Siirtolaisuusinstituutissa tehdään muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyvää perustutkimusta, minkä lisäksi osallistumme tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä laadimme tilaustutkimuksia. Tutkimusta tehdään sekä perus- että hankerahoituksen avulla. Tutkimustuloksiamme jaetaan myös instituutin julkaisuissa ja tapahtumissa.

Siirtolaisuusinstituutin tutkimus ja julkaisut 2021 (pdf)

Meneillään olevat hankkeet:

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) | 2021–2023
Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
Koneen Säätiö | 2020–2024
Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE)
Sosiaali- ja terveysministeriö | 2021-2023
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and Scotland
NordForsk | 2020–2024
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Liikesivistysrahasto (2020), muu rahoitus 2021–2022
The Regions for Migrants and Refugees Integration, REGIN Project
Euroopan unioni | 2020–2022
Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (ARADE)
Suomen Akatemia | 2018–2022
Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa
Argumenta-hanke, Suomen Kulttuurirahasto, 2019–2021
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi suomenruotsalaisissa kunnissa
Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Vaasan sairaanhoitopiiri | 2020–2021
Suomenruotsalaisen maahanmuuttotutkimuksen bibliografia
Svensk-Österbottniska samfundet | 2020–2021
Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta
Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto, Suomi-Seura, Suomen Merimieskirkko, Kansanvalistusseura, Siirtolaisuusinstituutti | 2020–2021
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta | 2020–2021
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) | 2020–2021
Muuttoliikkeet ruotsinkielisillä alueilla Suomessa
Svenska Finlands Folkting | 2020–2021
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
Seinäjoen kaupunkiseudun K8-kunnat | 2019–2021
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Suomen Akatemia | 2019–2021
Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita
Suomen Akatemia | 2018–2021
European Web Site on Integration (EWSI)
Euroopan komissio | 2010–