Nina Forsten-Lindman: Foreign Born Children’s Socioemotional Adjustment to Finland. 1994

Taisto Hujanen & Kimmo Koiranen: Siirtolaisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1880–1939 ja 1945–1984. 1990

Merja Pitkäranta & Matti Simpanen: Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla. 1990

Edward W. Laine: On the Archival Heritage of the Finnish Canadian Working-Class Movement. 1987

Matti Simpanen: Turun lähtömuuttotutkimus. 1985

Muuttoliikkeitä koskeva tutkimuspoliittinen ohjelma. 1985

Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus. 1984

Arja Munter: Muuttoliike ja viihtyvyys Läntisellä Uudellamaalla. 1983