Saija Niemi

Erikoistutkija +358 40 120 4168

FT

  • Ilmastosiirtolaisuus
  • Maan sisäiseen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen liittyvät kysymykset
  • Alueelliset muuttoliikkeet (mm. Tyynenmeren saaret, Afrikka ja Latinalainen Amerikka)

Esittely:

Olen toiminut siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvien erilaisten ilmiöiden parissa yliopistoissa, valtionhallinnossa sekä kansalais- ja kansainvälisissä järjestöissä. Tutkin tällä hetkellä ilmastosiirtolaisuutta. Olen aikaisemmin tutkinut mm. Etelä-Sudanin, Tyynenmeren saarten ja Latinalaisen Amerikan maiden sisäisiä ja rajat ylittäviä muuttoliikkeitä erilaisista näkökulmista. Olen kiinnostunut mm. yksilöiden ja ryhmien kontrollista, paikkojen merkityksestä, konfliktiperäisestä muutosta sekä  kaupungeista ja pakolaisleireistä osana siirtolaisuutta/pakolaisuutta. Olen yhdistänyt erilaisia siirtolaisuuden ja pakolaisuuden kysymyksiä kehittämäni Control Tuning -teorian alle.  Käytän tutkimuksessa varsinkin laadullisia menetelmiä sekä grounded theory-menetelmää. Koulutukseltani olen ihmismaantieteilijä ja kehitysmaatutkija. Olen tehnyt kenttätyötä esimerkiksi Sudanissa, Ugandassa, Egyptissä, Meksikossa, Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa ja Suomessa.

Nykyinen hanke:

Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI), Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Keskeiset julkaisut:

Niemi, S. (2020). Mobility and immobility in climate migration in the Pacific Islands. Siirtolaisuus – Migration, 46(3), 13-16. https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/98347/56192

Niemi, S. (2019). Lectio praecursoria: Theory of Control Tuning: the Processing of Control in Migration-related Place Coping. Fennia 197:1, 163-167. The Geographical Society of Finland. https://doi.org/10.11143/fennia.79471

Niemi, S. (2018). Theory of Control Tuning: the Processing of Control in Migration-relate Place Coping. Doctoral dissertation. Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/247811?locale-attribute=en

Niemi, S. (2018). Control and migration – from states to individuals and groups. Liikkeessä yli rajojen -blog, 28.11.2018: https://liikkeessaylirajojen.fi/control-and-migration-from-states-to-individuals-and-groups/

Niemi, S. (2017). Minä väitän: Ympäristöpakolaisuuden sijaan meidän tulisi puhua ympäristönmuutoksen vuoksi muuttavista. Ympäristödialogeja -blog, 4.12.2017: http://www.nessling.fi/blogi/mina-vaitan-ymparistopakolaisuuden-sijaan/

“Ympäristöpakolaisuus”-podcast (2017). Asiantuntijana Ympäristötiedon Foorumin paneelissa: https://soundcloud.com/ymparistodialogeja

Niemi, S. (2016). Uusi-Seelanti – New Zealand – Aotearoa. United Press Global, Tallinn. (Saatavilla suomeksi ja ruotsiksi)

Niemi, S. (2012). Early experiences of young Sudanese resettled to Finland. Forced Migration Review, no. 40. University of Oxford: www.fmreview.org/young-and-out-of-place

Niemi, S. (2009). Sudanin konfliktit, pakolaisuus ja paluumuutto. Ihmisiä muuttoliikkeessä verkkoprojekti 31.8.2009: http://www.muuttoliikkeessa.fi/index_html?cid=21&lang=suo

Niemi, S. (2009). Elämää maan sisäisenä pakolaisena Khartumissa. Ihmisiä muuttoliikkeessä verkkoprojekti 23.7.2009: http://www.muuttoliikkeessa.fi/index_html?cid=1&lang=suo

Niemi, S. (2008). Sudanin pakolaislapset Suomessa. Pakolaislapset – tausta ja tulevaisuus, seminaarijulkaisu 22, 2008:11-15, Yhteiset Lapsemme ry, Helsinki.