Toimitusjohtaja

Tukipalvelut

Kirsi Sainio

Hallintojohtaja +358 40 668 5904

 • Hallituksen ja hallintoneuvoston sihteeri
 • Talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaaminen
 • Instituutin työsuojelupäällikkö
 • Julkaisutuotannon koordinointi
 • Siirtolaisuus-Migration lehden toimitussihteeri ja taittaminen
 • Erilaiset graafiset työt (julkaisujen, kutsujen, esitteiden yms. taitto ja kuvankäsittely)

 

Krista Mielismäki-Kettunen

Hallinnon assistentti +358 40 724 9802

Tradenomi

 • Taloushallinto
 • IT-tuki
 • Toimistotehtävät

Katri Kanervo

Informaatikko +358 40 130 4681

FM

 • Informaatiopalvelut
 • Kirjasto: tiedonhaku, kokoelmanhoito, hankinta, luettelointi, asiakaspalvelu, kaukolainaus
 • Sähköisen tiedon ja perinteisen kirjallisen tietomateriaalin luokittelu ja tallentaminen
 • Tiedotus: Päivittäisviestintä, tiedotteet, uutiskirjeet, esitteet, sosiaalinen media, Siirtolaisuusinstituutin internet-sivut, mediaseuranta
 • Julkaisu- ja tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät

 

Jarno Heinilä

Arkistonhoitaja +358 40 631 3042

HuK

 • Arkistolahjoitusten vastaanotto
 • Arkistoaineistojen hankinta, järjestäminen, luettelointi ja arkistointi
 • Tietopalvelu: arkisto, siirtolaisrekisteri
 • Virka-arkiston hoitoon liittyvät tehtävät

Tutkimus- ja tietopalvelu

Elli Heikkilä

Tutkimusjohtaja +358 40 069 5452

FT, dosentti

 • Maahanmuuttajat työmarkkinoilla
 • Monikulttuuriset avioliitot
 • Kansainväliset opiskelijat
 • Yksintulleet pakolaislapset
 • Ulkosuomalaiset
 • Maan sisäinen muuttoliike
 • Aluekehitys

Marja Tiilikainen

Vastaava tutkija +358 40 684 3814

FT, dosentti

 • Ylirajaiset maahanmuuttajaperheet ja perhekäytännöt
 • Sairaus ja parantaminen kulttuurisina ilmiöinä
 • Arjen uskonnollisuus
 • Perheen erossaolo ja arjen turvallisuus
 • Somalialainen diaspora

Miika Tervonen

Vastaava tutkija +358 50 372 7800

PhD, dosentti

 • Maastamuutto ja ulkosuomalaisuus
 • Vähemmistöt
 • Muuttoliikkeiden kontrollointi
 • Muistitietohistoria, muistin politiikka
 • Nationalismi

Markku Mattila

Erikoistutkija +358 44 259 2447

FT, dosentti

 • Väestöpolitiikka
 • Vähemmistöt
 • Muuttoliikkeet
 • Yhteiskuntahistoria
 • Aate- ja oppihistoria

Magnus Enlund

Projektipäällikkö +358 44 559 2447

FM, tohtorikoulutettava

 • Suomenruotsalaiset muuttoliikkeet

Abdirashid Ismail

Erikoistutkija +358 40 844 8784 / +358 44 560 4666

D.Sc. (econ), KTT

 • Valtioiden rajat ylittävä muuttoliike
 • Maahanmuutto ja kotouttaminen
 • Perheiden hyvinvointi
 • Poliittinen konfliktitalous
 • Valtioiden romahtaminen/muodostuminen

Pekka Kettunen

Erikoistutkija

VTT, dosentti

 • Organisointi
 • Toimeenpano ja arviointi
 • Vertaileva tutkimus
 • Kuntatutkimus
 • Kotouttaminen

Eveliina Lyytinen

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia) +358 400 219 184

DPhil

 • Pakkomuutto
 • Pakolaisuus
 • Turvapaikanhakijoiden karkotukset
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät
 • Tutkimusetiikka
 • Kaupunkipakolaisuus

Maili Malin

Erikoistutkija +358 40 021 9720

VTT, dosentti

 • Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys
 • Etniset ja sosioekonomiset terveyserot
 • Nuoret, lapset, naiset
 • Lisääntymisterveys
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut

Jaana Palander

Tutkija

HTM

 • Maahanmuuton hallinta
 • Ulkomaalaisoikeus
 • Perus- ja ihmisoikeudet
 • Perheenyhdistäminen
 • Oikeusapu

Mika Raunio

Erikoistutkija +358 50 3276 364

HL, erikoistutkija

 • Muuttoliike ja aluekehitys
 • Osaajien kansainvälinen muuttoliike
 • Alueellinen vetovoima
 • Kehittyvät taloudet

Tiina-Riitta Lappi

Erikoistutkija +358 40 143 7194

FT, dosentti

 • Maahanmuutto
 • Kotoutuminen
 • Kaupunkitila ja kulttuurinen diversiteetti
 • Kaupunkitutkimus
 • Etnografia
 • Muistitietotutkimus

Toni Ahvenainen

Junior Research Fellow +358 40 164 6762

MSSc                           

 • Urbanisation
 • Regional development
 • Project communication

Tuomas Hovi

Erikoistutkija +358 40 180 2801

FT

 • kulttuuriperintö
 • kulttuurinen ja etninen identiteetti
 • amerikansuomalaiset
 • amerikansuomalaiset juhlat ja festivaalit
 • matkailu
 • perinteen hyödyntäminen
 • populaarikulttuuri

Fath E Mubeen

Tutkija +358 40 1204325

FM

 • pakolaistutkimus
 • yksin tulleet nuoret
 • musliminaiset ja työmarkkinat
 • taideperustaiset menetelmät
 • intersektionaalisuus
 • pelillistäminen

Samira Saramo

Erikoistutkija

PhD

 • Kanadan ja Yhdysvaltojen muuttoliikkeiden ja etnisyyden historia
 • paikka ja yhteisöllisyys
 • kokemuksen ja tunteiden historia
 • asustuskolonialismi ja maahanmuutto
 • ylirajallinen kuolema ja suru
 • tieteidenväliset menetelmät