Siirtolaisuusinstituutin strategia 20242026 

MISSIO

 • Tutkimme monipuolisesti muuttoliikkeiden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.
 • Tuotamme, keräämme, tallennamme ja tuomme saataville muuttoliikkeitä koskevia aineistoja.
 • Osallistumme aktiivisesti muuttoliikkeisiin liittyvään ja tutkimukseen pohjautuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.
/

VISIO

 • Tutkimuksemme on tieteellisesti huipputasoista.
 • Olemme valtakunnallisesti johtava muuttoliikkeiden tutkimusorganisaatio, joka tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.
 • Olemme ulkosuomalaistutkimuksen ja -dokumentaation keskeisin toimija ja kehittäjä.
 • Olemme sekä maahan- että maastamuuton keskeisin kansallinen arkisto.
/

STRATEGIA

 • Teemme entistä kunnianhimoisempaa ja innovatiivisempaa tutkimusta.
 • Tuomme tutkimustuloksiamme aktiivisesti ja ennakoivasti päätöksenteon pohjaksi ja käytännön työn tueksi.
 • Toimimme ulkosuomalais-tutkimusta tekevien kokoavana keskuksena, tutkimme ulkosuomalaisuutta uusista näkökulmista sekä kehitämme arkistojen ulkosuomalaisuus-kokoelmia.
 • Käynnistämme valmistelut arkiston laajentamiseksi myös Suomeen muuttaneiden arkistoksi.
 • Luomme uusia kumppanuuksia ja laajennamme kansainvälistä yhteistyötä.
 • Panostamme jatkossakin monipuolisen rahoituspohjan vahvistamiseen.
/

ARVOT

 • Avoimuus
 • Eettisyys
 • Oikeudenmukaisuus
 • Yhteisöllisyys
/
Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Tutkimus
Siirtolaisuusinstituutin tutkimus keskittyy muuttoliikkeisiin ja niiden vaikutuksiin. Tutkimme muuttoliikkeitä niin nykypäivänä kuin menneisyydessä. Siirtolaisuusinstituutin erityinen…
Lue lisää
Julkaisut
Siirtolaisuusinstituutti julkaisee sekä laajalle yleisölle että tutkijoille suunnattuja julkaisuja, joissa käsitellään instituutin toimenkuvaan liittyviä aihepiirejä. Näitä ovat…
Lue lisää
Aineistot
Siirtolaisuusinstituutilla on hallussaan monenlaisia muuttoliikkeisiin liittyviä aineistoja, joista merkittävä osa koskee ulkomailla asuvia suomalaisia. Osa aineistosta on saatavilla…
Lue lisää