Sari Vanhanen

Erikoistutkija +358 40 163 4890

YTT, aikuiskouluttaja

  • Monialainen yhteistyö
  • Kotoutumisen edistäminen ja kotoutumisprosessit
  • Kulttuuritietoinen ohjaus ja asiantuntijuus
  • Maahan muuttaneiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

ORCID

Esittely

Tutkijana olen kiinnostunut monialaisesta yhteistyöstä ja erilaisten asiantuntijuuksien kohtaamisesta, muun muassa kotoutumista edistävässä työssä. Työnsosiologiaan pohjautuvassa väitöskirjassa käsittelin monialaista, kotoutumisen edistämiseen liittyvää yhteistyötä poliisityön näkökulmasta. Sittemmin olen paneutunut poliisin ja Suomen romanien yhteistyötä ja yhdenvertaisuuden toteutumista käsitteleviin kysymyksiin. Työssäni olen perehtynyt kulttuuritietoisen osaamiseen ja ohjaukseen. Jatkossa olen kiinnostunut tutkimaan ammatillisia osaamisvaatimuksia muuttuvassa työelämässä sekä sektorirajat ylittävää, yhteisesti jaettua asiantuntijuutta moninaistuvassa yhteiskunnassa.

Hankkeet

Mobile Futures, WP4: Trust in the Labour Market, Academy of Finland (2022–2025)

Työperäisen hyväksikäytön tunnistaminen ja osaamisen katvealueet viranomaisprosessissa, TEM (2021)

A practitioner’s tool for designing good practices on refugee integration, UNHCR/ Migration Policy Group, 2020–2021

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla (2017-2020)

Keskeiset julkaisut

Vanhanen, Sari (2021) Poliisi ja romanit – yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kysymyksiä.  Katsauksia 18. Poliisiammattikorkeakoulu.

Vanhanen, Sari (2020) Monialainen yhteistyö kotouttamisessa – näkökulmana poliisin työ. JYU Dissertations 214. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Vanhanen, Sari (2020) Monialainen yhteistyö asiantuntijuuden muokkaajana kotouttamistyössä. Näkökulmana poliisin työ. Yhteiskuntapolitiikka-lehti, 85(1), 31–41.

Vanhanen, Sari (2020) Kenen oppimisesta onkaan kyse? AboaNova –  Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla. Siirtolaisuusinstituutin Julkaisuja 31. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Vanhanen, Sari (2019) Valistusta ja vuorovaikutusta: Turvapaikanhakijoiden laillisuuskasvatus poliisin työssä. Teoksessa Lyytinen, Eveliina (toim.) Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimus 2. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 209–230.

Vanhanen, Sari (2018) Uusia käytäntöjä rakentamassa? Poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning, 16(1), 49–62.

Vanhanen, Sari and Elli Heikkilä (2017) Multi-professional work practices in the field of immigrant integration – examples of collaboration between the police and social work. Migration Letters 14(2), 265 –276.

Vanhanen, Sari (2015) Emerging Joint Expertise? Multiagency collaboration Described in Local Integration Programmes in Finland. The Finnish Yearbook of Population Research, 50(1), 85–96.