Siirtolaisuusinstituutin strategisena tavoitteena on tehdä laadukasta ja eettisesti kestävää tutkimusta. Tutkimushankkeemme käyvät tarvittaessa läpi eettisen ennakkoarvioinnin, joka toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Olemme sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita, joihin lukeutuvat mm. seuraavat:

Lisäksi olemme sitoutuneet avoimen tieteen periaatteisiin, eli mahdollisuuksien mukaan julkaisumme ovat veloituksetta saavutettavissa, tutkimusprosessit dokumentoituja ja tutkimusaineistot avoimesti muiden tutkijoiden käytössä. Lisätietoja avoimen tieteen periaatteista löytyy Avoin tiede -sivustolta.

Tutkimus
Siirtolaisuusinstituutin tutkimus keskittyy muuttoliikkeisiin ja niiden vaikutuksiin. Tutkimme muuttoliikkeitä niin nykypäivänä kuin menneisyydessä. Siirtolaisuusinstituutin erityinen…
Lue lisää
Hankkeet
Siirtolaisuusinstituutissa tehdään muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyvää perustutkimusta, minkä lisäksi osallistumme tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä laadimme tilaustutkimuksia. Tutkimusta tehdään sekä perus- että hankerahoituksen avulla.
Lue lisää