1925". 800 €
 • Pitkänen Milla: "Muistelmia amerikansuomalaisista kodeista". 800 €
 • Pitkänen Silja: "Hiski Salomaan elämänkerta". 1 200 €
 • Saxberg Kelly: "The Big Finn Hall" -ohjelman filmatisointi. 1 000 €
 • Suomen Siirtolaisuusmuseon tukiyhdistys: "Suomen Siirtolaisuusmuseon Maailman Raitin kehittäminen Kalajärvellä Seinäjoen Peräseinäjoella". 1 200 €

Beviljade stipendier 2009

Apurahat - Stipendier - Grants 2009

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2009 rahastoistaan myöntämät apurahat (yht. 12 000 €).

Hakemuksia yhteensä 40. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 68 170 €.


Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta (yhteensä 6 000 €):

 • Eriksson Granwik, Greger "Tales from far; Reminences of a cosmopolitan" (Kapkaupunki - Kairo 40 v.) 1 000 €.
 • Häkkinen, Anne: "Turkkilaisten keskinäiset avioliitot Suomessa: aviomuuton käytännöt, motiivit ja vaikutus kotoutumiseen". 800 €
 • Kiilamaa, Krista: "Suomalaisten Eurooppaan suuntautuvaan maastamuuttoon liittyvä tiedonhankinta". 700 €
 • Koskinen, Elina: "Monikulttuurisuus ammattiopettajien arjessa". 500 €
 • Lappalainen, Tarja: "Muurmannin - eli kuolansuomalaisten historia, elämä ja kulttuuri". 1 000 €
 • Straszer, Borlárka: "Unkarinsuomalaisten kieli ja identiteetti". 1 000 €
 • Vuorinen, Leena: "Ulkosuomalaisen miesalkoholistin elämä ja kohtalo". 1 000 €

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta (yhteensä 6 000 €):

 • Kostiainen, Auvo: "John Mortonin juuret ja dna-tutkimus". 1 000 €
 • Luoto, Seppo: Research project of Knut Mårtenson who participated a small Swedish settlement, called New Sweden during 1600´s. 800 €
 • Nieminen, Marjatta: "Argentiinan suomalaisten arkipäivän tarinat ja kädentyöt valokuvina." 1 000 €
 • Outola, Heimo: Geneloginen taustaselvitys Minnesotan palosta 12.10.1918 ja suomalaisten palossa kuolleiden määrästä. 500 €
 • Rannanpää, Sari: Sukukirja Matti Matinpoika Lehtimäki Haunapakan ja Riitta Johanneksentytär Löjan jälkeläisistä. 700 €
 • Suorsa, Hanna: Toronton Suomikodissa maaliskuussa 2009 tehdyt haastattelut ikääntyvistä siirtolaisista. 500 €
 • Takaeilola, Sanna: "Finnish Social and Health Care Professionals working in the United States of America". 500 €
 • Tessieri, Enrique: Compliment studies on Colonia Finlandesa, to create a databank of Finns that migrated to Argentina through the port of Buenos Aires during 1920-1939. 1 000 €

Esitettyjen lisäksi Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallitus päätti myöntää 2 000 € Arvo Pihlmanille muista varoista kanadansuomalaisten haastatteluihin kesällä 2009. Aineisto tulee Siirtolaisuusinstituutin arkistoon.

Beviljade stipendier 2008

Apurahat - Stipendier - Grants  2008

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2008 rahastoistaan
myöntämät apurahat (yht. 12 000 €).

Hakemuksia yhteensä 17.


Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Chang, Chia Chien: Ph.D study titled "Immigration Experiences of
  Intermarried Taiwanese Women in Finland"
  . 1000 €.
 • Järvi, Hanna: "Färdigheter i och attityder till svenska språket bland
  vuxna invandrare i Närpes"
  . Konferenssimatka Tukholmaan. 800 €
 • Kanniainen, Antti: Pro-gradu työ "Länsi-Afrikasta Euroopan unionin alueelle
  tapahtuva siirtolaisuus ja sen nostaminen eurooppalaiselle
  turvallisuusagendalle".
  500 €
 • Kerkkänen, Heikki: väitöskirjatyö "Maahanmuuttajuuden ohjelmalliset
  hallinta-käytännöt vuosina 2000-2007"
  . 1000 €
 • Leppänen, Anne-Mari: Pro-gradu työ "Turun maahanmuuttajien harjoittama
  viljely Turun kaupunkialueella"
  . 700 €
 • Saarela, Salla: Pro-gradu työ, "Suomalaiset Irlannissa: siirtolaisten
  paikka-kokemuksia kahden kulttuurin välissä"
  . 1000 €
 • Suomen Väestötieteen yhdistys: Pohjoismainen väestökonferenssi "Family
  Forerunners? Families and Demographic Processes in Northern Europe"
  .
  1000 €

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta 6 000  €

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Dutton, Edward:  Research "Immigrant Religious Dynamics in Finland ".
  1000 €
 • Kangasniemen harrastelijateatteri Ilona ry: "Lännen lokari"
  kesäteatterinäytelmän tuottaminen, "kansanmusiikkitapahtuman tuottaminen"
  .
  1000 €
 • Leong, Leslie: Life history of Viira Lindroth. 1000 €
 • Rigby, Esna: Research "Finnish migrants who worked as road construction
  workers in Queensland from 1925 to 1940s"
  . 1000 €
 • Roinila, Mika: Research "Finnish North Americans Today".
  1000 €
 • Saarelainen, Kirsi: Tv-sarjan käsikirjoituksen tekeminen Otto Saarelaisen
  karku-matkasta USA:han paremman elämän toivossa
  . 1000 €

Yhteensä Hjalmar Lehtisen rahastosta 6 000  €

Beviljade stipendier 2007

Apurahat - Stipendier - Grants  2007

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2007 rahastoistaan
myöntämät apurahat (yht. 12 000 €).

Hakemuksia yhteensä 32.


Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Di Toro Mammarella, Paolo: To analyse the modern issue of "new
  migations" in the circuit of young generations of persons coming from Italy
  and Finland. 1 000 €.
 • Jalowitsch, Eyvor: Espanjassa asuvien ja oleskelevien
  suomalaisten muuton ja lomanvieton historiaa kuvaavien vanhojen valokuvien
  keräyskilpailun ja valokuvanäyttelyn järjestämiseen 6.12.2007. 1 000 €.
 • Lähteenmäki, Maria: Artikkelikokoelman "Identiteetit liikkeessä.
  Suomalaisten kokemuksia Belgiasta" julkaisemiseen. 1 000 €.
 • Martikainen, Tuomas: IV ETMU-päivät Turussa: "Pohjoismaiset
  muuttoliikkeet - historia ja nykypäivä". ETMU-päivistä tuotettavan
  konferenssijulkaisun painatuskuluihin. 1 000 €.
 • Savonen, Tuomas: Tutkimus Yhdysvaltain kommunistisen puolueen
  suomalaissyntyisestä pääsihteeristä Gus Hallista. Lisensiaattityö 800 €.
 • Virtala, Irene: Ikääntyvät suomalaiset Ruotsissa, kartoitus
  vanhusten huollon tarpeista. Tutkimusraportin kuluihin 1 200 €.

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta 6 000  €

Olavi Koivukankaan rahastosta

 • Ainasoja, Katja: Ensimmäisen polven amerikansuomalaisten
  akkulturoitumispyrkimyksiä 1900-luvun alun Amerikassa. Väitöskirjatutkimus.
  500 €.
 • Louko, Saara: "Learning English: Finnish and Dutch Migrants in
  Australia Compared". Pro gradu -tutkielma. 500 €.

