Tiina-Riitta Lappi

Erikoistutkija +358 40 143 7194

FT, dosentti

  • Maahanmuutto
  • Kotoutuminen
  • Kaupunkitila ja kulttuurinen diversiteetti
  • Kaupunkitutkimus
  • Etnografia
  • Muistitietotutkimus

Esittely:

Olen kiinnostunut maahanmuuttajien kotoutumisesta ja erityisesti siitä, miten heidän arkielämänsä rakentuu sosiaalisesti ja tilallisesti kaupunkiympäristössä ja millä tavoin kaupunkisuunnittelussa ja toimintojen kehittämisessä huomioidaan kulttuurinen monimuotoisuus ja etniset vähemmistöt.

Hankkeet:

Displacement, placemaking and wellbeing in the city, Economic & Social Research Council, EU-India Platform for the Social Sciences and Humanities (2019˗2021)

Keskeiset julkaisut:

Lappi, Tiina-Riitta & Olsson, Pia 2019. Ethnography on inter-ethnic encounters. In Pål Brunnström & Ragnhild Claesson (eds) Creating the city – Identity, memory and participation. Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS 23), 498–515.

Lappi, Tiina-Riitta & Olsson, Pia 2018. Encounters and Avoidances in Suburban Spaces. Experiencing Cultural and Social Diversity in a Multicultural City. Ethnologia Scandinavica 48, 139–152.

Lappi, Tiina-Riitta & Abnet Gezahegn 2018. On the Edge of a Better Future? Urban Living in a Kebele Neighbourhood Slated for Demolition. Teoksessa Laura Stark & Elias Yitbarek Alemayehu (eds) The Transformation of Addis Ababa: A Multiform African City. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 161–182.

Lappi, Tiina-Riitta 2017. Köyhyys ja arkielämä kaupunkitilan muutoksessa Addis Abebassa. Futura 4/2017, 54–62.

Lappi, Tiina-Riitta 2017. Naisten toimeentulo tansanialaisessa slummissa. Teoksessa Outi Fingerroos, Niina Koskihaara, Sanna Lillbroända-Annala & Maija Lundgren (toim.) Yhteiskuntaetnologia. Tietolipas 255. Helsinki: SKS, 123−146.

Lappi, Tiina-Riitta 2013. Migration and the Experience of Integrating One’s Self. Ethnologia Fennica, vol. 40, 2013, 54−65.