Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Apurahat ovat vuosittain haettavissa. Kaikki rahastot perustuvat Siirtolaisuusinstituutille tehtyihin lahjoituksiin.

Vuonna 2018 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui yhteensä 39 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä oli 43 253 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 11 880 €.

Hallitus päätti 21.3.2018 kokouksessaan jakaa rahastoista seuraavasti:

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

Alhon rahaston johtosäännön 2 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on tukea siirtolaisuuden tutkimusta, dokumentointia, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä.

 • Lappalainen, Tarja: Kuolansuomalaisista eli Muurmannin suomalaisista kertovan kirjan kustannuksiin, 1500 €.
 • Piispa, Mikko: Väitöskirjatutkimukseen suomalaisnuorten liikkuvuudesta ja matkustamisesta, 1000 €.
 • Nikkola, Jari: Arkistotutkimukseen Minneapolisin Immigrant History Reasearch Centerin arkistossa, 1500 €.
 • Riekkinen, Mariya: Leningradista 1942 karkotettujen inkerinsuomalaisten elämänkerrallisista tarinoista laadittavan artikkelin työstämiskuluihin, 1000 €.
 • Seitsonen, Oula: ”Lapin evakot Ruotsissa 1944–45” -monitieteellisen projektin kenttätutkimuksiin, 1000 €.
 • Kihlström, Laura: Floridan ulkosuomalaisten identiteettiä käsittelevän väitöskirjatyön matka-, majoitus ym. kuluihin, 1000 €.
 • Peltoniemi, Teuvo: Amerikansuomalaisten Kommuuna Kylväjään (Rostov-Don, Venäjä) suuntautuvan aineistonkeruu- ja haastattelumatkan kuluihin, 1250 €.
 • Mäki, Maria: ”Innan det är för sent” -projektin tuottamiseen, 1000 €.
 • Lehtinen, Nana: ”Finnish language attrition in an English language environment”, rekrytointi- ja haastattelumatkan tekemiseen, 1000 €.

Yhteensä 10 250 €.

Tutkimusrahasto

 • Helander, Mika: Kirjoittajaseminaari ja kirjoitusjakso työryhmälle Granö-keskuksessa, Virossa 23.–27.4.2018, 1500 €.
 • Alho, Rolle: Kirjoittajaseminaarin matkakuluihin Viro 27.4.2018, 130 €.

Yhteensä 1 630 €.


Vuonna 2017 myönnetyt apurahat

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

Alhon rahaston johtosäännön 2 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on tukea siirtolaisuuden tutkimusta, dokumentointia, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Apurahahakemuksia saapui yhteensä 32 kappaletta. Haettavien apurahojen yhteismäärä oli 37 600 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 8000 €.

 • Niemi, Saija: Osallistuminen konferenssiin Ateenassa: The Migration Conference 2017, 300 €.
 • Välikangas, Antti: ”Ulkosuomalaisen tarina” -kuvateoksen toimittamisen tueksi, 1000 €.
 • Rahkonen, Carl: Support the stay in Turku while working in the Institute’s archives, 1000 €.
 • Braun, Andreas: “Finnish spouses in multicultural partnerships”, 900 €.
 • Arvonen, Päivi: Iäkkäiden suomalaissiirtolaisten elämäntarinoiden dokumentointi Canberrassa Australiassa, 1600 €.
 • Leinonen, Johanna: Uudistetun ETMU-blogin avaaminen omalle verkkoalueelle ja blogin ulkoasun uudistaminen sekä päätoimittajan palkkio, 1000 €.
 • Lehtovaara, Heidi: “The Migration Conference 2017” Greece, 1000 €.
 • Turun Kansantanssin Ystävät ry: Penedon Kansantanssin Ystävien osallistuminen Europeade 2017 kansantanssijuhlaan, 1200 €.

Vuonna 2016 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 34. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 43 710 €. Apurahoja jaettiin yhteensä 12 000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Flink, Toivo: Selvitys suomalaisen sivistyneistön kohtaloista Suomessa ja Venäjällä sekä Neuvostoliitossa I:n ja II:n maailmansodan välisenä aikana, 1000 €.
 • Jalovaara, Marika: ”Nordic Demographic Symposium 2017” -symposiumin järjestämiseen, 1000 €.
 • Lyytinen, Eveliina: ”Nuoret pakolaiset työmarkkinoilla” -konferenssiin osallistumiseen, 1000 €.
 • Niemeläinen, Johannes: Aivovuoto ja nuorten maastamuutto Suomesta -aineiston analysointiin, 1000 €.
 • Sintonen, Heidi: ”Maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa terveyttä ja terveyspalveluiden käyttöä raskauden aikana” -kyselylomakkeen kääntämiseksi somalin kielelle, 1000 €.
 • Tiews, Alina Laura: ”Menetetty ikä? Pakotettujen muuttoliikkeiden muistoja Suomessa ja Saksassa vuoden 1945 jälkeen” -konferessikuluihin, 1000 €.

