Siirtolaisuusinstituutti on hyvä näköalapaikka muuttoliiketutkimukseen Suomessa ja maailmassa. Lisäksi instituutissa on ainutlaatuista osaamista ulkosuomalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuksen ohella instituutissa on erilaisia työtehtäviä arkistossa, kirjastossa ja yleisissä toimistotehtävissä.

Laitamme työpaikat pääsääntöisesti avoimeen hakuun. Otamme silti vastaan myös avoimia työhakemuksia. Tutkijan tehtäviä haettaessa toivomme hakijoiden noudattavan Suomen Akatemian ohjeita tutkijan ansio- ja julkaisuluettelojen osalta.

Siirtolaisuusinstituuttiin on mahdollista hakeutua töihin myös oman tutkimus- tai muun rahoituksensa kanssa. Mikäli rahoitus kanavoituu toisen organisaation kautta, tulee kyseeseen ensi sijassa vierailevan tutkijan asema.

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä ei ole avoimia työpaikkoja.

Vierailevat tutkijat

Siirtolaisuusinstituutilla on ohjelma vierailevia tutkijoita varten. Vierailu voi olla kestoltaan lyhyt- tai pidempiaikainen. Lisäksi vieraileva tutkija voi toimia joko Siirtolaisuusinstituutin tiloissa tai muualla. Mahdollisuuksiemme mukaan voimme myös tukea vierailevia tutkijoita taloudellisesti esimerkiksi tutkimuskulujen osalta.

Vierailevien tutkijoiden tulee sitoutua Siirtolaisuusinstituutissa noudatettaviin tutkimuksen periaatteisiin.

Vierailevien tutkijoiden asioita koordinoi tutkimusjohtaja, jolle voi esittää aihetta koskevia tiedusteluja.

Harjoittelijat

Siirtolaisuusinstituutissa on mahdollista suorittaa korkeakoulu- ja muu työharjoittelu. Korkeakouluharjoittelijat valitaan pääsääntöisesti avoimen haun kautta. Suosimme vähintään kolmen kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja. Harjoittelijoiden tehtävät räätälöidään kunkin taidoille sopiviksi.

Lisäksi instituutissa voi suorittaa työkokeilun ja työskennellä eri tehtävissä palkkatuella.

Korkeakouluharjoitteluun liittyvistä asioista vastaa tutkimusjohtaja ja muista hallintojohtaja, joille voi esittää aihetta koskevia tiedusteluja.

Henkilöstö
Täältä löydät Siirtolaisuusinstituutin henkilöstön yhteystiedot.
Lue lisää
Organisaatio ja säännöt
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää
Apurahat
Jaamme vuosittain apurahoja muuttoliiketutkimukseen Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia….
Lue lisää
John Morton -palkinto
Siirtolaisuusinstituutti perusti John Mortonin (1725–1777) nimeä kantavan tunnustuspalkinnon vuonna 2010. Morton oli pennsylvanialainen suomensukuinen poliitikko ja yksi Yhdysvaltain…
Lue lisää