Siirtolaisuusinstituutin apurahat siirtolaisuustutkimuksen edistämiseen ja tukemiseen ovat haettavissa vuosittain 1.–28.2. Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään keskimäärin 500–1000 euroa. Apurahoista päättää Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja päätöksistä tiedotetaan huhtikuun aikana.

Apurahojen hakuohjeet

Siirtolaisuusinstituutin apurahat siirtolaisuustutkimuksen edistämiseen ja tukemiseen ovat haettavissa vuosittain helmikuussa (1.–28.2.).

Apurahan myönnöstä ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tiedot julkistetaan myös Siirtolaisuusinstituutin kotisivuilla.

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Siirtolaisuusinstituuttisäätiö ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja korjata virheellinen tieto ottamalla yhteyttä säätiöön. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Hakemuksen tietoja saa tallentaa ja luovuttaa suomalaisille viranomaisille ja apurahoja jakaville yhteisöille apurahojen jaon ja käytön valvontaa varten. Myönnetystä apurahasta saa antaa tiedot julkisuuteen, vaikka myönnetty summa olisikin haettua pienempi.

Apurahanhakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu yllä mainittuun. Apurahanhakija antaa suostumuksensa tietojen ja asiakirjojen käyttöön.

Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään keskimäärin 500–1000 euroa.

Hakemus liitteineen lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla: krista.mielismaki-kettunen(at)migrationinstitute.fi Mutta sen voi lähettää myös postitse: Siirtolaisuusinstituutti, Krista Mielismäki-Kettunen, Hämeenkatu 13 , 20500 Turku, Finland

Apurahaa haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa täytettäväksi alla olevilla linkeillä:

Hae apurahaa

Selvitys myönnettyjen apurahojen käytöstä:

Alhon rahasto
Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä
Koivukankaan rahasto
Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä
Lehtisen rahasto
Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä
Apurahat
Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Apurahat ovat vuosittain haettavissa. Kaikki rahastot…
Lue lisää
Myönnetyt apurahat
Vuonna 2019 myönnetyt apurahat: Siirtolaisuusinstituutin hallitus päätti 12.3. jakaa rahastoista yhteensä 10 250 €.
Lue lisää