Meneillään olevat hankkeet:

 • Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
 • MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
 • Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta 
 • Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK
 • Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
 • Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies
 • Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
 • European Web Site on Integration (EWSI)
 • Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic countries
 • Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
 • Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
 • Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
 • Pakomatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista
 • Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita
 • Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen
 • Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (Arade)

Siirtolaisuusinstituutin tutkimus ja julkaisut 2020 (pdf)

Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
Migration i Svenskfinland – infallsvinklar Svenska Finlands Folkting, 2020
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development Horizon 2020, 2020–2023
Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta
Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta. Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto, Suomi-Seura, Suomen Merimieskirkko, Kansanvalistusseura, Siirtolaisuusinstituutti 2020-2021
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK NordForsk 2020-2024
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2020-2021
Coming of Age in Exile (CAGE)
Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies. NordForsk 2015–2020
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City. Suomen Akatemia 2019 – 2021
European Web Site on Integration (EWSI)
European Web Site on Integration (EWSI). Euroopan komissio 2010–
Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic countries
Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic countries Prof. Torkel Brekke (PRIO), Research Council of Norway 2017–2020
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS), 2020-2021
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla Liikesivistysrahasto (2020), 2020-2022
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke. Seinäjoen kaupunkiseudun K8-kunnat 2019–2021
Pakomatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista
Pakomatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista (Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities) Suomen Akatemia, 2018–2023
Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus
Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita Suomen Akatemia, 2018-2021
Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen
Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen (Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective). Suomen Akatemia, 2019–2023
Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (ARADE)
Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (ARADE). Suomen Akatemia: 1.9.2018–31.8.2021