Yhteensä 6000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Ghasemi, Mehdi: “The Images of Finns on the Rise in American Literature” -tutkimuksen tekemiseen, 800 €.
 • Halmari, Helena: “Journal of Finnish Studies: Engaging the New Mobilities Paradigm in the Context of Finland” -teemanumeron julkaisemiseen, 500 €.
 • Könnilä, Paula: ”Sisua ja mañanaa” -kirjan käännös espanjaksi, 1000 €.
 • Nikkola, Jari: Väitöskirjatutkimuksen toteutus, erityisesti arkistotutkimus Finnish American Heritage Centerissä USA:ssa, 1000 €.
 • Peltoniemi, Teuvo: FinnForum XI osallistumiseen ja konferenssiesityksen ”Drummondin osuusfarmi ja muut suomalaiset ihanneyhteiskunnat laatimiseen”, 700 €.
 • Pollari, Mikko: Suomalaisen ja amerikansuomalaisen työväenliikkeen varhaista ideologista muotoutumista käsittelevän väitöskirjatutkimuksen tekemiseen, 1000 €.
 • Riska, Elianne: “A Finnish Engineer’s Journey through the Midwestern Motor Industry 1935–1936” -kirjan kielentarkastukseen, 1000 €.

Yhteensä 6000 €.


Vuonna 2015 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 43. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 47 980 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 4000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Lamér, Inkeri: ”Ruotsinsuomalaisten työelämää Göteborgin telakoilla” -kirjan loppuun saattamiseen, 1000 €.
 • Paksuniemi, Merja: Hankkeen “The Identity of the minority Children in Finland” tutkimuskuluihin, 500 €.
 • Tähjä, Katja: Tietokirjan ”Karkoitetut” loppuun saattamiseen, 500 €.

Yhteensä 2000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Kostiainen, Auvo: “A Century of Strife. The Finnish Organization of Canada in 1901–2001” -tutkimuksen julkaistavaksi toimittamiseen, 1000 €.
 • Ilmokari, Irina: “The Finnish presence in the Toronto Area-Unique immigrant stories” -hankkeen tutkimuskuluihin, 500 €.
 • Veijo, Karoliina: ”Hangosta Uuteen Maailmaan” -näyttelyn kuluihin, 500 €.

Yhteensä 2000 €.


Vuonna 2014 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 16. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 23 200 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 6929,69 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • “Participation, Integration and Recognition: Changing Pathways to Immigrant Incorporation” -konferenssin kuluihin, 1000 €.
 • Peltoniemi, Johanna: Ulkosuomalaisten kansallista identiteettiä ja poliittista osallistumista käsittelevän valtio-opin alan väitöstutkimuksen aineistokuluihin, 1000 €.
 • Juntunen, Alpo: Darja Sidorkevitshin Siperian suomalaisia käsittelevän väitöskirjan puolustamistilaisuus Pietarissa 29.4.2014 matkakuluihin, 600 €.
 • Eriksson, Göran: Tutkimus Kemiönsaaresta tapahtuneesta emigraatiosta Pohjois-Amerikkaan ajalla 1890–1930, tutkimuskuluihin, 900 €.
 • Pietarinen, Katri: Maahanmuuttajakaupunginosia käsittelevän journalistisen dokumenttikirjan kirjoittaminen. Kirjan toteuttamiskustannuksiin, 500 €.
 • Muuri, Annukka: ”Kielestä kiinni. Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito.” Väitöskirjan kielentarkastukseen ja viimeistelytyöhön, 1000 €.

Yhteensä 5000 €.

Olavi Koivukankaan rahasto

 • Niemi, Riitta: Sydneyn seurakunnan kirjahankkeeseen, 1000 €.
 • Beverley, Satu: ”Book of ASL History” -kirjan kuluihin, 1352,23 AUD. (929,69 €.)

Yhteensä 1929,69 €.


Vuonna 2013 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 21. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 20 643 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 3000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Leppäkorpi, Mervi: Paperittomien siirtolaisten palvelutuotantoa koskevaan vertailevaan empiiriseen väitöskirjatyöskentelyyn, 1000 €.
 • Maunula, Marko: Ay-aktivisti Harry Siitosen haastattelu, 1000 €.
 • Sjöblom-Immala, Heli: Artikkeleiden kirjoittaminen aiheesta ”Maahanmuuttajien muuttoprosessit Suomen sisäisessä muutossa”, 1000 €.

Vuonna 2012 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 24. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 23 800 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 5000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Paksuniemi, Marja-Leena: Lapsuuden sota-ajan muistoista tähän päivään: Pohjois-Suomen sota-ajan lapset, 1000 €.
 • Martikainen, Tyyne: ”Että ketään heistä ei unohdettaisi – Inkerinsuomalaisten martylologia”, 1000 €.
 • Oikarinen-Jabai, Helena: Somalitaustaisten nuorten miesten valokuva- ja video näyttely: ”Minun Helsinkini”, 1000 €.
 • Haataja, Anne: ”Transnationaali kansalaisuus ja sukupuoli: Etnografinen tutkimus egyptiläistaustaisista siirtolaisista Suomessa”, 1000 €.
 • Kleemola, Olli: ”Sodan kuvat ja kuvaajat – Suomen ja Saksan toisen maailmansodan ajan virallisia sotakuvia vertailevasta näkökulmasta”, 1000 €.

Vuonna 2011 ei myönnetty apurahoja.


Vuonna 2010 myönnetyt apurahat

Apurahoja myönnettiin yhteensä 12 000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Hakkarainen-Hayasaki, Niina: Japanissa pysyvästi asuvien suomalaisten työurat, 750 €.
 • Kanniainen, Antti: Kansanedustajien mielipiteet maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena, 750 €.
 • Koikkalainen, Saara: “Virtual fields: how to study a scattered migrant population online”, 800 €.
 • Lammervo, Tiina: “Biocultural competence in the context of remigration”, 1000 €.
 • Muhonen, Anu: “The Roles and Functions of English within the Multilingual Sweden Finnish Youth Radio context”, 800 €.
 • Tähjä, Katja: ”Euroopan paperittomat siirtolaisuudet”, 1000 €.
 • Virtala, Irene: ”Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset”, 900 €.

Yhteensä 6000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Alanen Arnold: “Wood, Stone and Earth, Finnish Buildings and Cultural Landscapes in North America”, 1000 €.
 • Babicz Mateusz: “Limiting the welcome. Polish and Finnish immigration to The Unites States in the years 1919–1925”, 800 €.
 • Pitkänen Milla: ”Muistelmia amerikansuomalaisista kodeista” 800 €.
 • Pitkänen Silja: Hiski Salomaan elämänkerta 1200 €.
 • Saxberg Kelly: ”The Big Finn Hall” -ohjelman filmatisointi. 1000 €.
 • Suomen Siirtolaisuusmuseon tukiyhdistys: Suomen Siirtolaisuusmuseon Maailman Raitin kehittäminen Kalajärvellä Seinäjoen Peräseinäjoella. 1200 €.

Yhteensä 6000 €.


Vuonna 2009 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 40. Haettujen apurahojen yhteismäärä oli 68 170 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 12 000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Eriksson, Granwik: “Greger Tales from far; Reminences of a cosmopolitan” (Kapkaupunki – Kairo 40 v.) 1000 €.
 • Häkkinen, Anne: ”Turkkilaisten keskinäiset avioliitot Suomessa: aviomuuton käytännöt, motiivit ja vaikutus kotoutumiseen”, 800 €.
 • Kiilamaa, Krista: ”Suomalaisten Eurooppaan suuntautuvaan maastamuuttoon liittyvä tiedonhankinta”, 700 €.
 • Koskinen, Elina: ”Monikulttuurisuus ammattiopettajien arjessa”, 500 €.
 • Lappalainen, Tarja: ”Muurmannin – eli kuolansuomalaisten historia, elämä ja kulttuuri”, 1000 €.
 • Straszer, Borlárka: ”Unkarinsuomalaisten kieli ja identiteetti”, 1000 €.
 • Vuorinen, Leena: ”Ulkosuomalaisen miesalkoholistin elämä ja kohtalo”, 1000 €.

Yhteensä 6000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Kostiainen, Auvo: John Mortonin juuret ja dna-tutkimus, 1000 €.
 • Luoto, Seppo: Research project of Knut Mårtenson who participated a small Swedish settlement, called New Sweden during 1600´s, 800 €.
 • Nieminen, Marjatta: ”Argentiinan suomalaisten arkipäivän tarinat ja kädentyöt valokuvina”, 1000 €.
 • Outola, Heimo: Geneloginen taustaselvitys Minnesotan palosta 12.10.1918 ja suomalaisten palossa kuolleiden määrästä, 500 €.
 • Rannanpää, Sari: ”Sukukirja Matti Matinpoika Lehtimäki Haunapakan ja Riitta Johanneksentytär Löjan jälkeläisistä”, 700 €.
 • Suorsa, Hanna: Toronton Suomikodissa maaliskuussa 2009 tehdyt haastattelut ikääntyvistä siirtolaisista, 500 €.
 • Takaeilola, Sanna: “Finnish Social and Health Care Professionals working in the United States of America”, 500 €.
 • Tessieri, Enrique: Compliment studies on Colonia Finlandesa, to create a databank of Finns that migrated to Argentina through the port of Buenos Aires during 1920–1939, 1000 €.

Yhteensä 6000 €.

Esitettyjen lisäksi Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallitus päätti myöntää 2000 € Arvo Pihlmanille muista varoista kanadansuomalaisten haastatteluihin kesällä 2009. Aineisto tulee Siirtolaisuusinstituutin arkistoon.


Vuonna 2008 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 17. Apurahoja myönnettiin yhteensä 12 000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Chang, Chia Chien: Ph.D study titled “Immigration Experiences of Intermarried Taiwanese Women in Finland”, 1000 €.
 • Järvi, Hanna: ”Färdigheter i och attityder till svenska språket bland vuxna invandrare i Närpes”. Konferenssimatka Tukholmaan, 800 €.
 • Kanniainen, Antti: Pro-gradu työ ”Länsi-Afrikasta Euroopan unionin alueelle tapahtuva siirtolaisuus ja sen nostaminen eurooppalaiselle turvallisuusagendalle”, 500 €.
 • Kerkkänen, Heikki: väitöskirjatyö ”Maahanmuuttajuuden ohjelmalliset hallinta-käytännöt vuosina 2000–2007”, 1000 €.
 • Leppänen, Anne-Mari: Pro-gradu työ ”Turun maahanmuuttajien harjoittama viljely Turun kaupunkialueella”, 700 €.
 • Saarela, Salla: Pro-gradu työ ”Suomalaiset Irlannissa: siirtolaisten paikka-kokemuksia kahden kulttuurin välissä”, 1000 €.
 • Suomen Väestötieteen yhdistys: Pohjoismainen väestökonferenssi ”Family Forerunners? Families and Demographic Processes in Northern Europe”, 1000 €.

Yhteensä 6000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Dutton, Edward: Research “Immigrant Religious Dynamics in Finland”, 1000 €.
 • Kangasniemen harrastelijateatteri Ilona ry: ”Lännen lokari” -kesäteatterinäytelmän tuottaminen, kansanmusiikkitapahtuman tuottaminen, 1000 €.
 • Leong, Leslie: “Life history of Viira Lindroth”, 1000 €.
 • Rigby, Esna: Research “Finnish migrants who worked as road construction workers in Queensland from 1925 to 1940s”, 1000 €.
 • Roinila, Mika: Research “Finnish North Americans Today”, 1000 €.
 • Saarelainen, Kirsi: Tv-sarjan käsikirjoituksen tekeminen Otto Saarelaisen karku-matkasta USA:han paremman elämän toivossa, 1000 €.

Yhteensä 6000 €.


Vuonna 2007 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 32. Apurahoja myönnettiin yhteensä 12 000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Di Toro Mammarella, Paolo: To analyse the modern issue of new migations in the circuit of young generations of persons coming from Italy and Finland, 1000 €.
 • Jalowitsch, Eyvor: Espanjassa asuvien ja oleskelevien suomalaisten muuton ja lomanvieton historiaa kuvaavien vanhojen valokuvien keräyskilpailun ja valokuvanäyttelyn järjestämiseen 6.12.2007, 1000 €.
 • Lähteenmäki, Maria: Artikkelikokoelman ”Identiteetit liikkeessä. Suomalaisten kokemuksia Belgiasta” julkaisemiseen, 1000 €.
 • Martikainen, Tuomas: ”IV ETMU-päivät Turussa: Pohjoismaiset muuttoliikkeet – historia ja nykypäivä”. ETMU-päivistä tuotettavan konferenssijulkaisun painatuskuluihin, 1000 €.
 • Savonen, Tuomas: Tutkimus Yhdysvaltain kommunistisen puolueen suomalaissyntyisestä pääsihteeristä Gus Hallista. Lisensiaattityö, 800 €.
 • Virtala, Irene: ”Ikääntyvät suomalaiset Ruotsissa, kartoitus vanhusten huollon tarpeista.” Tutkimusraportin kuluihin, 1200 €.

Yhteensä 6000 €.

Olavi Koivukankaan rahastosta

 • Ainasoja, Katja: Ensimmäisen polven amerikansuomalaisten akkulturoitumispyrkimyksiä 1900-luvun alun Amerikassa. Väitöskirjatutkimus, 500 €.
 • Louko, Saara: “Learning English: Finnish and Dutch Migrants in Australia Compared”. Pro gradu -tutkielma, 500 €.

Yhteensä 1000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Karhunen, Anja: ”Saksansuomalaisten lasten kielelliset ja kulttuuriset merkitysneuvottelut” (väitöskirja). Finnforum VIII-konferenssiin osallistuminen Eskilstunassa, 300 €.
 • Kenola, Jaana: ”Ulkosuomalaisnuoret ja varusmiespalvelu Suomessa.” Väitöskirjatutkimus, 1000 €.
 • Koivukangas, Thomas: Photo exhibition of selected Finnish Immigrant Settlements in Canada at the Finnish Emigrant Museum in Seinäjoki. Cover material, labour and transportation costs, 1000 €.
 • Lempiainen, Lidia: “Finnish presence in Russian Colonies in North America (1809–1867).” PhD dissertation, 1000 €.
 • Mustonen, Henna: ”Tilapäisen oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien hyvinvointi ja sopeutuminen.” Pro gradu, 700 €.
 • Oja, Vesa: Kuvateos ja valokuvanäyttely amerikan- ja kanadansuomalaisista, 1000 €.

Yhteensä 5000 €.


Vuonna 2006 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 36. Apurahoja myönnettiin yhteensä 10 000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Auranen, Ari: ”Lestadiolais-uuspietinen konservatiiviteologi Uuras Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1973”, 600 €.
 • Haapakoski, Tiina: ”Suomalaiset ekspatriaatit Kaliforniassa, jotka ovat muuttaneet sinne 1980-luvun internet buumin ajalta tähän päivään”, 500 €.
 • Hietarinta, Jarmo: Niilo Valtosen muistelmien toimitustyön tekninen viimeistely. N.V. oli eräs Penedon siirtokunnan varhaisista jäsenistä, 500 €.
 • Johnson, Seija: Kaksikielisen taustan omaavien keskipohjalaisten Kanadan- ja Ruotsin-siirtolaisten identiteettiä ja sen kehitystä käsittelevä tieteellinen artikeli, 500 €.
 • Jokinen, Heli: ”Kauhajoen ja Alahärmän amerikanlesket ja -orvot ennen I-maailmansotaa”, 600 €.
 • Kinnunen, Laura: ”Suomalaiseläkeläisten kausisiirtolaisuus Thaimaassa”, 500 €.
 • Lammervo, Tiina: Artikkeli ensimmäisen polven Australian suomalaisten kielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja asenteista, 500 €.
 • Svärd, Joni: ”Amerikansuomalaiset sosialistiset ja porvarilliset sanomalehdet 1900-luvun alkupuolella”, 500 €.
 • Särkkä, Timo: ”Suomalaiset imperiuminrakentajina Etelä-Afrikassa 1895–1919”, 800 €.

Yhteensä 5000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahasto

 • Hietaranta, Jari: Tutkimus, miksi suomalaiset lähtivät Afrikkaan Swazimaahan Saloran televisiotehdasta perustamaan ja jäivät sille tielle, 500 €.
 • Lappalainen, Tarja: Tietokirja Pohjois-Norjassa asuvista ruijansuomalaisista, 500 €.
 • Oksi-Walter, Päivi: Tutkimus prosesseista, jotka leimaavat toisessa kulttuurissa asuvan yksilön elämänkaarta ja monikulttuurisen parisuhteen vuorovaikutusta ja miten ulkosuomalaisjärjestöjen toiminta vastaa näihin tarpeisiin, 500 €.
 • Ristikari, Tiina: Tutkimusprojekti vertailee Britannian ja Suomen ammattiyhdistysliikkeiden suhtautumista maahanmuuttajiin ja etniseen syrjintään työmarkkinoilla 60-luvulta lähtien, 500 €.
 • Salminen, Heikki: ”Suomen sotalasten historia”, 1500 €.
 • Stuart, Katarina: To document the journey of several older Finnish migrant from Finland to Australia to explore their pasts and futures, 500 €.
 • Välikangas, Antti: Digitoida ja siirtää DVD:lle harvinaislaatuista ulkosuomalaisten siirtolaisuushistoriaa (siirtolaisuusinstituutin arkistoon säilytettäväksi), 1000 €.

Yhteensä 5000 €.


Vuonna 2005 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 42. Apurahoja myönnettiin yhteensä 10 000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Lane, Pia: “Language Shift in Two Billingual Communities. A Comparative Study”, 600 €.
 • Lohko, Katja: ”Utopian suomalaiset – Brasilian Penedon kylän suomalaisten etninen identiteetti”, 500 €.
 • Mether, Leif: Suomalaisten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä hautojen valokuvaaminen North Dakotassa, Yhdysvalloissa, 500 €.
 • Nieminen, Marjatta & Heinonen, Pulmu: ”100-vuotta suomalaissiirtolaisuutta Argentiinassa 1906–2006”, 900 €.
 • Pousar, Ella: “The role of immigrant woman in the Finnish-American Theatre”, 700 €.
 • Tarvainen, Sari: Dokumenttielokuva: ”Suomalaisten siirtolaisten sosiaalinen verkostoituminen ja identiteetin kehittyminen Uudessa-Seelannissa”, 500 €.
 • Valta, Reijo: Biografia Yhdysvaltain laivastossa n.1850–1870 palvelleesta suomalaissyntyisestä John Davisista, 500 €.
 • Virtanen, Hilary-Joy: Field research in the Upper Peninsula of Michigan, focusing on several special issues in the local Finnish ethic community, 800 €.

Yhteensä 5000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Glebova, Ksenia: ”Suomen pakolaispolitiikan eurooppalaistuminen EU-jäsenyyden ensimmäisellä vuosikymmenellä, 1995–2004”, 500 €.
 • Jerkku, Lea: Tutkielma sotalasten sopeutumisesta ja muutosta takaisin Ruotsiin ja Tanskaan, 500 €.
 • Karhunen, Anja: Väitöskirja, joka käsittelee saksansuomalaisten lasten suomen kieltä, 700 €.
 • Kuusisto, Taru: ”Monikulttuuriset parisuhteet etnisten ryhmien leikkauspisteessä”, 500 €.
 • Leitzinger, Antero: Suomen kansalaisuuden saaneiden ulkomaalaisten tietokannan (vuosilta 1832–1917) laajentaminen 6 000 tietueella yhdenmukaiseksi kansalaistamisrekisteriksi, 800 €.
 • Muuri, Annukka, väitöskirja: ”Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taidosta peruskoulun kuudennella luokalla Turussa”, 500 €.
 • Pirkkalainen, Päivi: ”Somali diaspora in Finland assisting the original homeland”, 500 €.
 • Ruotsinsuomalainen Arkisto/Erkki Vuonokari: ”Ruotsinsuomalaiset tänään” -tutkimusprojekti, 1000 €.

Yhteensä 5000 €.


Vuonna 2004 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 57. Haettujen apurahojen yhteismäärä 121 354 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 10 000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Evans, Nicholas J.: Reaaliaikaisen atk-tiedoston luominen vuosina 1890, 1900, 1910, 1920, 1923, 1930, 1940, 1950 ja 1960 Glasgowista ja Greenockista lähteneistä suomalaisista, 1000 €.
 • Hannu, Jouko: Perusselvityksen tekeminen Hämeenkyrön kunnan pohjoisosien siirtolaisuudesta Amerikkaan 1900-luvun alussa ja erityisesti, miksi suuri osa siitä näyttää suuntautuneen Michiganin Newberryyn, 400 €.
 • Heinilä, Hannu: Amerikansuomalaista osuustoimintaa kuvaavan kiertonäyttelyn toteuttaminen, 700 €.
 • Leinonen, Johanna: ”Identiteetit monikulttuurisissa perheissä: Yhdysvalloissa monikulttuurisen avioliiton solmineiden suomalaisten siirtolaisnaisten suomalainen identiteetti (1960–2000)”, 700 €.
 • Maki, David: Geophysical data collection at two rural Finnish-American archaelogical sites located in northern Wisconsin, 700 €.
 • Roinila, Mika (co-investigators Jouni Korkiasaari & Timothy Laitila-Vincent): “Finnish-Americans Today”, 1000 €.
 • Tuominen, Sanna: Suomalaisten siirtolaisnaisten elämä Amerikassa. Miten amerikansuomalainen kirjailija Helmi Mattson näki työväenluokan siirtolaisnaisten sijoittuvan yhteiskuntaan, työelämään ja perheeseen, 500 €.

