Johanna Leinonen

Akatemiatutkija +358 40 029 6909

PhD, dosentti

  • Pakolaisuuden, pakkomuuttojen ja siirtolaisuuden historia
  • Pakolais- ja evakkomatkat
  • Kansainväliset avioliitot, ylirajaiset perheet ja perheenyhdistäminen
  • Rodullistaminen ja kriittinen ”valkoisuuden” tutkimus
  • Sukupuoli ja liikkuvuus
  • Monikulttuurisuus

 

 

Esittely:

Olen perehtynyt sekä maahanmuuttoon että maastamuuttoon liittyviin ilmiöihin erityisesti ylirajaisten perheiden näkökulmasta. Olen tutkinut esimerkiksi suomalaisten avioliittoja ulkomailla, perhesyistä tapahtuvaa muuttoa Suomeen ja pakolaistaustaisten perheenyhdistämiskokemuksia. Tämänhetkiset hankkeeni keskittyvät pakolaisuuden ja pakkomuuttojen historiaan sekä pakkomuuttojen vaikutuksiin perheissä.

Hankkeet: 

Pakomatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista (akatemiatutkija, Suomen Akatemia, 2018-2023)

Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen (PI, Suomen Akatemia, 2019-2023)

Histories of Refugeedom in the Nordic Countries (PI, NOS-HS, 2020-2021)

Keskeiset julkaisut:

Leinonen, Johanna & Saara Pellander (forthcoming). Temporality and Everyday (In)Security in the Lives of Separated Refugee Families. Johanna Hiitola, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (eds.), Family Life in Transition: Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries. Routledge.

Leinonen, Johanna & Auvo Kostiainen (eds.) (2019). Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of FinnForum XI. Turku: Migration Institute of Finland.

Leinonen, Johanna (2017). Hierarchies of Desirability: Racialized Cartographies in Media Discourses on Relationships between Finns and Foreigners (1982–1992). Scandinavian Studies, 89 (2), 217–239.

Pyrhönen, Niko, Johanna Leinonen & Tuomas Martikainen (2017). Nordic Migration and Integration Research: Overview and Future Prospects. Oslo: NordForsk.

Pellander, Saara & Johanna Leinonen (2016). ”Aidon” avioliiton ehdot: suomalaisten ulkomaalaiset puolisot oleskelulupaa hakemassa. Outi Fingerroos, Anna-Mari Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.), Perheenyhdistäminen: kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? Tampere: Vastapaino, 111-136.

Leinonen, Johanna & Mari Toivanen (eds.) (2014). Researching In/visibility in the Nordic Context: Theoretical and Empirical Views. Special Issue. Nordic Journal of Migration Research, 4 (4).

Leinonen, Johanna & Saara Pellander. Court Decisions over Marriage Migration in Finland: A Problem with Transnational Family Ties. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40 (9), 1488-1506.

Leinonen, Johanna (2012). Invisible Immigrants, Visible Expats? Americans in Finnish Discourses on Immigration and Internationalization. Nordic Journal of Migration Research, 2 (3), 213–223.

Donato, Katharine M., J. Trent Alexander, Donna R. Gabaccia & Johanna Leinonen (2011). Variations in the Gender Composition of Immigrant Populations: How and Why They Matter. International Migration Review, 45 (3), 495–525.

Kivisto, Peter & Johanna Leinonen (2011). Representing Race: Ongoing Uncertainties about Finnish-American Racial Identity. Journal of American Ethnic History, 3 (1), 11–33.