Marja Alastalo, Riikka Homanen, Anitta Kynsilehto & Pekka Rantanen: Maistraatin tiskiltä tilastoksi – Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja tilastoinnin käytännöt Suomessa. 2016

Elli Heikkilä & Tuomas Martikainen (toim.): Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina? IX Muuttoliikesymposium 2015. 2016. Ladattava pdf.

Inkeri Lamér: Raskas metalli. Suomalaiset laivanrakentajat Göteborgissa. 2015

Sami Tantarimäki, Sirkka Komulainen, Manu Rantanen & Elli Heikkilä: Vastavirtaan ja valtavirtaan – avauksia kyläkoulukeskusteluun. 2014

Pigga Keskitalo, Veli-Pekka Lehtola & Merja Paksuniemi: Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. 2014

Riitta Niemi: Kirkkokahvit on ollu aina. 2014

Paula Könnilä: Sisua ja mañanaa. Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla. 2014

Elli Heikkilä: Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen. 2014

Krister Björklund: “Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa.” 2014

Elli Heikkilä, Päivi Oksi-Walter & Minna Säävälä: Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. 2014

Merja Paksuniemi: Vahvoiksi kasvaneet. Lapin lapset sodan jaloissa. 2014

Heli Sjöblom-Immala: Tervetuloa Suomeen? ETNOBAROMETRI 2013. 2013

Jarkko Rasinkangas: Sosiaalinen eriytyminen Turun kaupunkiseudulla. 2013

Anu Warinowski: Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? 2012

Krister Björklund: Suomalainen, ruotsalainen vai ruotsinsuomalainen? 2012

Heli Sjöblom-Immala: Työtä, palveluja ja luonnonläheisyyttä. 2012

Sirkka Komulainen: Porvarillisen idyllin vai pikku-Moskovan lapset? 2012

Ismo Söderling & Elli Heikkilä: Maassamuuton monet kasvot. 2011. Ladattava pdf.

Mari Kattilakoski: Maaseudun uudet toimijat. 2011

Lotta Weckström: Suomalaisuus on kuin vahakangas. 2011

Antti Kanniainen: Kansanedustajien mielipiteitä maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena. 2010

Maija-Liisa Punta-Saastamoinen: Australiansuomalaiset etsivät itseään. 2010

Marjut Anttonen: Menetetty koulunkäynti. 2010

Outi-Kristiina Hännikäinen: Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa. 2010

Helena Kaskinoro: Turku ja Tampere kilpasilla. 2009

Elli Heikkilä & Maria Pikkarainen: Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. 2008. Ladattava pdf. A30 Summary.pdf

Heli Sjöblom-Immala: Uutta verta maaseudulle. 2007

Elli Heikkilä: Muuttaako Onni maalle? 2006

Saara Yousfi: Kahdenuranperheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa. 2005

Aini Pehkonen: Kylä kutsuu… 2004

Hannu Heinilä: Osuustoimintaliikekasvatus USA:n Keskilännessä 1917–1963. 2002

Elli Heikkilä: Muuttoliikkeet vuosituhannen vaihtuessa. 2001

Päivikki Suojanen & Matti K. Suojanen: Retulaatsissa Miamissa. 2000

Jarkko Kauppinen: Muuttoliike Suomessa vuosina 1989–1994 koordinaattipohjaisten paikkatietojen perusteella. 2000

Eevaleena Melkas: Kaikkoavat paratiisit. 1999

Eve Kyntäjä & Hill Kulu: Muuttonäkymät Venäjältä ja Baltian maista Suomeen. 1998

Eve Kyntäjä: Maahanmuuttajien sosiaalinen asema kahdeksassa Euroopan maassa. 1996

Olavi Koivukangas, Kalevi Korpela & Raimo Narjus: Suomi Euroopassa. 1996

Minna Domander: Kulttuuritausta ja maahanmuuttajakoulutuksen tuloksellisuus. 1994

Minna Domander: Maahanmuuttajat ja koulutus. 1992

Olavi Koivukangas, Raimo Narjus & Timo Virtanen: Maassamuutto ja yhdentyvä Eurooppa. 1991

Olavi Koivukangas, Raimo Narjus & Ismo Söderling: Muuttoliikesymposium 1985. 1986

Jouni Korkiasaari: Paluuoppilaiden sopeutuminen. 1986

Magdalena Jaakkola: Ruotsinsuomalaisten etninen järjestäytyminen. 1983

Ismo Söderling: Maassamuutto ja muuttovirrat. 1983

Alpo Juntunen: Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. 1983

Jouni Korkiasaari: Ruotsista Suomeen vuosina 1980–81 palanneet. 1983

Olavi Koivukangas, Kai Lindström & Raimo Narjus: Muuttoliikesymposium 1980. 1982

Arja Munter: Ruotsiin muuton ongelmat. 1979

Taru Sundstén: Amerikansuomalainen työväenteatteri ja näytelmäkirjallisuus vuosina 1900–39. 1977

Eva Jäykkä & Maija-Liisa Kalhama: USA:n 200-vuotisjuhlaseminaari 1976. 1976

Olavi Koivukangas, Raimo Narjus & Sakari Sivula: Muuttoliikesymposium 1975. 1976

Maija-Liisa Kalhama: Ulkosuomalaisuuskongressin 27.–28.6.1975 esitelmät ja puheenvuorot. 1975

Olavi Koivukangas: Suomalainen siirtolaisuus Australiaan toisen maailmansodan jälkeen. 1975