Yhteensä Olavi Koivukankaan rahastosta 1 000  €

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Karhunen, Anja: "Saksansuomalaisten lasten kielelliset ja
  kulttuuriset merkitysneuvottelut" (väitöskirja). Finnforum
  VIII-konferenssiin osallistuminen Eskilstunassa. 300 €.
 • Kenola, Jaana: Ulkosuomalaisnuoret ja varusmiespalvelu Suomessa
  .Väitöskirjatutkimus. 1 000 €.
 • Koivukangas, Thomas: Photo exhibition of selected Finnish
  Immigrant Settlements in Canada at the Finnish Emigrant Museum in Seinäjoki.
  Cover material , labour and transportation costs. 1 000 €.
 • Lempiainen, Lidia: Finnish presence in Russian Colonies in North
  America (1809-1867). PhD dissertation. 1 000 €.
 • Mustonen, Henna: "Tilapäisen oleskeluluvan saaneiden
  maahanmuuttajien hyvinvointi ja sopeutuminen". Pro gradu. 700 €.
 • Oja, Vesa: Kuvateos ja valokuvanäyttely amerikan- ja
  kanadansuomalaisista. 1 000 €.

Yhteensä Hjalmar Lehtisen rahastosta 5 000  €

Beviljade stipendier 2006

Apurahat - Stipendier - Grants  2006

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2006 rahastoistaan
myöntämät apurahat (yht. 10 000 €).

Hakemuksia yhteensä 36.


Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Auranen Ari: Lestadiolais-uuspietinen konservatiiviteologi Uuras
  Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1973. - 600 €
 • Haapakoski Tiina: Suomalaiset ekspatriaatit Kaliforniassa, jotka
  ovat muuttaneet sinne 1980-luvun internet buumin ajalta tähän päivään. - 500
   €
 • Hietarinta Jarmo: Niilo Valtosen muistelmien toimitustyön
  tekninen viimeistely. N.V. oli eräs Penedon siirtokunnan varhaisista
  jäsenistä. - 500 €
 • Johnson Seija: Kaksikielisen taustan omaavien keskipohjalaisten
  Kanadan- ja Ruotsin-siirtolaisten identiteettiä ja sen kehitystä käsittelevä
  tieteellinen artikeli. - 500 €
 • Jokinen Heli: Kauhajoen ja Alahärmän amerikanlesket ja -orvot
  ennen I-maailmansotaa. - 600 €

  Kinnunen laura 500 €
 • Lammervo Tiina: Artikkeli ensimmäisen polven Australian
  suomalaisten kielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja asenteista. 500 €
 • Svärd Joni: Amerikansuomalaiset sosialistiset ja porvarilliset
  sanomalehdet 1900-luvun alkupuolella. - 500 €
 • Särkkä Timo: "Suomalaiset imperiuminrakentajina Etelä-Afrikassa
  1895-1919". - 800 €

Yhteensä Lehtisen rahastosta 5 000  €

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Hietaranta Jari: Tutkimus, miksi suomalaiset lähtivät Afrikkaan
  Swazimaahan Saloran televisiotehdasta perustamaan ja jäivät "sille tielle".
  - 500 €
 • Lappalainen Tarja: Tietokirja Pohjois-Norjassa asuvista
  ruijansuomalaisista. - 500 €
 • Oksi-Walter Päivi: Tutkimus prosesseista, jotka leimaavat
  toisessa kulttuurissa asuvan yksilön elämänkaarta ja monikulttuurisen
  parisuhteen vuorovaikutusta ja miten ulkosuomalaisjärjestöjen toiminta
  vastaa näihin tarpeisiin. - 500 €
 • Ristikari Tiina: Tutkimusprojekti vertailee Britannian ja Suomen
  ammattiyhdistysliikkeiden suhtautumista maahanmuuttajiin ja etniseen
  syrjintään työmarkkinoilla 60-luvulta lähtien. - 500 €
 • Salminen Heikki: Suomen sotalasten historia. - 1 500 €
 • Stuart Katarina: To document the journey of several older Finnish
  migrant from Finland to Australia to explore their pasts and futures. - 500
   €
 • Välikangas Antti: Digitoida ja siirtää DVD:lle harvinaislaatuista
  ulkosuomalaisten siirtolaisuushistoriaa (siirtolaisuusinstituutin arkistoon
  säilytettäväksi). - 1 000 €

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta
5 000  €

Beviljade stipendier 2005

Apurahat 2005

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2005 rahastoistaan
myöntämät apurahat (yht. 10 000 €).

Hakemuksia yhteensä 42.


Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Lane, Pia: "Language Shift in Two Billingual Communities. A
  Comparative Study". 600 €.
 • Lohko Katja: "Utopian suomalaiset -  Brasilian Penedon kylän
  suomalaisten etninen identiteetti". 500 €.
 • Mether, Leif: Suomalaisten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä
  hautojen valokuvaaminen North Dakotassa, Yhdysvalloissa. 500 €
 • Nieminen, Marjatta & Heinonen, Pulmu: "100-vuotta
  suomalaissiirtolaisuutta Argentiinassa 1906-2006". 900 €.
 • Pousar, Ella: "The role of immigrant woman in the
  Finnish-American Theatre". 700 €.
 • Tarvainen, Sari: Dokumenttielokuva: "Suomalaisten siirtolaisten
  sosiaalinen verkostoituminen ja identiteetin kehittyminen Uudessa-
  Seelannissa". 500 €.
 • Valta, Reijo: Biografia Yhdysvaltain laivastossa n.1850-1870
  palvelleesta suomalaissyntyisestä John Davisista. 500 €.
 • Virtanen, Hilary-Joy: Field research in the Upper Peninsula of
  Michigan, focusing on several special issues in the local Finnish ethic
  community. 800 €.

Yhteensä Lehtisen rahastosta 5 000  €

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Glebova, Ksenia: "Suomen pakolaispolitiikan eurooppalaistuminen
  EU-jäsenyyden ensimmäisellä vuosikymmenellä, 1995-2004". 500 €.
 • Jerkku, Lea: Tutkielma sotalasten sopeutumisesta ja muutosta
  takaisin Ruotsiin ja Tanskaan. 500 €.
 • Karhunen, Anja: Väitöskirja, joka käsittelee saksansuomalaisten
  lasten suomen kieltä. 700 €.
 • Kuusisto, Taru: "Monikulttuuriset parisuhteet etnisten ryhmien
  leikkauspisteessä". 500 €.
 • Leitzinger, Antero: Suomen kansalaisuuden saaneiden
  ulkomaalaisten tietokannan (vuosilta 1832-1917) laajentaminen 6 000
  tietueella yhdenmukaiseksi kansalaistamisrekisteriksi. 800 €.
 • Muuri, Annukka, väitöskirja:"Maahanmuuttajaoppilaiden suomen
  kielen taidosta peruskoulun kuudennella luokalla Turussa". 500 €
 • Pirkkalainen, Päivi: "Somali diaspora in Finland assisting the
  original homeland". 500 €.
 • Ruotsinsuomalainen Arkisto/Erkki Vuonokari: "Ruotsinsuomalaiset
  tänään"- tutkimusprojekti. 1000 €.

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta
5 000  €

Beviljade stipendier 2004

Apurahat 2004

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2004 rahastoistaan myöntämät
apurahat.

