Siirtolaisuusinstituutissa tehdään muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyvää perustutkimusta, minkä lisäksi osallistumme tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä laadimme tilaustutkimuksia. Tutkimusta tehdään sekä perus- että hankerahoituksen avulla. Tutkimustuloksiamme jaetaan myös instituutin julkaisuissa ja tapahtumissa.

Meneillään olevat hankkeet:

Ukrainalaisten asianmukainen työllistyminen maakunnan kehityksen voimavarana
Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE-rahoitus) ja Siirtolaisuusisntituutti | 2024 – 2025
Ulkosuomalaisten digitaaliset diasporat – Identiteetti, kuuluminen ja kansakuntaisuus verkottuneessa ajassa
Koneen Säätiö | 2023–2026
Endings – Refuge, Time, and Space
Koneen Säätiö | 2023–2026
Mobile Futures: Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen
Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä | 2021-2027
Rajallistamisen intiimi maantiede: Karkotettavuus ja sen vaikutukset ylirajaisissa parisuhteissa eläviin suomalaisiin sekä heidän lähipiiriinsä (INDEFI)
Suomen Akatemia | 2021-2025
Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History
Koneen Säätiö | 2020–2024
Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and Scotland
NordForsk | 2020–2024
European Web Site on Integration (EWSI)
Euroopan komissio | 2010–