Siirtolaisuusinstituutin strategia 20212023 

MISSIO

 • Tutkimme monipuolisesti muuttoliikkeiden ja yhteiskunnan keskinäistä vuorovaikutusta.
 • Tuotamme, keräämme, tallennamme ja tuomme saataville muuttoliikkeitä koskevia aineistoja.
 • Osallistumme aktiivisesti muuttoliikkeisiin liittyvään ja tutkimukseen pohjautuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.
/

VISIO

 • Olemme valtakunnallisesti tunnetuin ja arvostetuin muuttoliikkeiden tutkimus- ja muistiorganisaatio.
 • Teemme kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää muuttoliikkeiden tutkimusta.
 • Olemme ulkosuomalaistutkimuksen ja dokumentaation keskeisin toimija ja kehittäjä.
 • Teemme uusia avauksia ja tieteellisiä läpimurtoja.
/

STRATEGIA

 • Kehitämme tutkimustoimintaa monitieteellisellä ja -menetelmällisellä tutkimusotteella.
 • Lisäämme aineistojemme ja palveluidemme digitaalista saavutettavuutta.
 • Syvennämme ja laajennamme yhteistyötä toimintamme kannalta keskeisten tahojen kanssa.
 • Tuotamme tutkimustietoa päätöksenteon pohjaksi.
 • Viestimme monipuolisesti, saavutettavasti ja hyödyntämällä uusia viestintätapoja.
 • Monipuolistamme säätiömme varainhankintaa ja tutkimuksen ulkopuolista rahoitusta.
/

ARVOT

 • Avoimuus
 • Eettisyys
 • Oikeudenmukaisuus
 • Yhteisöllisyys
/
Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Tutkimus
Siirtolaisuusinstituutin tutkimus keskittyy muuttoliikkeisiin ja niiden vaikutuksiin. Tutkimme muuttoliikkeitä niin nykypäivänä kuin menneisyydessä. Siirtolaisuusinstituutin erityinen…
Lue lisää
Julkaisut
Siirtolaisuusinstituutti julkaisee sekä laajalle yleisölle että tutkijoille suunnattuja julkaisuja, joissa käsitellään instituutin toimenkuvaan liittyviä aihepiirejä. Näitä ovat…
Lue lisää
Aineistot
Siirtolaisuusinstituutilla on hallussaan monenlaisia muuttoliikkeisiin liittyviä aineistoja, joista merkittävä osa koskee ulkomailla asuvia suomalaisia. Osa aineistosta on saatavilla…
Lue lisää