Jaamme apurahoja muuttoliiketutkimukseen

Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Kaikki rahastot perustuvat Siirtolaisuusinstituutille tehtyihin lahjoituksiin. Kolme apuraharahastoamme ovat:

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahasto

Amerikansuomalainen Kaarle Hjalmar Lehtinen lahjoitti joulukuussa 1982 Siirtolaisuusinstituutille 100 000 dollaria, joka on rahastoitu hänen nimellään. Rahaston tarkoituksena on tukea Suomen, erityisesti Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen, siirtolaisuuden tutkimusta sekä instituutin dokumentointi-, tutkimus-, julkaisu-, näyttely- ja kongressitoimintaa.

Niilo ja Helen Alhon rahasto

Floridassa asuva rakennusurakoitsija Niilo S. Alho ja hänen vaimonsa Helen M. Alho lahjoittivat elokuussa 1996 Siirtolaisuusinstituutille 112 500 Yhdysvaltain dollaria nimeään kantavan rahaston alkupääomaksi. Rahaston tarkoituksena on tukea stipendeillä ja muulla tavalla siirtolaisuuden tutkimusta, dokumentointia, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Olavi Koivukankaan rahasto

Olavi Koivukankaan rahastolla tuetaan Suomesta erityisesti eteläiselle pallonpuoliskolle suuntautuneen siirtolaisuuden tutkimusta, julkaisu- ja näyttely- yms. kulttuuritoimintaa.

Apurahojen hakuohjeet

Apurahahaku on auki 25.3.-30.4.2024.

Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään keskimäärin 500–1000 euroa.

Apurahoista päättää Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja päätöksistä tiedotetaan kesäkuussa. Apurahan myönnöstä ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tiedot julkistetaan myös Siirtolaisuusinstituutin kotisivuilla.

Apuraharekisterin tietosuojaseloste

Apurahaa haetaan lomakkeella, jonka voit ladata ja tallentaa täytettäväksi alta:

Hae apurahaa

Hakemus liitteineen lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla: krista.mielismaki-kettunen(at)migrationinstitute.fi 

Hakemuksen voi lähettää myös postitse: Siirtolaisuusinstituutti, Krista Mielismäki-Kettunen, Hämeenkatu 13, 20500 Turku, Finland

Hakemuksen tietosisältö muodostaa tietosuojalain mukaisen henkilörekisterin, jota Siirtolaisuusinstituuttisäätiö ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja korjata virheellinen tieto ottamalla yhteyttä säätiöön. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön. Hakemuksen tietoja saa tallentaa ja luovuttaa suomalaisille viranomaisille ja apurahoja jakaville yhteisöille apurahojen jaon ja käytön valvontaa varten. Myönnetystä apurahasta saa antaa tiedot julkisuuteen, vaikka myönnetty summa olisikin haettua pienempi.

Apurahanhakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu yllä mainittuun. Apurahanhakija antaa suostumuksensa tietojen ja asiakirjojen käyttöön.

Raportointi

Selvitys apurahan käytöstä palautetaan vuoden kuluessa apurahan saamisesta. 

Selvityslomakkeet myönnetyn apurahan käytöstä (lataa ja tallenna täytettäväksi):

Alhon rahasto
Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä
Koivukankaan rahasto
Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä
Lehtisen rahasto
Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä
Lahjoita
Siirtolaisuusinstituutilla on sääntöjensä mukaan oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja Suomesta ja ulkomailta. Aikaisemmin saamansa lahjoitukset instituutti on sijoittanut…
Lue lisää
Organisaatio ja säännöt
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää