Toimitusjohtaja

Tukipalvelut

Kirsi Sainio

Hallintojohtaja +358 40 668 5904

 • Hallituksen ja hallintoneuvoston sihteeri
 • Talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaaminen
 • Julkaisutuotannon koordinointi
 • Siirtolaisuus-Migration lehden toimitussihteeri ja taittaminen
 • Erilaiset graafiset työt (julkaisujen, kutsujen, esitteiden yms. taitto ja kuvankäsittely)

 

Mika Orjala

Tiederahoituksen asiantuntija +358 40 120 4409

FM

 • Tutkimusrahoituksen hakeminen
 • Grant Writing
 • Tutkimushankkeiden toteuttaminen ja raportointi
 • Siirtolaisuusinstituutin varainhankinta

 

Jarno Heinilä

Arkistonhoitaja +358 40 631 3042

HuK

 • Arkistoaineistojen vastaanotto, hankinta, hallinta ja käyttöön saattaminen
 • Tietopalvelu: Siirtolaisuuskokoelmat-arkisto, Siirtolaisrekisteri
 • Virka-arkiston hoitoon liittyvät tehtävät

Merja Skaffari-Multala

Juhlavuoden koordinaattori +358 40 737 3085

Siirtolaisuusinstituutin 50-vuotisjuhlavuosi 2024

Katri Kanervo

Informaatikko +358 40 130 4681

FM

 • Informaatiopalvelut
 • Kirjasto: tiedonhaku, kokoelmanhoito, hankinta, luettelointi, asiakaspalvelu, kaukolainaus
 • Sähköisen tiedon ja perinteisen kirjallisen tietomateriaalin luokittelu ja tallentaminen
 • Tiedotus: Päivittäisviestintä, tiedotteet, uutiskirjeet, esitteet, sosiaalinen media, Siirtolaisuusinstituutin internet-sivut, mediaseuranta
 • Julkaisu- ja tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät

 

Krista Mielismäki-Kettunen

Hallinnon assistentti +358 40 724 9802

Tradenomi

 • Taloushallinto
 • IT-tuki
 • Toimistotehtävät

Tutkimus- ja tietopalvelu

Marja Tiilikainen

Vastaava tutkija, tutkimusjohtaja ma. +358 40 684 3814

FT, dosentti

 • Ylirajaiset maahanmuuttajaperheet ja perhekäytännöt
 • Sairaus ja parantaminen kulttuurisina ilmiöinä
 • Arjen uskonnollisuus
 • Perheen erossaolo ja arjen turvallisuus
 • Somalialainen diaspora
 • Tutkimusetiikan tukihenkilö Siirtolaisuusinstituutissa

ORCID

Tomas Hanell

Vastaava tutkija +358 40 120 4573; +358 45 651 9120

TkT

 • Maan sisäinen muuttoliike
 • Aluekehitys
 • Elämänlaadun maantiede
 • Tilastolliset mittarit ja mittaamisen politiikka

ORCID

Samira Saramo

Vastaava tutkija +358 40 355 5816

PhD, dosentti

 • Kanadan ja Yhdysvaltojen muuttoliikkeiden ja etnisyyden historia
 • paikka ja yhteisöllisyys
 • kokemuksen ja tunteiden historia
 • asustuskolonialismi ja maahanmuutto
 • ylirajallinen kuolema ja suru
 • tieteidenväliset menetelmät

ORCID

Markku Mattila

Vastaava tutkija +358 44 259 2447

FT, dosentti

 • Väestöpolitiikka
 • Vähemmistöt
 • Muuttoliikkeet
 • Yhteiskuntahistoria
 • Aate- ja oppihistoria

ORCID

ResearchGate

Magnus Enlund

Projektipäällikkö +358 44 559 2447

FM, tohtorikoulutettava

 • Suomenruotsalaiset muuttoliikkeet

 

Eveliina Lyytinen

Vanhempi tutkija +358 400 219 184

DPhil, dosentti

 • Pakkomuutto
 • Pakolaisuus
 • Turvapaikanhakijoiden karkotukset
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät
 • Tutkimusetiikka
 • Kaupunkipakolaisuus
 • Tutkimusetiikan varatukihenkilö Siirtolaisuusinstituutissa

ORCID

Mika Raunio

Erikoistutkija +358 50 3276 364

HL, erikoistutkija

 • Muuttoliike ja aluekehitys
 • Osaajien kansainvälinen muuttoliike
 • Alueellinen vetovoima
 • Kehittyvät taloudet

ORCID

Toni Ahvenainen

Tutkija +358 40 164 6762

YTM

 • Kaupungistuminen
 • Aluekehitys
 • Hankeviestintä

Fath E Mubeen

Tutkija +358 40 1204325

FM

 • pakolaistutkimus
 • yksin tulleet nuoret
 • musliminaiset ja työmarkkinat
 • taideperustaiset menetelmät
 • intersektionaalisuus
 • pelillistäminen

