Jaana Palander

Tutkija

HTM

  • Maahanmuuton hallinta
  • Ulkomaalaisoikeus
  • Perus- ja ihmisoikeudet
  • Perheenyhdistäminen
  • Oikeusapu

ORCID

Esittely

Asiantuntemusalueeni on maahantuloon ja oleskeluun liittyvä hallinto ja julkisoikeudellinen lainsäädäntö. Erityisesti minua kiinnostaa perus- ja ihmisoikeuksien rooli ulkomaalaishallinnossa ja -lainsäädännössä. Teen väitöskirjatutkimusta ulkomaalaisten perheenyhdistämiseen liittyen, ja olen myös tehnyt tutkimusta ulkomaalaisten oikeusapuun sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden oikeuksiin liittyen. Nyt tutkin perheenyhdistämislainsäädännön vaikutuksia turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen. 

Hankkeet

Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita (2018–2021)

Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI), Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (4/2020–4/2021).

Keskeiset julkaisut

Palander, Jaana & Pellander, Saara (2019) Mobility and the Security Paradigm: How Migration Became Securitized in Finnish Law and Policy. The Journal of Finnish Studies 22(1&2)/2019, 173–193.

Palander, Jaana (2019) Self-Initiated Expatriates and Their Legal Rights in Finland: Incentives and Obstacles to Recruitment and Retention. Driss Habti & Maria Elo (toim.), Global Mobility of Highly Skilled People – Multidisciplinary Perspectives on Self-initiated Expatriation. Cham: Springer, 275–292. 

Palander, Jaana (2019) Syrjimättömyys ja hyvät väestösuhteet lainvalmistelusta lainvalvontaan. Siirtolaisuus – Migration 1/2019, 27–32.

Palander, Jaana & Pöllänen, Pirjo (2018) Arkipäivän oikeusapu turvapaikkaprosessissa. GLASE Policy Brief Series #1, joulukuu 2018.

Palander, Jaana (2018) Ulkomaalaisoikeuden sääntelyjärjestelmä. Heikki Kallio, Toomas Kotkas & Jaana Palander (toim.), Ulkomaalaisoikeus. Helsinki: Alma Talent, 1–36.

Palander, Jaana & Hyytiä, Jaakko (2018) Opiskelijan oleskelulupa ja ulkomaalaisen opiskelijan oikeudet. Heikki Kallio, Toomas Kotkas & Jaana Palander (toim.), Ulkomaalaisoikeus. Helsinki: Alma Talent, 239–280.

Palander, Jaana (2018) Perheenyhdistäminen ja perhe-elämän suoja. Heikki Kallio, Toomas Kotkas & Jaana Palander (toim.), Ulkomaalaisoikeus. Helsinki: Alma Talent, 357–406.

Palander, Jaana (2017) Eurooppaoikeus ja pienipalkkaisten ulkomaalaisten työntekijöiden perheenyhdistäminen: tarkastelussa tulorajan lainmukaisuus ja suhteellisuus. Laura Kalliomaa-Puha & Anna-Kaisa Tuovinen (toim.), Sosiaaliturvan rajoilla – Kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta. Helsinki: KELA, 142–171.