Tuomas Martikainen

Toimitusjohtaja +358 40 592 4202

FT, dosentti

  • Maahanmuutto
  • Kotoutuminen
  • Sukupolvet
  • Uskonnolliset ja etniset ryhmät
  • Kansainväliset muuttoliikkeet

Esittely:

Kiinnostukseni kohteena on laajalti kansainvälisiin muuttoliikkeisiin liittyvät aihepiirit. Omat tutkimukseni ovat käsitelleet etenkin maahanmuuttajien uskonnollisia yhteisöjä, niiden hallintaa ja ylirajaisia suhteita. Lisäksi maahanmuuttajaperheisiin liittyviä aiheita olen käsitellyt sekä perheiden että sukupolvien näkökulmasta. Viime aikoina olen perehtynyt kansainvälisiin muuttoliiketrendeihin.

Hankkeet: 

Ilmastomuutos ja muuttoliikkeet: muuttoliikkeiden taustasyiden monitieteinen tutkimus (2019)

Kuntien maahanmuuttajapalvelut: arviointi nykytilasta ja muutostarpeista, Kunnallisalan ke-hittämissäätiö (2019

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia (2019)

Muuttoliikkeiden vuosisata (2017-2019)

Keskeiset julkaisut:

Martikainen, Tuomas (2019) The Role of Religion in Migrant Incorporation. Christine Inglis, Wei Li & Binod Khadria (eds), The SAGE Handbook of International Migration. London: Sage, 512–522.

Martikainen, Tuomas, José Mapril & Adil Hussain Khan (toim.) (2019). Muslims at the Margins of Europe: Finland, Greece, Ireland and Portugal. Leiden: Brill.

Martikainen, Tuomas & Marja Tiilikainen (toim.) (2013) Islam, hallinta ja turvallisuus. Eetos.

Martikainen, Tuomas, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.) (2013) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus.

Martikainen, Tuomas (2013) Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1990 Immigration to Finland. Leiden: Brill.

Martikainen, Tuomas & Lotta Haikkola (toim.) (2010) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS. Martikainen, Tuomas, Tuula Sakaranaho & Marko Juntunen (toim.) (2008) Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Helsinki: SKS.