Sari Vanhanen

Erikoistutkija +358 40 163 4890

YTT, aikuiskouluttaja

 • Monialainen yhteistyö
 • Kotoutumisen edistäminen ja kotoutumisprosessit
 • Kulttuuritietoinen ohjaus ja asiantuntijuus
 • Maahan muuttaneiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

ORCID

Elli Heikkilä

Tutkimusjohtaja emerita +358 40 069 5452

FT, dosentti

 • Maahanmuuttajat työmarkkinoilla
 • Monikulttuuriset avioliitot
 • Kansainväliset opiskelijat
 • Yksintulleet pakolaislapset
 • Ulkosuomalaiset
 • Maan sisäinen muuttoliike
 • Aluekehitys

ORCID
ResearchGate

Linda Bäckman

Erikoistutkija +358 40 6857413

FT

 • Monikielisyys
 • Kieli ja identiteetti
 • Kerronnallinen tutkimus
 • Superdiversiteetti ja kotoutuminen
 • Vähemmistökielen uudet puhujat
 • Tutkimus ja aktivismi/vaikuttaminen

ORCID

Camilla Marucco Al-Mimar

Tutkija +358 406 739 120

FM, tohtorikoulutettava

 • Pakolaisuus ja kansalaisuus
 • Ajallisuus
 • Feministinen metodologia
 • Tutkimusetiikka
 • Puheenjohtaja, ETMU ry
 • Koordinaattori Leonardo Custódiossa, Activist Research Network
 • Hallituksen jäsen, We See You ry

ORCID

Pihla Siim

Erikoistutkija +358 40 129 3539

FT

 • Ylirajaiset perheet
 • Kerronnallinen tutkimus
 • Maahanmuutto lasten näkökulmasta
 • Virolaiset Suomessa
 • Karkotusuhan vaikutukset perheisiin
 • Muuttoliike ja intiimit suhteet

ORCID

 

Rewan Kakil

Taiteilija +358 40 704 9226

Visuaalinen taiteilija

 • Valokuvaus
 • Videokuvaus
 • Ohjaus
 • Muusikko
 • Videoeditointi

 

Ahmed Zaidan

Taiteilija +358 40 685 7561

Bachelor of Arts in Translation (BA), University of Mosul

 • Runous
 • Luova kirjoittaminen
 • Pakolaisuus

 

Erna Bodström

Erikoistutkija +358 40 678 2021

VTT

 • pakolaisuus ja oleskelulupajärjestelmä
 • turvapaikkakäsittely
 • turvapaikkapolitiikka
 • turvapaikka-aktivismi
 • kotoutuminen ja kansalaisuus
 • hallinnolliset tekstit
 • tekstuaaliset ja visuaaliset menetelmät

ORCID

 

 

 

Pekka Kettunen

Erikoistutkija

VTT, dosentti

 • Organisointi
 • Toimeenpano ja arviointi
 • Vertaileva tutkimus
 • Kuntatutkimus
 • Kotouttaminen

ORCID

Tuire Liimatainen

Erikoistutkija

FT

 • Etnisyys
 • Identiteetti ja kuuluminen
 • Diasporat ja ylirajaiset yhteisöt
 • Etnopolitiikka ja vähemmistöaktivismi
 • Ruotsinsuomalaiset
 • Ulkosuomalaiset
 • Digitaalinen media

ORCID

 

 

 

Hamed Ahmadinia

Erikoistutkija

PhD

 • kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset terveyteen
 • maahanmuuttajien informaatiokäyttäytyminen
 • informaation eroavuudet maahanmuuttajaväestöissä
 • ihmistenvälinen ja digitaalinen terveysviestintä
 • maahanmuuttajien terveyskäyttäytymisen ennustavat tekijät
 • kvantitatiivinen data-analyysi muuttoliiketutkimuksessa

ORCID

 

 

 

Yasmin Samaletdin

Vuorovaikutusvastaava – Strategisen tutkimuksen (STN) Mobile Futures -hanke

KM

Strategisen tutkimuksen (STN) Mobile Futures hankkeen koordinointi, viestintä ja vuorovaikutus

Vierailevat tutkijat ja vierailijat

Nina Carlsson

Erikoistutkija

VTT

 • Kansalaisuus
 • Kieli- ja kulttuurintuntemuskokeet
 • Kielellinen oikeudenmukaisuus
 • Kansalliset vähemmistöt
 • Laitaoikeiston valtavirtaistuminen
 • Karkotettavuus
 • Kriittinen politiikka-analyysi

Juha Tainio

Vierailija +358 440 4706 13

Toimittaja

 • Oskari Tokoi
 • Ragnar Lassinantti
 • Ruotsinsuomalaiset ja ruotsinsuomalaisuus
 • Pohjoisen kielirajat

 

 

Tällä hetkellä myös

Muut

Mimosa Suontama, korkeakouluharjoittelija
mimosa.suontama@migrationinstitute.fi

 

Gazela Armassalo, viestintäassistentti
gazela.armassalo@migrationinstitute.fi

 

Jenni Kyrövaara, kirjastoharjoittelija
jenni.kyrovaara@migrationinstitute.fi