Hakemuksia yhteensä 57. Haettujen
apurahojen yhteismäärä 121 354 €


Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Evans, Nicholas J., Reaaliaikaisen atk-tiedoston luominen vuosina
  1890, 1900, 1910, 1920, 1923, 1930, 1940, 1950 ja 1960 Glasgowista ja
  Greenockista lähteneistä suomalaisista. 1 000 €
 • Hannu, Jouko, Perusselvityksen tekeminen Hämeenkyrön kunnan
  pohjoisosien siirtolaisuudesta Amerikkaan 1900-luvun alussa ja erityisesti,
  miksi suuri osa siitä näyttää suuntautuneen Michiganin Newberryyn. 400 €
 • Heinilä, Hannu, Amerikansuomalaista osuustoimintaa kuvaavan
  kiertonäyttelyn toteuttaminen. 700 €
 • Leinonen, Johanna, "Identiteetit monikulttuurisissa perheissä:
  Yhdysvalloissa monikulttuurisen avioliiton solmineiden suomalaisten
  siirtolaisnaisten suomalainen identiteetti (1960-2000). 700 €
 • Maki, David, "Geophysical data collection at two rural
  Finnish-American archaelogical sites located in northern Wisconsin". 700 €
 • Roinila, Mika (co-investigators Jouni Korkiasaari & Timothy
  Laitila-Vincent), "Finnish-Americans Today". 1 000 €.
 • Tuominen, Sanna, Suomalaisten siirtolaisnaisten elämä Amerikassa.
  Miten amerikansuomalainen kirjailija Helmi Mattson näki työväenluokan
  siirtolaisnaisten sijoittuvan yhteiskuntaan, työelämään ja perheeseen. 500
  €.

Yhteensä Lehtisen rahastosta
5 000 €

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Attias, Miriam, "Pohjois-Afrikasta Eurooppaan suuntaavan
  siirtolaisuuden syitä". Tapaustutkimus laittomien siirtolaisten lähtöön
  vaikuttavista tekijöistä. 800 €
 • Kajan, Essi, "Finlandiakodin ruotsinsuomalaisten vanhustan
  näkemyksiä elämästä Ruotsissa". 500 €
 • Martikainen, Tuomas, "I ETMU-päivät - Etniset suhteet ja
  kansainvälinen liikkuvuus: tutkimuksen nykytila Suomessa". Päivien
  järjestämiseen 29.- 30.10.2004 Helsingissä. 500 €
 • Niemelä, Juha, Amerikansuomalaisen musiikin tietokannan
  laajentaminen yhteensopivaksi palvelemaan myös Siirtolaisuusinstituutin
  arkiston tarpeita. 400 €
 • Niemi, Saija-Elisa, "Sudanilaiset maahanmuuttajat Suomessa".
  Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajien integroitumista / eriytymistä
  suomalaiseen yhteiskuntaan liittyen; yksilö-, ryhmä- ja paikkaidentiteettien
  muodostumista sekä eri alueiden kulttuurien vaikutusta siirtolaisiin. 500 €
 • Nurmi, Rea, "Muuttolintu" -taidenäyttelyn toteuttamiseen syksyllä
  2004 Siirtolaisuusinstituutissa. 600 €
 • Tchvjurova, Oxana, "Socially-psychological adaptation of Russian
  -Speaking Teenagers in Finland". 500 €
 • Viertola-Cavallari, Ritva, Monikulttuurisia avioliittoja
  käsittelevä, yleisluontoinen opas monikulttuurisen parisuhteen solmiville
  tai jo solmineille. 700 €
 • Vilkama, Katja, "Maahanmuuttajien asumisen alueellinen
  keskittyminen Helsingissä". 500 €

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta
5 000 €

Beviljade stipendier 2003

Apurahat 2003

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2003 rahastoistaan myöntämät
apurahat.

Hakemuksia yhteensä 47. Haettujen
apurahojen yhteismäärä 95 020 €


Kaarle Hjalmar lehtisen rahastosta:

 • Granholm, Ole: Kirja Kokkolan seudulta, etenkin Teerijärveltä,
  Amerikkaan, Kanadaan ja Australiaan lähteneistä siirtolaisista. 1 000 €.
 • Karvonen, Pirkko: "They Dared to Dream", tv-filmi ja video
  Kanadassa, Sudburyn seudulla asuneista suomalaisista. 700 €.
 • Oksman, Heli: Etelä-Pohjanmaan amerikanlesket. Pro gradu
  -tutkimus. 500 €.
 • Partanen, Elvi: "The History on the -Tully Finnish People"
  (Australia). 1 000 €.
 • Rahikka, Mikko: New Yorkin suomalaisen ev.lut. seurakunnan
  100-vuotishistorian tutkimus- ja kirjoitustyöhön. 1 000 €.
 • Uimonen, Heikki: "Sointulan äänimaisema". Väitöskirjatutkimus
  Sointulan siirtokunnan ääniympäristön muuttumisesta. 800 €.

