Outi Kähäri

Erikoistutkija +358 40 120 7973

Valtiotieteiden tohtori (Sosiologia), Turun yliopisto

  • Luottamuksen tutkimus
  • Työelämän eriarvoisuus
  • Historialliset pakkomuutot
  • Inkerinsuomalaisten sosiaalihistoria
  • Laadulliset tutkimusmenetelmät

Esittely:

Tutkimusintressini ja osaamiseni liittyvät erityisesti Venäjältä Suomeen ja sen lähialueille suuntautuneisiin muuttoliikkeisiin. Tällä hetkellä toimin Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkimme historiallisten pakkomuuttojen ja perheiden erossaolon ylisukupolvisia vaikutuksia.

Hankkeet:

Postmemory of Family Separation (Suomen Akatemia 2019-2023)

Luottamus venäläistaustaisten ja kantasuomalaisten työelämän suhteissa (väitöskirjaprojekti, sosiologia, rahoittajat mm. Wihurin rahasto, Työsuojelurahasto, päättynyt vuonna 2017)

Keskeiset julkaisut:

Kähäri, Outi (2019). Poliittiset olosuhteet ja sodat johtivat inkerinsuomalaisten perheiden hajaannukseen 1900-luvulla. Liikkeessä yli rajojen –blogi. Saatavilla: https://liikkeessaylirajojen.fi/poliittiset-olosuhteet-ja-sodat-johtivat-inkerinsuomalaisten-perheiden-hajaannukseen-1900-luvulla/

Kähäri, Outi (2017). Luottamus venäläistaustaisten ja kantasuomalaisten työelämän suhteissa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto