Maahanmuuton tutkimus on noussut Siirtolaisuusinstituutin yhdeksi keskeiseksi tutkimusalueeksi samalla kun maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt ja maahanmuuttotaustainen väestö kasvanut.

Suomeen on muuttanut vuosisatojen kuluessa väkeä eri puolilta. Monet tulijoista ovat lähialueilta, erityisesti Itämeren alueelta. Lisäksi sekä Ruotsin että Venäjän vallan aikana vallanpitäjien mukana tuli muun muassa kauppiaita, sotilaita ja virkamiehiä eri puolilta valtakuntaa. Osa maahanmuuttajista jatkoi matkaansa, mutta osa jäi aloilleen Suomeen. Näin saivat alkunsa esimerkiksi saksalais-, venäläis- ja tataarivähemmistöt.

Maahanmuutto Suomeen on kasvanut 1990-luvulta lähtien. Vaikka edelleen suuri enemmistö maahanmuuttajista on saapunut lähialueilta ja muualta Euroopasta, niin myös kauempaa tulleiden määrä on kasvanut.

2000-luvulla Suomeen on muuttanut keskimäärin 26 000 henkeä vuodessa, joista selvä enemmistö on ollut ulkomaalaisia. Ulkomailla syntyneitä oli yhteensä 373 000 vuonna 2017, joka vastaa 6,8 prosenttia koko väestöstä.

Maahanmuuttajat ovat hyvin monimuotoinen joukko ihmisiä, joiden joukossa on niin paluumuuttajia, maahan avioituneita, perheen mukana tulleita lapsia, työ- ja opiskelumuuttajia kuin pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Valtaosa muuttajista on työikäisiä aikuisia.

Hankkeet
Siirtolaisuusinstituutissa tehdään muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyvää perustutkimusta, minkä lisäksi osallistumme tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä laadimme tilaustutkimuksia. Tutkimusta tehdään sekä perus- että hankerahoituksen avulla.
Lue lisää