Yhteensä 5 000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Attias, Miriam: ”Pohjois-Afrikasta Eurooppaan suuntaavan siirtolaisuuden syitä.” Tapaustutkimus laittomien siirtolaisten lähtöön vaikuttavista tekijöistä, 800 €.
 • Kajan, Essi, Finlandiakodin ruotsinsuomalaisten vanhustan näkemyksiä elämästä Ruotsissa. 500 €.
 • Martikainen, Tuomas: ”I ETMU-päivät – Etniset suhteet ja kansainvälinen liikkuvuus: tutkimuksen nykytila Suomessa.” Päivien järjestämiseen 29.–30.10.2004 Helsingissä, 500 €.
 • Niemelä, Juha: Amerikansuomalaisen musiikin tietokannan laajentaminen yhteensopivaksi palvelemaan myös Siirtolaisuusinstituutin arkiston tarpeita, 400 €.
 • Niemi, Saija-Elisa: ”Sudanilaiset maahanmuuttajat Suomessa.” Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajien integroitumista / eriytymistä suomalaiseen yhteiskuntaan liittyen; yksilö-, ryhmä- ja paikkaidentiteettien muodostumista sekä eri alueiden kulttuurien vaikutusta siirtolaisiin, 500 €.
 • Nurmi, Rea: ”Muuttolintu” -taidenäyttelyn toteuttamiseen syksyllä 2004 Siirtolaisuusinstituutissa, 600 €.
 • Tchvjurova, Oxana: “Socially-psychological adaptation of Russian-Speaking Teenagers in Finland”, 500 €.
 • Viertola-Cavallari, Ritva: Monikulttuurisia avioliittoja käsittelevä, yleisluontoinen opas monikulttuurisen parisuhteen solmiville tai jo solmineille, 700 €.
 • Vilkama, Katja: ”Maahanmuuttajien asumisen alueellinen keskittyminen Helsingissä”, 500 €.

Yhteensä 5000 €.


Vuonna 2003 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 47. Haettujen apurahojen yhteismäärä 95 020 €. Apurahoja myönnettiin yhteensä 10 000 €.

Kaarle Hjalmar lehtisen rahastosta:

 • Granholm, Ole: Kirja Kokkolan seudulta, etenkin Teerijärveltä, Amerikkaan, Kanadaan ja Australiaan lähteneistä siirtolaisista, 1000 €.
 • Karvonen, Pirkko: ”They Dared to Dream” tv-filmi ja video Kanadassa, Sudburyn seudulla asuneista suomalaisista, 700 €.
 • Oksman, Heli: ”Etelä-Pohjanmaan amerikanlesket.” Pro gradu -tutkimus, 500 €.
 • Partanen, Elvi: “The History on the Tully Finnish People (Australia)”, 1000 €.
 • Rahikka, Mikko: New Yorkin suomalaisen ev.lut. seurakunnan 100-vuotishistorian tutkimus- ja kirjoitustyöhön, 1000 €.
 • Uimonen, Heikki: ”Sointulan äänimaisema.” Väitöskirjatutkimus Sointulan siirtokunnan ääniympäristön muuttumisesta, 800 €.

Yhteensä 5000 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Heikkinen, Tiina: Pro gradu -tutkimus Jyväskylän kaupungin ja SPR:n yhteistyössä järjestämän maahanmuuttajien tukihenkilötoiminnan hyödyllisyydestä ja kehittämismahdollisuuksista, 500 €.
 • Komulainen, Juhani: ”Vaikka velkavolvo ostettais”, väitöskirjatyö Kainuun suuresta Ruotsin siirtolaisuudesta, 700 €.
 • Leinonen, Johanna: Monikulttuurisia avioliittoja käsittelevien tutkimusten kokoaminen bibliografiaksi, 1000 €.
 • Louko, Paula: ”Utopiasiirtokunnassa asuvien yhteisöllisyys ja utopia-aatteiden säilyminen toisen sukupolven kertomana. Paraguayn Colonia Villa Alborada.” Pro gradu -tutkimus, 500 €.
 • Porre, Matti: “The Making of Digital Roots. Migration and new communication technologies.” Uuden viestintäteknologian rooli siirtolaisen elämässä. Väitöskirjatyö, 500 €.
 • Rinne-Vihavainen, Hilkka-Marjatta: Suomesta 1940-luvulla Yhdysvaltoihin siirtyneen eversti Antero Aakkulan ja hänen puolisonsa Aino Aakkulan henkilöhaastattelu. 800 €.
 • Roms, Jussi: ”Ruotsalaisten vuorimiesten siirtolaisuus Suomeen 1800-luvun lopussa.” Pro gradu -tutkimus, 500 €.
 • Tessieri, Enrique: TV-dokumentti liittyen Argentiinassa sijaitsevan Colonia Finlandesan perustamisen 100-vuotisjuhlaan, 500 €.

Yhteensä 5000 €.


Vuonna 2002 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 31. Apurahoja myönnettiin yhteensä 11 760 €.

