Suomen Akatemia 2022 – 2026

Tutkijat:

Hankkeen tavoite:

Suomi ja muut globaalin pohjoisen valtiot karkottavat nykyisin ennätyksellisiä määriä ei-kansalaisia alueiltaan. Karkotuksista on kuitenkin olemassa vain vähän tietoa pitkän aikavälin yhteiskunnallisena ilmiönä. Hankkeessa toteutetaan ensimmäinen suomalaista karkotuspolitiikkaa ja -käytänteitä systemaattisesti käsittelevä pitkän aikavälin analyysi (1970–2025). GATE hyödyntää aiemmin käyttämättömiä arkistolähteitä, ja lähestyy haastatteluiden ja hallinnollisten lähteiden ”vastalukemisen” kautta karkotettavien toimijuutta ja ääntä ennen ja nyt. Hankeessa luodaan määrällinen aikasarjan karkotuksista, ja siinä tutkitaan suomalaisen karkotuspolitiikan ylirajaisia ja ulkopoliittisia ulottuvuuksia. Se tuottaa tuoreen ja kansainvälisesti ainutlaatuisen tutkimuksellisen näkökulman, pyrkii ylittämään historiallisen ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen välisiä raja-aitoja ja tuo uutta tietoa epäläpinäkyvälle valtiollisen vallankäytön alueelle.