Yhteensä Lehtisen rahastosta
5 000 €

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Heikkinen, Tiina: Pro gradu -tutkimus Jyväskylän kaupungin ja
  SPR:n yhteistyössä järjestämän maahanmuuttajien tukihenkilötoiminnan
  hyödyllisyydestä ja kehittämismahdollisuuksista. 500 €.
 • Komulainen, Juhani: "Vaikka velkavolvo ostettais", väitöskirjatyö
  Kainuun suuresta Ruotsin siirtolaisuudesta. 700 €.
 • Leinonen, Johanna: Monikulttuurisia avioliittoja käsittelevien
  tutkimus-ten kokoaminen bibliografiaksi. 1 000 €.
 • Louko, Paula: Utopiasiirtokunnassa asuvien yhteisöllisyys ja
  utopia-aatteiden säilyminen toisen sukupolven kertomana. Paraguayn Colonia
  Villa Alborada. Pro gradu -tutkimus. 500 €.
 • Porre, Matti: "The Making of Digital Roots. Migration and new
  communication technologies". Uuden viestintäteknologian rooli siirtolaisen
  elämässä. Väitöskirjatyö. 500 €.
 • Rinne-Vihavainen, Hilkka-Marjatta: Suomesta 1940-luvulla
  Yhdysval-toihin siirtyneen eversti Antero Aakkulan ja hänen puolisonsa Aino
  Aakkulan henkilöhaastattelu. 800 €.
 • Roms, Jussi: Ruotsalaisten vuorimiesten siirtolaisuus Suomeen

  1800-luvun lopussa. Pro gradu -tutkimus. 500 €.
 • Tessieri, Enrique: TV-dokumentti liittyen Argentiinassa
  sijaitsevan Colonia Finlandesan perustamisen 100-vuotisjuhlaan. 500 €.

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta
5 000 €

Beviljade stipendier 2002

Apurahat 2002

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2002 rahastoistaan myöntämät
apurahat.

Hakemuksia yhteensä 31.


Kaarle Hjalmar lehtisen rahastosta:

 • Bertling, Merja: Kotkaan tulleet norjalaistyöläiset 1800-luvun lopulla 600 €
 • Eskola, Jussi: Dokumenttielokuva, Vieno Williamsin siirtolaistaival 840 €
 • Kurkikangas, Elina: Suomalaisena vieraassa kulttuurissa 1 000 €
 • Leinonen, Johanna: Toisen maalimansodan jälkeen Pohjois-Amerikkaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan lähteneiden
  suomalaisnaisten avioituminen sekä akkulturaatio Amerikassa 1 000 €
 • Loipponen, Jaana: Ruotsiin muuttaneiden siirtokarjalaisten sotaleskien haastatteleminen 730 €
 • Penttilä, Eric: Australian Suomi-Seurojen historian kirjoittamiseen 950 €
 • Puustinen, Kaisa: Suomalaisten akateemisten nuorten maastamuuttamisen motiivit 600 €
 • Voipio, Sanna: Kaksikielisyys maahanmuuttajaopetuksen tavoitteena
  1 000 €

Yhteensä Lehtisen rahastosta
6 720 €

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Kivistö, Markus, Keski-Pohjanmaan siirtolaisuuden historia 1 000 €
 • Liiman, Eveliina: Suomesta Neuvostoliittoon loikanneiden nimien muuttuminen 500 €
 • Moisseinen, Hanneriina: Siirtolaisuus, maailmanlaajuinen ilmiö -taideteoksen tekemiseen
  1 000 €
 • Männikkö, Hanna: Toisen ja myöhempien polvien amerikansuomi 1 000 €
 • Suominen, Anniina: Identiteetin muutosprosessi kulttuuriympäristön vaihtuessa
  1 000 €
 • Välimaa, Jooa-Maria: Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin avioituneet suomalaisnaiset 540 €

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta
5 040 €

Beviljade stipendier 2001

Apurahat 2001

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2001 rahastoistaan myöntämät
apurahat.

