Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän dokumentointia ja sitä koskevan tietämyksen edistämistä. Olemme valtakunnallinen toimija ja merkittävä osa työstämme tapahtuu Suomessa, mutta ulkosuomalaisten osalta toiminta-alueemme on koko maailma.

Siirtolaisuusinstituutti tekee tutkimusta, julkaisee, ylläpitää arkistokokoelmaa, siirtolaisrekisteriä ja alan erikoiskirjastoa sekä järjestää tapahtumia ja näyttelyitä. Siirtolaisuusinstituutti on monitieteinen ja se toimii läheisessä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen sekä muiden instituutioiden kanssa.

Instituutilla on kolme toimipistettä. Turussa sijaitsee Siirtolaisuusinstituutin pääpaikka, jonka yhteydessä ovat myös arkistokokoelmat, kirjasto ja näyttelytilat. Seinäjoen toimipiste sijaitsee Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteydessä. Merkittävä osa toiminnasta on keskittynyt pohjalaisten muuttoliikkeiden tutkimukseen. Vaasan toimipiste (Centret för Svenskfinland) sijaitsee Åbo Akademin Vaasan yksikössä. Sen tehtävänä on toteuttaa tutkimusta ja dokumentaatiota liittyen suomenruotsalaiseen siirtolaisuuteen.

Instituutin toiminnan mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus, jonka lisäksi etenkin tutkimuksessa kilpaillun hakerahoituksen osuus on merkittävä. Instituutilla on myös omaa säätiövarallisuutta, josta tuetaan sekä omaa toimintaa että jaetaan apurahoja.

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr on perustettu vuonna 1974. Instituuttia olivat perustamassa kaikki sen aikaiset suomalaiset yliopistot sekä muutama ministeriö ja kansalaisjärjestö. Instituutin perustujat tulivat Turun yliopistosta.

Olemme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan (SRNK) jäsen ja seuraamme neuvottelukunnan ohjeita hyvästä säätiötavasta.

Siirtolaisuusinstituutin vaiheisiin voi tutustua tarkemmin historiateoksesta LIIKKEELLÄ – Siirtolaisuusinstituutti 1974–2014

Verkostot ja sidosryhmät

Siirtolaisuusinstituutti tekee tutkimusyhteistyötä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä keskeisten koti- ja ulkomaisten tutkimusyhteisöjen kanssa. Näitä ovat IMISCOE, AEMI, Nordic Migration Research -verkosto, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ja Suomen Väestötieteen Yhdistys. Siirtolaisuusinstituutti koordinoi Nordic Migration Research -tutkijaverkostoa vuodet 2019–2022. Instituutti hyväksyttiin jäseneksi Tieteellisten seurain valtuuskuntaan syksyllä 2015.

Pidämme aktiivisesti yhteyttä ulkosuomalaistoimijoihin, joihin lukeutuvat muun muassa Suomi-Seura ja evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyö. Olemme mukana myös lukuisissa muissa järjestöissä, työryhmissä ja toimikunnissa. Siirtolaisuusinstituutti on jäsen Ruotsinsuomalaisten arkistossa. Lisäksi olemme kehittämässä yhteistyötä yhdysvaltalaisen Finlandia Foundationin kanssa.

Seinäjoella merkittäväksi yhteistyökumppaniksi ovat vakiintuneet Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos. Centret för Svenskfinland on luonut yhteyden Swedish Finn Historical Society -järjestöön Yhdysvalloissa ja lukuisiin alueensa julkisiin toimijoihin.

Siirtolaisuusinstituutin strategia 2018–2020

MISSIO


Tutkimme muuttoliikkeitä ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Keräämme, tallennamme ja tuomme saataville muuttoliikeaineistoja.

Osallistumme tietopohjaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

VISIO


Olemme tunnetuin ja arvostetuin muuttoliikkeiden tutkimus- ja muistiorganisaatio Suomessa.

Osallistumme kansainväliseen muuttoliikealan tutkimukseen.

Olemme ulkosuomalaistutkimuksen kansainvälinen keskus.

STRATEGIA


Vahvistamme tutkimustoimintaa ja teemme laadukasta tutkimusta.

Rekrytoimme lupaavimmat kyvyt.

Lisäämme digitaalista saavutettavuutta.

Viestimme osaamisestamme.

Teemme yhteistyötä.

Olemme luotettu asiantuntija.

Kehitämme ennakkoluulottomasti varainhankintaamme.

ARVOT


Muuttoliikkeet ovat yhteiskunnallinen voimavara.

Noudatamme avoimen ja eettisesti kestävän tutkimuksen periaatteita.

Parannamme osaamistamme.

Noudatamme hyvää hallintotapaa.

Huolehdimme toisistamme.

Organisaatio
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää
Säännöt
Siirtolaisuusinstituuttisäätiön säännöt Vahvistettu 23.3.2016. 1 § Säätiön nimi on Siirtolaisuusinstituuttisäätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr ja sen…
Lue lisää
Töihin
Siirtolaisuusinstituutti on hyvä näköalapaikka muuttoliiketutkimukseen Suomessa ja maailmassa. Lisäksi instituutissa on ainutlaatuista osaamista ulkosuomalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä….
Lue lisää
Tietosuoja
EU:n laajuinen tietosuoja-asetus, General Data Protection Act (GDPR), astui voimaan 25.5.2018. Uusi kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019 täydentämään ja täsmentämään EU:n…
Lue lisää