Kaarle Hjalmar lehtisen rahastosta:

 • Bertling, Merja: ”Kotkaan tulleet norjalaistyöläiset 1800-luvun lopulla”, 600 €.
 • Eskola, Jussi: Dokumenttielokuva, ”Vieno Williamsin siirtolaistaival”, 840 €.
 • Kurkikangas, Elina: ”Suomalaisena vieraassa kulttuurissa”, 1000 €.
 • Leinonen, Johanna: ”Toisen maalimansodan jälkeen Pohjois-Amerikkaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan lähteneiden suomalaisnaisten avioituminen sekä akkulturaatio Amerikassa”, 1000 €.
 • Loipponen, Jaana: Ruotsiin muuttaneiden siirtokarjalaisten sotaleskien haastatteleminen, 730 €.
 • Penttilä, Eric: Australian Suomi-Seurojen historian kirjoittamiseen, 950 €.
 • Puustinen, Kaisa: ”Suomalaisten akateemisten nuorten maastamuuttamisen motiivit”, 600 €.
 • Voipio, Sanna: ”Kaksikielisyys maahanmuuttajaopetuksen tavoitteena”, 1000 €.

Yhteensä 6 720 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Kivistö, Markus: ”Keski-Pohjanmaan siirtolaisuuden historia”, 1000 €.
 • Liiman, Eveliina: ”Suomesta Neuvostoliittoon loikanneiden nimien muuttuminen”, 500 €.
 • Moisseinen, Hanneriina: ”Siirtolaisuus, maailmanlaajuinen ilmiö” -taideteoksen tekemiseen, 1000 €.
 • Männikkö, Hanna: ”Toisen ja myöhempien polvien amerikansuomi”, 1000 €.
 • Suominen, Anniina: ”Identiteetin muutosprosessi kulttuuriympäristön vaihtuessa”, 1000 €.
 • Välimaa, Jooa-Maria: ”Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin avioituneet suomalaisnaiset”, 540 €.

Yhteensä 5040 €.


Vuonna 2001 myönnetyt apurahat

Hakemuksia yhteensä 41. Apurahoja myönnettiin yhteensä 60 000 mk.

Kaarle Hjalmar lehtisen rahastosta:

 • Hakoniemi, Kirsi: ”Amerikansuomalaisten siirtolaisten kirjeenvaihto kotimaahansa”, 3000 mk
 • Hanka, Heikki: Tutkimusneuvottelut Chicagossa luterilaisen kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja tutkimisesta. 5000 mk
 • Honkanen, Sini: ”Musiikin merkitys ulkosuomalaisten seurakuntien toiminnassa”, 2000 mk
 • Laitinen-Junkkari, Pirjo: ”Espanjassa asuvien suomalaisten terveys ja toimintakyky”, 5000 mk
 • Nevala, Hannu ja Nevala, Timo: Dokumenttiprojekti amerikansuomalaisista ihmisistä ja heidän elämäntarinoistaan ääni-ja kuvamuodossa, 5000 mk
 • Pikkupeura, Pasi: ”Pohjoissuomalaisen muuttoliikkeen jäljet Amerikassa”, 3000 mk
 • Tanninen, Riitta: ”Oppimisen merkitys ja akkulturaation yhteys kanadansuomalaisessa elämässä”, 3000 mk
 • Vanhatalo, Ulla: ”Suomalaista alkuperää olevien amerikansuomalaisten nuorten nykysuomi”, 4000 mk

Yhteensä 30 000 mk.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Järvinen-Tassopoulus, Johanna: ”Kreikansuomalaiset naiset: presenteistisiä tarinoita muukalaisuudesta”, 5000 mk
 • Kaartinen, Pirkko: ”Siirtoväen evakkotie – Karjalaisen siirtoväen kohtaloita ja muutto Ruotsiin”, 5000 mk
 • Lamberg, Marko: ”Varhaisen ruotsinsuomalaisten yhteiskunnallinen integroituminen Ruotsin valtakunnan paikallisyhteisöissä 1400–1600-luvuilla”, 5000 mk
 • Tanni, Katri: ”White Australian Policy – toteutumaton haave”, 5000 mk
 • Warkentin, Raija: ”Vaikeuksista ja pettymyksistä selviytyminen: amerikansuomalaiset Neuvosto-Karjalassa”, 5000 mk
 • Viertola-Cavallari, Ritva: ”Kansainväliset avioliitot”, 5000 mk

Yhteensä 30 000 mk.


Vuonna 2000 myönnetyt apurahat

Apurahoja myönnettiin yhteensä 105 000 mk.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Eskola, Jussi: ”From Finntown to finnurban.net – New Yorkin suomalaisten tarina” (New Yorkin suomalaissiirtolaiset ennen ja nyt), 5000 mk.
 • Evans, Nick: “Steamship companies and indirect migration from Finland, 1891–1914”, 5000 mk.
 • Hallenberg, Tanja: ”Uskonto maastamuuton motiivina”, 5000 mk.
 • Heinilä, Hannu: ”Osuustoimintakasvatusta liiketoiminnan ja politiikan varjossa: Keskusosuuskunnan koulutus- ja valistustoiminta Yhdysvaltain Keskilännessä vuodesta 1917 1940-luvun lopulle”, 10 000 mk.
 • Olin, Karl-Gustav: ”Afrikka-projekti.” Eteläisessä Afrikassa asuneet suomalaiset, jotka osallistuivat buurisotaan vuosina 1899–1902, 10000 mk.
 • Poikus, Petri: ”Amerikansuomalainen työväenurheiluliike 1900-luvun alussa”, 8000 mk.
 • Punta-Saastamoinen, Maija-Liisa: ”Kulttuurinen vuorovaikutus australian- ja kanadansuomalaisessa kaunokirjallisuudessa”. Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto 2000 mk (+ Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta 3000 mk).
 • Virtala, Irene: ”Den harmoniska samhället. Matti Kurikkas utopiska koloniexperiment i verklighet och i litteratur”, 10 000 mk.

Yhteensä 55 000 mk.

Niilo ja Helen Alhon rahasto

 • Ahmad, Akhlaq: “Studying Marginalisation From the Inside: The Immigrants from the Indian Subcontinent in the Finnish Labour Market”, 5000 mk.
 • Alitolppa-Niitamo, Anne: “Contextualizing Acculturation and Formal Education – Somali Adolescents in a Classroom and beyond”, 5000 mk.
 • Karhunen, Anja: ”Saksansuomalaisten lasten suomen kieli ja suomalainen identiteetti”, 10 000 mk.
 • Kovács, Magdolna: “Language maintenance and language shift in Australian Finnish”, 9000 mk.
 • Mazet, Tiina: ”Finndians”-dokumenttielokuva suomalaisista intiaanien mailla, 10 000 mk.
 • Punta-Saastamoinen, Maija-Liisa: ”Kulttuurinen vuorovaikutus australian- ja kanadansuomalaisessa kaunokirjallisuudessa”, 3000 mk (+ Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta 2000 mk).
 • Rintala, Leena: ”Amerikansuomalainen tanssimusiikki 1920- ja 1930-luvuilla”, 5000 mk.
 • Tervala, Johanna: ”Espanjassa ja Suomessa puhuttavan suomen kielen eroavaisuudet, kielenvaihto, lainasanojen yleisyys espanjalaisessa kieliympäristössä asuvilla suomalaisilla”, 3000 mk.

Yhteensä 50 000 mk.


Vuonna 1999 myönnetyt apurahat

Apurahoja myönnettiin yhteensä 50 000 mk.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

 • Hirviniemi, Riia: ”Australiansuomen kielen muuttuminen kolmen sukupolven aikana”, 2000 mk.
 • Javanainen, Siru: ”Koulun ja kodin kohtaaminen Lohjan suomalais- ja maahanmuuttajaperheissä”, 5000 mk.
 • Kyntäjä, Eve: Inkerinsuomalaisten, venäläisten ja virolaisten akkulturaatio ja etninen identiteetti Suomessa ja EFFNATIS tutkimusprojekti. Effnatis-aineiston kokoamiseen ja muokkaamiseen (virkavapaus) 5000 mk.
 • Lammervo, Tiina: ”Suomalaisten siirtolaisten suomenkielen säilyminen ja säilyttäminen Queenslandissa, Australiassa”, 4000 mk.
 • Skopa, Eleonora: ”Kansakunnan itseymmärrys ja muukalaisvastaisuus”, 4000 mk.

Yhteensä 20 000 mk.

Niilo ja Helen Alhon rahasto

 • Kuusela, Sanna: ”Amerikansiirtolaisten kuolema, kuolemasta kertominen ja kuolemaan liittyvä tapakulttuuri 1860–1960”, 5000 mk.
 • Martikainen, Aino: ”Finndianssit perhekuvassa: Michiganin suomalaisten ja ojibwojen kulttuurin ilmeneminen valokuvissa”, 5000 mk.
 • Melkas, Eevaleena: ”Suomalaisten siirtokuntien aatteellinen tausta ja perustamisvaiheet Brasiliassa ja Dominikaanisessa tasavallassa 1925–1932”, 6000 mk.
 • Ritari, Aulikki: ”Ashtabula Harboriin ja sen lähistölle vuosisadan vaihteessa muuttanut suomalaisyhteisö, sen sulautuminen ja akkulturoituminen uuteen ympäristöön”, 7000 mk.
 • Saaristo-Parovuori, Helena: Ingrid Mackey ent. Saariston (os. Laine) suomenkielisen jäämistön tutkiminen ja tallentaminen, 7000 mk.

Yhteensä 30 000 mk.

Apurahat
Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Apurahat ovat vuosittain haettavissa. Kaikki rahastot…
Lue lisää
Hae apurahaa
Siirtolaisuusinstituutin apurahat siirtolaisuustutkimuksen edistämiseen ja tukemiseen ovat haettavissa vuosittain 1.–28.2. Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään…
Lue lisää
Organisaatio
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää
Töihin
Siirtolaisuusinstituutti on hyvä näköalapaikka muuttoliiketutkimukseen Suomessa ja maailmassa. Lisäksi instituutissa on ainutlaatuista osaamista ulkosuomalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä….
Lue lisää
Lahjoita
Siirtolaisuusinstituutilla on sääntöjensä mukaan oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja Suomesta ja ulkomailta. Aikaisemmin saamansa lahjoitukset instituutti on sijoittanut…
Lue lisää
Säännöt
Siirtolaisuusinstituuttisäätiön säännöt Vahvistettu 23.3.2016. 1 § Säätiön nimi on Siirtolaisuusinstituuttisäätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr ja sen…
Lue lisää