Siirtolaisuusinstituutissa tehdään muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyvää perustutkimusta, minkä lisäksi osallistumme tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä laadimme tilaustutkimuksia. Tutkimusta tehdään sekä perus- että hankerahoituksen avulla. Tutkimustuloksiamme jaetaan myös instituutin julkaisuissa ja tapahtumissa.

Siirtolaisuusinstituutin tutkimus ja julkaisut 2022 (pdf)

Meneillään olevat hankkeet:

Ulkosuomalaisten digitaaliset diasporat – Identiteetti, kuuluminen ja kansakuntaisuus verkottuneessa ajassa
Koneen Säätiö | 2023–2026
Endings – Refuge, Time, and Space
Koneen Säätiö | 2023–2026
Suomen kotoutumisen edistämisen järjestelmän kuvaus ja arviointi
Euroopan neuvosto ja EU | 1-2/2023
Ukrainalaiset pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla
AKKE, Etelä-Pohjanmaa, EUR ja SPR Länsi-Suomen piiri | 8/2022–6/2023
Väestönmuutos ja muuttoliikkeet Inkerissä 1834–1917 (DEMTI – Demographic transition and migration in Ingermanland)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 2023
Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton seuranta- ja raportointimalli
Työ- ja elinkeinoministeriö | 1.9.- 30.11. 2022
STRATEGI – Stannare på landbygden i Svenska Österbotten
Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stiftelse, Svenska Österbottens Kulturfond | 2021-2022
Siirtolaisuus ennen ja nyt -podcast
Tieteen tiedotus ry | 2021-2022
Mobile Futures: Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen
Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä | 2021-2027
Maahan muuttaneiden poliittinen osallistuminen
Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 2021-2022
Kuntien kotouttamisohjelmat -selvitys
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kotoutumisen osaamiskeskus | 2021-2022
Rajallistamisen intiimi maantiede: Karkotettavuus ja sen vaikutukset ylirajaisissa parisuhteissa eläviin suomalaisiin sekä heidän lähipiiriinsä (INDEFI)
Suomen Akatemia | 2021-2025
Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) | 2021–2023
Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
Koneen Säätiö | 2020–2024
Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE)
Sosiaali- ja terveysministeriö | 2021-2023
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and Scotland
NordForsk | 2020–2024
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Liikesivistysrahasto (2020), muu rahoitus 2021–2022
The Regions for Migrants and Refugees Integration, REGIN Project
Euroopan unioni | 2020–2022
Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa
Argumenta-hanke, Suomen Kulttuurirahasto, 2019–2021
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) | 2020–2021
Muuttoliikkeet ruotsinkielisillä alueilla Suomessa
Svenska Finlands Folkting | 2020–2021
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
Seinäjoen kaupunkiseudun K8-kunnat | 2019–2021
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Suomen Akatemia | 2019–2021
Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita
Suomen Akatemia | 2018–2021
European Web Site on Integration (EWSI)
Euroopan komissio | 2010–