Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Apurahat ovat vuosittain haettavissa. Kaikki rahastot perustuvat Siirtolaisuusinstituutille tehtyihin lahjoituksiin. Kolme apuraharahastoamme ovat:

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

Amerikansuomalainen Kaarle Hjalmar Lehtinen lahjoitti joulukuussa 1982 Siirtolaisuusinstituutille 100 000 dollaria, joka on rahastoitu hänen nimellään. Rahaston tarkoituksena on tukea Suomen, erityisesti Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen, siirtolaisuuden tutkimusta sekä instituutin dokumentointi-, tutkimus-, julkaisu-, näyttely- ja kongressitoimintaa.

Niilo ja Helen Alhon rahasto

Floridassa asuva rakennusurakoitsija Niilo S. Alho ja hänen vaimonsa Helen M. Alho lahjoittivat elokuussa 1996 Siirtolaisuusinstituutille 112 500 Yhdysvaltain dollaria nimeään kantavan rahaston alkupääomaksi. Rahaston tarkoituksena on tukea stipendeillä ja muulla tavalla siirtolaisuuden tutkimusta, dokumentointia, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Olavi Koivukankaan rahasto

Olavi Koivukankaan rahastolla tuetaan Suomesta erityisesti eteläiselle pallonpuoliskolle suuntautuneen siirtolaisuuden tutkimusta, julkaisu- ja näyttely- yms. kulttuuritoimintaa.

Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Hae apurahaa
Siirtolaisuusinstituutin apurahat siirtolaisuustutkimuksen edistämiseen ja tukemiseen ovat haettavissa vuosittain 1.–28.2. Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään…
Lue lisää
Myönnetyt apurahat
Vuonna 2019 myönnetyt apurahat: Siirtolaisuusinstituutin hallitus päätti 12.3. jakaa rahastoista yhteensä 10 250 €.
Lue lisää
Organisaatio
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää