• Migrationsinstitutets strategiska mål är att bedriva högklassig och etiskt hållbar forskning. Vid behov görs en etikprövning av våra forskningsprojekt på förhand. Etikprövningen utförs i samarbete med Åbo universitet.

Vi har förbundit oss att följa Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar, som omfattar bland annat följande:

Vi har dessutom förbundit oss till principerna för öppen vetenskap, vilket betyder att våra publikationer är kostnadsfritt tillgängliga i den mån det är möjligt, forskningsprocesserna är dokumenterade och forskningsdata är öppet tillgängliga för andra forskare. Mer information om principerna för öppen vetenskap finns på webbplatsen Avoin tiede.

Forskning
Migrationsinstitutets forskning fokuserar på migration och dess effekter. Vi undersöker migration både förr och nu. Migrationsinstitutets särskilda uppgift är att lyfta fram…
Läs mer
Forskningsprojekt
Migrationsinstitutet bedriver grundläggande forskning om migration och konsekvenserna av den. Dessutom deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar undersökningar på…
Läs mer