Siirtolaisuusinstituutti on hyvä näköalapaikka muuttoliiketutkimukseen Suomessa ja maailmassa. Lisäksi instituutissa on ainutlaatuista osaamista ulkosuomalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuksen ohella instituutissa on erilaisia työtehtäviä arkistossa, kirjastossa ja yleisissä toimistotehtävissä.

Laitamme työpaikat pääsääntöisesti avoimeen hakuun. Otamme silti vastaan myös avoimia työhakemuksia. Tutkijan tehtäviä haettaessa toivomme hakijoiden noudattavan Suomen Akatemian ohjeita tutkijan ansio- ja julkaisuluettelojen osalta.

Siirtolaisuusinstituuttiin on mahdollista hakeutua töihin myös oman tutkimus- tai muun rahoituksensa kanssa. Mikäli rahoitus kanavoituu toisen organisaation kautta, niin tällöin tulee kyseeseen ensi sijassa vierailevan tutkijan asema.

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja.

Harjoittelijat

Siirtolaisuusinstituutissa on mahdollista suorittaa korkeakoulu- ja muu työharjoittelu. Korkeakouluharjoittelijat valitaan pääsääntöisesti avoimen haun kautta. Suosimme vähintään kolmen kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja. Harjoittelijoiden tehtävät räätälöidään kunkin taidoille sopiviksi.

Lisäksi instituutissa voi suorittaa työkokeilun ja työskennellä eri tehtävissä palkkatuella.

Korkeakouluharjoitteluun liittyvistä asioista vastaa tutkimusjohtaja ja muista hallintojohtaja, joille voi esittää aihetta koskevia tiedusteluja.

Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Organisaatio
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää
Vierailevat tutkijat
Siirtolaisuusinstituutilla on ohjelma vierailevia tutkijoita varten. Vierailu voi olla kestoltaan lyhyt- tai pidempiaikainen. Lisäksi vieraileva tutkija voi toimia joko Siirtolaisuusinstituutin…
Lue lisää
Apurahat
Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Apurahat ovat vuosittain haettavissa. Kaikki rahastot…
Lue lisää