Toimitusjohtaja

Tukipalvelut

Kirsi Sainio

Hallintojohtaja +358 40 668 5904

 • Hallituksen ja hallintoneuvoston sihteeri
 • Talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaaminen
 • Julkaisutuotannon koordinointi
 • Siirtolaisuus-Migration lehden toimitussihteeri ja taittaminen
 • Erilaiset graafiset työt (julkaisujen, kutsujen, esitteiden yms. taitto ja kuvankäsittely)

 

Mika Orjala

Tiederahoituksen asiantuntija +358 40 120 4409

FM

Tutkimusrahoituksen hakeminen

Tutkimushankkeiden toteuttaminen ja raportointi

Siirtolaisuusinstituutin varainhankinta

Krista Mielismäki-Kettunen

Hallinnon assistentti +358 40 724 9802

Tradenomi

 • Taloushallinto
 • IT-tuki
 • Toimistotehtävät

Jarno Heinilä

Arkistonhoitaja +358 40 631 3042

HuK

 • Arkistolahjoitusten vastaanotto
 • Arkistoaineistojen hankinta, järjestäminen, luettelointi ja arkistointi
 • Tietopalvelu: arkisto, siirtolaisrekisteri
 • Virka-arkiston hoitoon liittyvät tehtävät

Katri Kanervo

Informaatikko +358 40 130 4681

FM

 • Informaatiopalvelut
 • Kirjasto: tiedonhaku, kokoelmanhoito, hankinta, luettelointi, asiakaspalvelu, kaukolainaus
 • Sähköisen tiedon ja perinteisen kirjallisen tietomateriaalin luokittelu ja tallentaminen
 • Tiedotus: Päivittäisviestintä, tiedotteet, uutiskirjeet, esitteet, sosiaalinen media, Siirtolaisuusinstituutin internet-sivut, mediaseuranta
 • Julkaisu- ja tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät

 

Tutkimus- ja tietopalvelu

Marja Tiilikainen

Vastaava tutkija, tutkimusjohtaja ma. +358 40 684 3814

FT, dosentti

 • Ylirajaiset maahanmuuttajaperheet ja perhekäytännöt
 • Sairaus ja parantaminen kulttuurisina ilmiöinä
 • Arjen uskonnollisuus
 • Perheen erossaolo ja arjen turvallisuus
 • Somalialainen diaspora

ORCID

Miika Tervonen

Vastaava tutkija +358 50 372 7800

PhD, dosentti

 • Maastamuutto ja ulkosuomalaisuus
 • Vähemmistöt
 • Muuttoliikkeiden kontrollointi
 • Muistitietohistoria, muistin politiikka
 • Nationalismi

ORCID

Tomas Hanell

Vastaava tutkija +358 40 120 4573; +358 45 651 9120

TkT

 • Maan sisäinen muuttoliike
 • Aluekehitys
 • Elämänlaadun maantiede
 • Tilastolliset mittarit ja mittaamisen politiikka

ORCID

Markku Mattila

Vanhempi tutkija +358 44 259 2447

FT, dosentti

 • Väestöpolitiikka
 • Vähemmistöt
 • Muuttoliikkeet
 • Yhteiskuntahistoria
 • Aate- ja oppihistoria

ORCID

ResearchGate

Magnus Enlund

Projektipäällikkö +358 44 559 2447

FM, tohtorikoulutettava

 • Suomenruotsalaiset muuttoliikkeet

Abdirashid Ismail

Erikoistutkija

D.Sc. (econ), KTT

 • Valtioiden rajat ylittävä muuttoliike
 • Maahanmuutto ja kotouttaminen
 • Perheiden hyvinvointi
 • Poliittinen konfliktitalous
 • Valtioiden romahtaminen/muodostuminen

ORCID

Pekka Kettunen

Vieraileva tutkija

VTT, dosentti

 • Organisointi
 • Toimeenpano ja arviointi
 • Vertaileva tutkimus
 • Kuntatutkimus
 • Kotouttaminen

ORCID

Eveliina Lyytinen

Vanhempi tutkija +358 400 219 184

DPhil, dosentti

 • Pakkomuutto
 • Pakolaisuus
 • Turvapaikanhakijoiden karkotukset
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät
 • Tutkimusetiikka
 • Kaupunkipakolaisuus

ORCID

Maili Malin

Vanhempi tutkija +358 40 021 9720

VTT, dosentti

 • Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys
 • Etniset ja sosioekonomiset terveyserot
 • Nuoret, lapset, naiset
 • Lisääntymisterveys
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut

ORCID

Jaana Palander

Tutkija

HTM

 • Maahanmuuton hallinta
 • Ulkomaalaisoikeus
 • Perus- ja ihmisoikeudet
 • Perheenyhdistäminen
 • Oikeusapu

ORCID

Mika Raunio

Erikoistutkija +358 50 3276 364

HL, erikoistutkija

 • Muuttoliike ja aluekehitys
 • Osaajien kansainvälinen muuttoliike
 • Alueellinen vetovoima
 • Kehittyvät taloudet

ORCID

Toni Ahvenainen

Tutkija +358 40 164 6762

YTM

 • Kaupungistuminen
 • Aluekehitys
 • Hankeviestintä

Fath E Mubeen

Tutkija +358 40 1204325

FM

 • pakolaistutkimus
 • yksin tulleet nuoret
 • musliminaiset ja työmarkkinat
 • taideperustaiset menetelmät
 • intersektionaalisuus
 • pelillistäminen

Samira Saramo

Vanhempi tutkija

PhD, dosentti

 • Kanadan ja Yhdysvaltojen muuttoliikkeiden ja etnisyyden historia
 • paikka ja yhteisöllisyys
 • kokemuksen ja tunteiden historia
 • asustuskolonialismi ja maahanmuutto
 • ylirajallinen kuolema ja suru
 • tieteidenväliset menetelmät

ORCID

Sari Vanhanen

Erikoistutkija +358 40 163 4890

YTT, aikuiskouluttaja

 • Monialainen yhteistyö
 • Kotoutumisen edistäminen ja kotoutumisprosessit
 • Kulttuuritietoinen ohjaus ja asiantuntijuus
 • Maahan muuttaneiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

ORCID

Elli Heikkilä

Tutkimusjohtaja emerita +358 40 069 5452

FT, dosentti

 • Maahanmuuttajat työmarkkinoilla
 • Monikulttuuriset avioliitot
 • Kansainväliset opiskelijat
 • Yksintulleet pakolaislapset
 • Ulkosuomalaiset
 • Maan sisäinen muuttoliike
 • Aluekehitys

ORCID
ResearchGate

Tällä hetkellä myös

Muut

 

FT Andrei Kalinitchev: 4.10.2021-3.10.2022
e-mail: andrei.kalinitchev@utu.fi

 

Sebastian Grentzelius, 1.2.–27.9.2022
segren@utu.fi

 

Podcasttoimittaja Nadja Mikkonen, 15.8.-31.12.2022
nadjamikkonen@gmail.com

 

YTM Marika Saarinen, 15.8.2022-14.2.2023
marika.saarinen@migrationinstitute.fi

 

Opiskelija Sophia Locher, 15.8.2022-15.11.2022
sophia.locher@migrationinstitute.fi