Grants allocated in 2020

The Niilo and Helen M. Alho Fund, total of 9 000 €:

• Khan, Khadijah Saeed: Matkakuluihin IMISCOE-konferenssiin Luxemburgissa, 750 €.
• Korhonen, Liisa-Maija: Väitöskirja “Constructing Colonial Woman” (työnimi). Tutkimus suomalaisesta kolonisaatiosta jälkikoloniaalisessa Argentiinassa sukupuolen, koloniaalisuuden ja tunteiden näkökulmista, 1000 €.
• Kotavaara, Niina: “Osaavan työvoiman alueiden välinen ja kansainvälinen liikkuvuus Suomessa” -väitökirjatutkimus, 1000 €.
• Lakka, Emilia: “Labor migration in the European Union: a comparison of the policy preferences of Finnish, Danish and Swedish parlamentary parties 19952018” -väitöskirja, 750 €.
• Pellander, Saara: Maasta poistamista käsittelevä tieteellinen teos, 1000 €.
• Peltoniemi, Teuvo: Aineistonkeruumatka, “Suomalaisten utopiayhteisöt Karibialla”, 1500 €.
• Rautajoki, Reijo: Inkeriläisten veljesten Aappo ja Wille Dubbelmanin muistelmat, 1000 €.
• Rekola, Satu: Svenska kyrkan och det finska språket ur ett minoritetsspråkteologiskt perspektiv, 1000 €.
• Ruottunen, Sonja: Vanhemmuuden ja valtion instituutioiden kulttuuriset skriptit sosialismin jälkeisen muuttoliikkeen kontekstissa: venäjänkieliset vanhemmat Suomessa, 1000 €.

The Kaarle Hjalmar Lehtinen Fund, total of 3 000 €:

• Huhta, Marjatta: Konginkankaalta maailmalle -tutkimus, 1000 €
• Westmoreland, John: Research project which examines the nexus between Ostrobothnian immigration, the U.S. labor movement, Finnish folk traditions, and the significant writings of Finnish American songwriter, and poet, T-Bone Slim (Matti Valentinpoika Huhta), 1000 €.
• Ylärakkola, Heini: Kansainvälinen yliopistoharjoittelu Michiganissa Finnish American Heritage Centerissä Finland Universityssä, 1000 €.

Grants allocated in 2019

The Niilo and Helen M. Alho Fund, total of 7 250 €:

 • Ilmokari Irina ”70 Years of Sisu – Anniversary Publication 2019, Sisu – The Finnish Athletic Club of Toronto 1949-2019” –julkaisun tekemiseen, 500 €.
 • Ghasemi Mehdi “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature” antologian julkaisemiseen, 1000 €.
 • Vaistela Kirsi “Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja -esteet peruskoulussa” väitöstutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Beverly Satu matkakustannuksiin ”Australian Suomalaisten seurojen historia” käsikirjoituksen painokuntoon saattamiseksi, 1000 €.
 • Rautajoki Reijo ”Inkerinsuomalaiset 75 vuotta” -juhlan kuluihin, 1000 €.
 • Jyrkiäinen Senni ”Seurantatutkimus egyptiläistaustaisten, äskettäin Eurooppaan yksin muuttaneiden siirtolaisnuorten ajatuksista perhe-elämästä ja parisuhteesta” väitöksen jälkeisen seurantatutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Kihlström Laura ”Floridansuomalaisten identiteetti” -väitöskirjatyön kenttätutkimuksen matka- ja majoituskuluihin, 750 €.
 • Ylärakkola Heini ”United Finnish Kaleva Brothers and Sisters -järjestön (U.F.K.B & S.) paikallisyhdistyksen (Berkeley, Lodge No. 21)” asiakirja-aineiston järjestämisestä syntyviin kuluihin, 1000 €.

The Kaarle Hjalmar Lehtinen Fund, total of 3 000 €:

 • Hernberg Eira ” Amerikansuomalaisen muotokuvaaja Lady Ostapeckin (1918–2017)” -näyttelyn järjestämiskuluihin, 1000 €.
 • Kansanmusiikki-instituutti ry ”Reisaavaisen laulu Ameriikkaan” –kokoelman julkaisuun liittyviin kuluihin, 1000 €.
 • Kostiainen Auvo ”John Mortonin jälkeläisten dna-testien rahoittamiseen”, 1000 €.

Grants allocated in 2018
Grants
The Migration Institute of Finland manages three funds from where the profit is used to support Finnish migration research and documentation. The grants are open for application annually. All the…
Read more
Apply for a grant
The grants of the Migration Institute of Finland for the promotion and support of migration research are open for application on 1–28 February every year. Individual grants to be allocated from…
Read more