Pirita Frigren: Merenkulkijoiden siirtolaisuus. Näkökulmia 1700-luvulta nykypäivään. 2019. Ladattava pdf

Eero Sappinen: Värmlannin metsäsuomalaiset. Asutushistoriasta, agraarista kulttuurista ja muutoksesta. 2019. Ladattava pdf

Johanna Leinonen & Auvo Kostiainen (Eds.): Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of  FinnForum XI. 2019. Ladattava pdf

Eveliina Lyytinen (toim.): Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. 2019. Ladattava pdf

Pirkko Kanervo, Terhi Kivistö & Olli Kleemola (toim.): Karjalani, Karjalani, maani ja maailmani: Kirjoituksia Karjalan menetyksestä ja muistamisesta, evakoiden asuttamisesta ja selviytymisestä. 2018. Ladattava pdf