Future Challenges in the Nordics – People, Culture and Society -tutkimusohjelma, 2022 – 2026

Tutkija:

Hankkeen tavoite:

Ruotsalais-suomalainen tutkimushanke selvittää, miten ja miksi kansallisiin vähemmistöihin ja maahanmuuttajaryhmiin kohdistuvat stereotypiat ovat muuttuneet vuodesta 1955 nykypäivään. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä etnisten ryhmien välisistä suhteista ja niiden pitkän aikavälin kehittymisestä. Projektia johtaa Ruotsin Tulevaisuudentutkimuksen instituutin tutkija, Ph.D. Moa Bursell. Suomen osalta tutkimusta johtaa vastaava tutkija Miika Tervonen. Tutkijat edustavat yhteiskuntatieteiden, Pohjoismaiden tutkimuksen ja historian aloja.