Hakemuksia yhteensä 41.


Kaarle Hjalmar lehtisen rahastosta:

 • Hakoniemi, Kirsi: Amerikansuomalaisten siirtolaisten kirjeenvaihto
  kotimaahansa. 3 000 mk
 • Hanka, Heikki: Tutkimusneuvottelut Chicagossa luterilaisen kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja tutkimisesta.
  5 000 mk
 • Honkanen, Sini: Musiikin merkitys ulkosuomalaisten seurakuntien toiminnassa.
  2 000 mk
 • Laitinen-Junkkari, Pirjo: Espanjassa asuvien suomalaisten terveys ja toimintakyky.
  5 000 mk
 • Nevala, Hannu ja Nevala, Timo: Dolumenttiprojekti amerikansuomalaisista ihmisistä ja heidän
  elämäntarinoistaan ääni-ja kuvamuodossa.
  5 000 mk
 • Pikkupeura, Pasi: Pohjoissuomalaisen muuttoliikkeen jäljet Amerikassa.
  3 000 mk
 • Tanninen, Riitta: Oppimisen merkitys ja akkulturaation yhteys kanadansuomalaisessa elämässä.
  3 000 mk
 • Vanhatalo, Ulla: Suomalaista alkuperää olevien amerikansuomalaisten nuorten

  nykysuomi. 4 000 mk

Yhteensä Lehtisen rahastosta 30 000 mk

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Järvinen-Tassopoulus, Johanna: Kreikansuomalaiset naiset: presenteistisiä tarinoita muukalaisuudesta.
  5 000 mk
 • Kaartinen, Pirkko: Siirtoväen evakkotie - Karjalaisen siirtoväen kohtaloita ja muutto Ruotsiin.
  5 000 mk
 • Lamberg, Marko: Varhaisen ruotsinsuomalaisten yhteiskunnallinen integroituminen Ruotsin valtakunnan paikallisyhteisöissä 1400-1600 -luvuilla.
  5 000 mk
 • Tanni, Katri: White Australian Policy - toteutumaton haave. 5 000 mk
 • Warkentin, Raija: Vaikeuksista ja pettymyksistä selviytyminen: amerikansuomalaiset Neuvosto-Karjalassa.
  5 000 mk
 • Viertola-Cavallari, Ritva: Kansainväliset avioliitot. 5 000 mk

Yhteensä Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta 30 000 mk

Beviljade stipendier 2000

Apurahat 2000

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2000 rahastoistaan myöntämät
apurahat.


Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Eskola, Jussi: From Finntown to finnurban.net - New Yorkin
  suomalaisten tarina (New Yorkin suomalaissiirtolaiset ennen ja nyt). 5000
  mk.
 • Evans, Nick: Steamship companies and indirect migration from
  Finland, 1891-1914. 5000 mk.
 • Hallenberg, Tanja: Uskonto maastamuuton motiivina. 5000 mk.
 • Heinilä, Hannu: Osuustoimintakasvatusta liiketoiminnan ja
  politiikan varjossa: Keskusosuuskunnan koulutus- ja valistustoiminta
  Yhdysvaltain Keskilännessä vuodesta 1917 1940-luvun lopulle. 10000 mk.
 • Olin, Karl-Gustav: Afrikka-projekti. Eteläisessä Afrikassa
  asuneet suomalaiset, jotka osallistuivat buurisotaan vuosina 1899-1902. 10000
  mk.
 • Poikus, Petri: Amerikansuomalainen työväenurheiluliike
  1900-luvun alussa. 8000 mk.
 • Punta-Saastamoinen, Maija-Liisa: Kulttuurinen vuorovaikutus
  australian- ja kanadansuomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Kaarlo Hjalmar
  Lehtisen rahasto 2000 mk (+Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta 3000
  mk
  ).
 • Virtala, Irene: Den harmoniska samhället. Matti Kurikkas
  utopiska koloniexperiment i verklighet och i litteratur. Kaarlo Hjalmar
  Lehtisen rahasto 10000 mk.

Yhteensä 55 000 mk


Niilo ja Helen Alhon rahasto

 • Ahmad, Akhlaq: Studying Marginalisation From the Inside: The
  Immigrants from the Indian Subcontinent in the Finnish Labour Market. 5000
  mk.
 • Alitolppa-Niitamo, Anne: Contextualizing Acculturation and Formal
  Education - Somali Adolescents in a Classroom and beyond. 5000 mk.
 • Karhunen, Anja: Saksansuomalaisten lasten suomen kieli ja
  suomalainen identiteetti. 10000 mk.
 • Kovács, Magdolna: Language maintenance and language shift in
  Australian Finnish. 9000 mk.
 • Mazet, Tiina: Finndians -dokumenttielokuva suomalaisista
  intiaanien mailla.10000 mk.
 • Punta-Saastamoinen, Maija-Liisa: Kulttuurinen vuorovaikutus
  australian- ja kanadansuomalaisessa kaunokirjallisuudessa. 3000 mk
  (+Kaarlo Hjalmar Lehtisen rahastosta 2000 mk)
 • Rintala, Leena: Amerikansuomalainen tanssimusiikki 1920- ja
  1930-luvuilla. 5000 mk.
 • Tervala, Johanna: Espanjassa ja Suomessa puhuttavan suomen kielen
  eroavaisuudet, kielenvaihto, lainasanojen yleisyys espanjalaisessa
  kieliympäristössä asuvilla suomalaisilla. 3000 mk.

Yhteensä 50 000 mk

Beviljade stipendier 1999

Apurahat 1999

Siirtolaisuusinstituutin vuonna 1999 rahastoistaan myöntämät apurahat.


Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Hirviniemi, Riia: Australiansuomen kielen muuttuminen kolmen sukupolven aikana. 2000 mk
 • Javanainen, Siru: Koulun ja kodin kohtaaminen Lohjan suomalais- ja      maahanmuuttajaperheissä. 5000 mk
 • Kyntäjä, Eve: Inkerinsuomalaisten, venäläisten ja virolaisten akkulturaatio ja etninen identiteetti Suomessa ja EFFNATIS tutkimusprojekti. Effnatisaineiston kokoamiseen ja muokkaamiseen (virkavapaus) 5000 mk
 • Lammervo, Tiina: Suomalaisten siirtolaisten suomenkielen säilyminen   ja säilyttäminen Queenslandissa, Australiassa. 4000 mk
 • Skopa, Eleonora: Kansakunnan itseymmärrys ja muukalaisvastaisuus.   4000 mk

Yhteensä 20 000 mk


Niilo ja Helen Alhon rahasto

 • Kuusela, Sanna: Amerikansiirtolaisten kuolema, kuolemasta kertominen ja kuolemaan liittyvä tapakulttuuri 1860-1960. 5000 mk
 • Martikainen, Aino: Finndianssit perhekuvassa: Michiganin suomalaisten ja ojibwojen kulttuurin ilmeneminen valokuvissa. 5000 mk
 • Melkas, Eevaleena: Suomalaisten siirtokuntien aatteellinen tausta ja perustamisvaiheet Brasiliassa ja Dominikaanisessa tasavallassa 1925-1932. 6000 mk
 • Ritari, Aulikki: Ashtabula Harboriin ja sen lähistölle vuosisadan vaihteessa muuttanut suomalaisyhteisö, sen sulautuminen ja akkulturoituminen  uuteen ympäristöön. 7000 mk
 • Saaristo-Parovuori, Helena: Ingrid Mackey ent. Saariston (os. Laine)   suomenkielisen jäämistön tutkiminen ja tallentaminen. 7000 mk

Yhteensä 30 000 mk

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp