Sari Vanhanen

Research Fellow +358 40 163 4890

D. Soc. Sc., adult educator

  • Multi-agency collaboration
  • Two-way integration
  • Professional knowledge and guidance related to ethnic, linguistic and cultural diversity

ORCID

Introduction

In my research, I am interested in multi-agency collaboration and interaction between different kinds of expertise, e.g. in integration work. My dissertation in sociology examined the ongoing change in the sphere of work and professional expertise that are taking place in Finnish society due to its increasing ethnic, linguistic and cultural diversity. In order to study the challenges in enhancing joint expertise, it looked at multi-agency collaboration in integration work between the public and third sector. At the centre was the perspective of the police, especially in proactive police work at the local level. I have also studied equality and collaboration with police and the Roma minority in Finland. Besides, I have focused on questions and dilemmas concerning intercultural knowledge and guidance both theoretically and in practice. In the future, I will continue research on challenges of professional competences and cross-sectorial collaboration from a perspective of informal learning.

Projects

Mobile Futures, WP4: Trust in the Labour Market, Academy of Finland (2022–2025)

Työperäisen hyväksikäytön tunnistaminen ja osaamisen katvealueet viranomaisprosessissa, TEM (2021)

A practitioner’s tool for designing good practices on refugee integration, UNHCR/ Migration Policy Group, 2020–2021

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla (2017-2020)

Essential publications

Vanhanen, Sari (2021) Poliisi ja romanit – yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kysymyksiä.  Katsauksia 18. Poliisiammattikorkeakoulu.

Vanhanen, Sari (2020) Monialainen yhteistyö kotouttamisessa – näkökulmana poliisin työ. JYU Dissertations 214.

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Vanhanen, Sari (2020) Monialainen yhteistyö asiantuntijuuden muokkaajana kotouttamistyössä. Näkökulmana poliisin työ. Yhteiskuntapolitiikka-lehti, 85(1), 31–41.

Vanhanen, Sari (2020) Kenen oppimisesta onkaan kyse? AboaNova –  Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla. Siirtolaisuusinstituutin Julkaisuja 31. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Vanhanen, Sari (2019) Valistusta ja vuorovaikutusta: Turvapaikanhakijoiden laillisuuskasvatus poliisin työssä. Teoksessa Lyytinen, Eveliina (toim.) Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimus 2. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 209–230.

Vanhanen, Sari (2018) Uusia käytäntöjä rakentamassa? Poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning, 16(1), 49–62.

Vanhanen, Sari and Elli Heikkilä (2017) Multi-professional work practices in the field of immigrant integration – examples of collaboration between the police and social work. Migration Letters 14(2), 265 –276.

Vanhanen, Sari (2015) Emerging Joint Expertise? Multiagency collaboration Described in Local Integration Programmes in Finland. The Finnish Yearbook of Population Research, 50(1), 85–96.