Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen joukossa on suomalaisia yliopistoja, ministeriöitä, muita julkisyhteisöjä sekä joukko kansalaisjärjestöjä. Kaikkiaan säätiössä on 30 taustayhteisöä. Säätiön toiminnassa noudatetaan Siirtolaisuusinstituutin lähipiiriohjetta (pdf).

Siirtolaisuusinstituutin toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Instituutin tutkimus- ja tietopalvelutoiminnasta vastaa tutkimusjohtaja ja tukipalveluista hallintojohtaja. Toimitusjohtajan lisäksi instituutissa työskentelee seitsemän henkilöä vakituisessa työsuhteessa ja 10–15 erilaisissa määräaikaisissa tehtävissä.

Hallitus

 • Professori Veli-Matti Ritakallio, puheenjohtaja (Turun yliopisto)
 • Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, varapuheenjohtaja (Turun kaupunki)
 • Apulaisprofessori Olga Davydova-Minguet (Itä-Suomen yliopisto)
 • Professori Peter Nynäs (Åbo Akademi)
 • Apulaispäällikkö Raimo Pyysalo (Sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto)
 • Kehittämispäällikkö Sami Mäntymäki (Seinäjoen Kaupunki)
 • Professori Ilari Karppi (Tampereen yliopisto)
 • Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo (Työ- ja elinkeinoministeriö)
 • Maakuntajohtaja Kari Häkämies (Varsinais-Suomen Liitto)
 • Perhetoimintojen johtaja Minna Säävälä (Väestöliitto)

Hallintoneuvosto

 • Puheenjohtaja: Professori Keijo Virtanen (Turun yliopistosäätiö)
 • Varapuheenjohtaja: Vararehtori Riitta Pyykkö (Turun yliopisto)

Ministeriöt

 • Työ- ja elinkeinoministeriö: Hallitusneuvos Olli Sorainen
 • Ulkoasiainministeriö: Lähetystöneuvos Sini Paukkunen
 • Opetusministeriö: Ei edustajaa toistaiseksi
 • Sosiaali- ja terveysministeriö: Ei edustajaa toistaiseksi

Julkiset yhteisöt

 • Kirkkohallitus/Kirkon ulkoasiain osasto: Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko
 • Seinäjoen kaupunki: Toimialajohtaja Heikki Vierula
 • Suomen Kuntaliitto: Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen
 • Turun kaupunki: Tutkija Meri Vuohu
 • Maahanmuuttovirasto: Ylitarkastaja Rafael Bärlund
 • Varsinais-Suomen Liitto: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio

Korkeakoulut

 • Helsingin yliopisto: Professori Inga Jasinskaja-Lahti
 • Itä-Suomen yliopisto: Professori Pekka Suutari
 • Jyväskylän yliopisto: Professori Jari Ojala
 • Lapin yliopisto: YTT, yliopistotutkija Saara Koikkalainen
 • Oulun yliopisto: Professori Jarkko Saarinen
 • Tampereen yliopisto: Professori Laura Huttunen
 • Turun yliopisto: Vararehtori Riitta Pyykkö
 • Vaasan yliopisto: Professori Seija Virkkala
 • Åbo Akademi: Professor Holger Weiss

Kansalaisjärjestöt ja -yhteisöt

 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo
 • Pohjola-Norden r.y.: Turun Pohjola Nordenin puheenjohtaja Jussi Nurmi
 • Suomalaisuuden Liitto: Erkki Seppänen
 • Suomen Nuorisoseurojen Liitto r.y.: Varatuomari Risto Villa
 • Suomen Väestötieteen Yhdistys r.y.: Dosentti Ismo Söderling
 • Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y.: Oik.kand. Taru Luukkala-Viitanen
 • Suomi-Australia -yhdistysten liitto: Ihmisoikeusjuristi Liisa Kiianlinna
 • Suomi-Seura r.y.: Professori Jarmo Virmavirta
 • Svenska Finlands Folkting: Universitetslektor Mika Helander
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland: Professor Nils-Erik Villstrand
 • Turun yliopistosäätiö: Professori Keijo Virtanen
 • Väestöliitto: Tutkimusprofessori Osmo Kontula

Ruotsissa olevat

 • Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto: Hallituksen puheenjohtaja Pirkko Karjalainen
Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Henkilöstö
Toimitusjohtaja Tukipalvelut Tutkimus- ja tietopalvelu
Lue lisää