Siirtolaisuusinstituutilla on ohjelma vierailevia tutkijoita varten. Vierailu voi olla kestoltaan lyhyt- tai pidempiaikainen. Lisäksi vieraileva tutkija voi toimia joko Siirtolaisuusinstituutin tiloissa tai muualla. Mahdollisuuksiemme mukaan voimme myös tukea vierailevia tutkijoita taloudellisesti esimerkiksi tutkimuskulujen osalta.

Vierailevien tutkijoiden tulee sitoutua Siirtolaisuusinstituutissa noudatettaviin tutkimuksen periaatteisiin.

Vierailevien tutkijoiden asioita koordinoi tutkimusjohtaja, jolle voi esittää aihetta koskevia tiedusteluja.

Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Töihin
Siirtolaisuusinstituutti on hyvä näköalapaikka muuttoliiketutkimukseen Suomessa ja maailmassa. Lisäksi instituutissa on ainutlaatuista osaamista ulkosuomalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä….
Lue lisää