Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän dokumentointia ja sitä koskevan tietämyksen edistämistä. Olemme valtakunnallinen toimija ja merkittävä osa työstämme tapahtuu Suomessa, mutta ulkosuomalaisten osalta toiminta-alueemme on koko maailma.

Siirtolaisuusinstituutti tekee tutkimusta, julkaisee, ylläpitää arkistokokoelmaa, siirtolaisrekisteriä ja alan erikoiskirjastoa sekä järjestää tapahtumia ja näyttelyitä. Siirtolaisuusinstituutti on monitieteinen ja se toimii läheisessä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen sekä muiden instituutioiden kanssa.

 Siirtolaisuusinstituutin strategia 20212023 

MISSIO

 • Tutkimme monipuolisesti muuttoliikkeiden ja yhteiskunnan keskinäistä vuorovaikutusta.
 • Tuotamme, keräämme, tallennamme ja tuomme saataville muuttoliikkeitä koskevia aineistoja.
 • Osallistumme aktiivisesti muuttoliikkeisiin liittyvään ja tutkimukseen pohjautuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.
/

VISIO

 • Olemme valtakunnallisesti tunnetuin ja arvostetuin muuttoliikkeiden tutkimus- ja muistiorganisaatio.
 • Teemme kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää muuttoliikkeiden tutkimusta.
 • Olemme ulkosuomalaistutkimuksen ja dokumentaation keskeisin toimija ja kehittäjä.
 • Teemme uusia avauksia ja tieteellisiä läpimurtoja.
/

STRATEGIA

 • Kehitämme tutkimustoimintaa monitieteellisellä ja -menetelmällisellä tutkimusotteella.
 • Lisäämme aineistojemme ja palveluidemme digitaalista saavutettavuutta.
 • Syvennämme ja laajennamme yhteistyötä toimintamme kannalta keskeisten tahojen kanssa.
 • Tuotamme tutkimustietoa päätöksenteon pohjaksi.
 • Viestimme monipuolisesti, saavutettavasti ja hyödyntämällä uusia viestintätapoja.
 • Monipuolistamme säätiömme varainhankintaa ja tutkimuksen ulkopuolista rahoitusta.
/

ARVOT

 • Avoimuus
 • Eettisyys
 • Oikeudenmukaisuus
 • Yhteisöllisyys
/

Toimipisteet

Instituutilla on kolme toimipistettä. Turussa sijaitsee Siirtolaisuusinstituutin pääpaikka, jonka yhteydessä ovat myös arkistokokoelmat, kirjasto ja näyttelytilat. Seinäjoen toimipiste sijaitsee Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteydessä. Merkittävä osa toiminnasta on keskittynyt pohjalaisten muuttoliikkeiden tutkimukseen. Vaasan toimipiste (Centret för Svenskfinland) sijaitsee Åbo Akademin Vaasan yksikössä. Sen tehtävänä on toteuttaa tutkimusta ja dokumentaatiota liittyen suomenruotsalaiseen siirtolaisuuteen.

Rahoitus

Instituutin toiminnan mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus, jonka lisäksi etenkin tutkimuksessa kilpaillun hakerahoituksen osuus on merkittävä. Instituutilla on myös omaa säätiövarallisuutta, josta tuetaan sekä omaa toimintaa että jaetaan apurahoja.

Historia

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr on perustettu vuonna 1974. Instituuttia olivat perustamassa kaikki sen aikaiset suomalaiset yliopistot sekä muutama ministeriö ja kansalaisjärjestö. Instituutin perustujat tulivat Turun yliopistosta.

Siirtolaisuusinstituutin vaiheisiin voi tutustua tarkemmin historiateoksesta LIIKKEELLÄ – Siirtolaisuusinstituutti 1974–2014

Organisaatio ja säännöt
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää
Apurahat
Jaamme vuosittain apurahoja muuttoliiketutkimukseen Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia….
Lue lisää
Meille töihin
Siirtolaisuusinstituutti on hyvä näköalapaikka muuttoliiketutkimukseen Suomessa ja maailmassa. Lisäksi instituutissa on ainutlaatuista osaamista ulkosuomalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä….
Lue lisää
Henkilöstö
Täältä löydät Siirtolaisuusinstituutin henkilöstön yhteystiedot.
Lue lisää