Jaana Palander

Junior Research Fellow

MSc (Admin)

  • Migration management
  • Migration law
  • Basic and human rights
  • Family reunification
  • Legal aid

ORCID

Introduction

My area of expertise is administration and public legislation related to entry and residence. I am particularly interested in the role of basic and human rights in immigration administration and legislation. I am conducting a doctoral research on the family reunification of foreigners, and I have also carried out studies on legal aid for foreigners and the rights of foreign students and workers. I am now examining the effects of family reunification legislation on the well-being and the safety of everyday life of those who have come to Finland as asylum seekers.

Projects

Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants (2018–2021)

Climate Migration: Toward a Better Understanding and Management of the Phenomenon (ILMASI), Government’s analysis, assessment and research activities (4/2020–4/2021).

Essential publications

Palander, Jaana & Pellander, Saara (2019) Mobility and the Security Paradigm: How Migration Became Securitized in Finnish Law and Policy. The Journal of Finnish Studies 22(1&2)/2019, 173–193.

Palander, Jaana (2019) Self-Initiated Expatriates and Their Legal Rights in Finland: Incentives and Obstacles to Recruitment and Retention. Driss Habti & Maria Elo (eds.), Global Mobility of Highly Skilled People – Multidisciplinary Perspectives on Self-initiated Expatriation. Cham: Springer, 275–292. 

Palander, Jaana (2019) Syrjimättömyys ja hyvät väestösuhteet lainvalmistelusta lainvalvontaan. Siirtolaisuus – Migration 1/2019, 27–32.

Palander, Jaana & Pöllänen, Pirjo (2018) Arkipäivän oikeusapu turvapaikkaprosessissa. GLASE Policy Brief Series #1, joulukuu 2018.

Palander, Jaana (2018) Ulkomaalaisoikeuden sääntelyjärjestelmä. Heikki Kallio, Toomas Kotkas & Jaana Palander (eds.), Ulkomaalaisoikeus. Helsinki: Alma Talent, 1–36.

Palander, Jaana & Hyytiä, Jaakko (2018) Opiskelijan oleskelulupa ja ulkomaalaisen opiskelijan oikeudet. Heikki Kallio, Toomas Kotkas & Jaana Palander (eds.), Ulkomaalaisoikeus. Helsinki: Alma Talent, 239–280.

Palander, Jaana (2018) Perheenyhdistäminen ja perhe-elämän suoja. Heikki Kallio, Toomas Kotkas & Jaana Palander (eds.), Ulkomaalaisoikeus. Helsinki: Alma Talent, 357–406.

Palander, Jaana (2017) Eurooppaoikeus ja pienipalkkaisten ulkomaalaisten työntekijöiden perheenyhdistäminen: tarkastelussa tulorajan lainmukaisuus ja suhteellisuus. Laura Kalliomaa-Puha & Anna-Kaisa Tuovinen (eds.), Sosiaaliturvan rajoilla – Kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta. Helsinki: KELA, 142–171.