Meneillään olevat hankkeet:

 • Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
 • Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
 • MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
 • Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta 
 • Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK
 • Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
 • Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies
 • Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
 • European Web Site on Integration (EWSI)
 • Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic countries
 • Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
 • Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
 • Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
 • Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita
 • Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (Arade)
 • Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland
 • Integrationsforskning i Svenskfinland – en bibliografi

Siirtolaisuusinstituutin tutkimus ja julkaisut 2021 (pdf)

Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History Koneen säätiö 2020–2024

Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
Migration i Svenskfinland – infallsvinklar Svenska Finlands Folkting, 2020
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development Horizon 2020, 2020–2023
Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta
Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta. Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto, Suomi-Seura, Suomen Merimieskirkko, Kansanvalistusseura, Siirtolaisuusinstituutti 2020-2021
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK NordForsk 2020-2024
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2020-2021
Coming of Age in Exile (CAGE)
Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies. NordForsk 2015–2020
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City. Suomen Akatemia 2019 – 2021
European Web Site on Integration (EWSI)
European Web Site on Integration (EWSI). Euroopan komissio 2010–
Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic countries
Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic countries Prof. Torkel Brekke (PRIO), Research Council of Norway 2017–2020
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS), 2020-2021
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla. Liikesivistysrahasto (2020), muu rahoitus 2021-2022
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke. Seinäjoen kaupunkiseudun K8-kunnat 2019–2021
Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus
Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita Suomen Akatemia, 2018-2021
Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (ARADE)
Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (ARADE). Suomen Akatemia: 2018-2022
Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland
Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland. Svenska Kulturfonden, Tre Smeder, Vasa sjukvårdsdistrikt 2020-2021
Integrationsforskning i Svenskfinland – en bibliografi
Integrationsforskning i Svenskfinland – en bibliografi. Svensk-Österbottniska samfundet 2020-2021