Irene Virtala: Genus och etnicitet i äldreomsorgen. 2011

Ulrika Wolf-Knuts: Ett bättre liv. 2006

Ismo Söderling & Jouni Korkiasaari: Migrationen och det framtida Norden. 1991

Holger Wester: Innovationer i befolkningsrörligheten. 1977

Bill Widén: Korpobor i Amerika. 1975