Migrationsinstitutet har ett program för gästforskare. Besöken kan vara korta eller långa. Gästforskaren kan dessutom arbeta antingen i Migrationsinstitutets lokaler eller annanstans. I den mån det är möjligt kan vi även stödja gästforskare ekonomiskt till exempel i fråga om forskningsutgifter.

Gästforskarna ska binda sig till de forskningsprinciper som gäller vid Migrationsinstitutet.

Gästforskarnas ärenden koordineras av forskningsdirektören som också besvarar frågor kring detta.

Migrationsinstitutet
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer
Arbeta hos oss
Migrationsinstitutet är en bra utsiktsplats till forskningen om migrationsrörelser i Finland och i världen. Vid institutet finns dessutom unikt kunnande om frågor med anknytning…
Läs mer