Tuomas Hovi

Erikoistutkija +358 40 180 2801

FT

  • kulttuuriperintö
  • kulttuurinen ja etninen identiteetti
  • amerikansuomalaiset
  • amerikansuomalaiset juhlat ja festivaalit
  • matkailu
  • perinteen hyödyntäminen
  • populaarikulttuuri

Esittely

Olen taustaltani folkloristi ja kiinnostunut perinteen hyödyntämisestä ja käytöstä, sekä etenkin siitä minkälaista perinnettä ihmiset itse pitävät itselleen tärkeänä. Siirtolaisuusinstituutin tutkimusintresseistä amerikansuomalaisuus sekä etenkin amerikansuomalaiset perinteet, juhlat ja festivaalit ovat oman tutkimukseni kohteita. Muita tutkimusintressejäni ovat kulttuuriperintöön, kulttuuriseen ja etniseen identiteettiin, matkailuun sekä populaarikulttuuriin liittyvät kysymykset. Olen tehnyt etnografisia kenttätöitä Suomessa, Romaniassa ja Yhdysvalloissa. Toimin Siirtolaisuusinstituutissa erikoistutkijan määräaikaisessa työsuhteessa (1.3.2020–31.3.2021).

Hankkeet

Ulkosuomalaiskysely (2019-2020)
Amerikansuomalaisten kulttuuriperintö (Suomen Kulttuurirahasto, 2016 -)

Keskeiset julkaisut

Hovi, Tuomas (2019). From a Joke to a Tradition: Celebrating Saint Urho as Finnish American Heritage. – Johanna Leinonen and Auvo Kostiainen (eds.) Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of FinnForum XI. Turku: Migration Institute of Finland, 2019.

Hovi, Tuomas (2017). Kulttuurimatkailu. – J. Edelheim & H. Ilola (toim.), Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Rovaniemi: Lapland University Press, 2017.

Hovi, Tuomas (2017). A tradition that traveled. – The Finnish American Reporter, Vol.31 – No. 3. March 2017.

Hovi, Tuomas (2016). Amerikansuomalaisia juhlia Yhdysvalloissa. – Siirtolaisuus-Migration 2/2017.

Hovi, Tuomas (2016). Finding Heritage Through Fiction in Dracula Tourism. Folklore Fellows’ Communications 311. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2016.

Hieta, Hannaleena, Tuomas Hovi ja Helena Ruotsala (2015). Kulttuuriperintö – Jaana Kouri (toim.) Askel kulttuurien tutkimukseen. Scripta Aboensia 3. Turku: Turun yliopisto 2015, 311–322.

Hovi, Tuomas (2012). Fakeloresta folkloreksi. Pyhä Urho perinteenä. – Anne Heimo, Tuomas Hovi & Maria Vasenkari (toim.) Pyhä Urho. Fakeloresta folkloreksi. Turku: Folkloristiikan julkaisuja 2, 2012, 128–142.

Hovi, Tuomas (2011). Synkkä turismi. – Sananjalka 53/2011.