Grants awarded in 2021

The Niilo and Helen M. Alho Fund:

 • Paulina Beatriz Chavez-Rodriguez: Tiedonkeruusta aiheutuviin kustannuksiin 1000 €.
 • Laleh Golamrej Eliasi: Matkakuluihin 1000 €.
 • Johanna Ennser-Kananen for ETMU ry: Webbisivujen uudistukseen 1000 €.
 • Khadijah Saeed Khan: Jatkotutkimuksen kustannuksiin 1000 €.
 • Anna Kuokkanen: Valokuvaprojektin laajentamiseen kirjaksi 1000 €.
 • Haider Waseem: Väitöskirjatutkimuksen kustannuksiin 1000 €.
 • Iiris Annala: Työskentelyapuraha 1000 €.

Total: 7000 €

The Kaarle Hjalmar Lehtinen Fund:

 • Sanna Suomi: Tutkimuksen rahoittamiseen 1000 €.
 • Anu Muhonen: Kenttätyön rahoitukseen 1000 €.
 • Joel K. Kilpi: Aineistonkeruumatkan kuluin 1000 €.
 • Antti Välikangas: ”Ulkosuomalaisen tarinoita 2” kirjan kirjoittamiskustannuksiin 1000 €.
 • Hanna Nieminen: Väitöskirjanalkuvaiheen rahoitukseen 1000 €.

Total: 5000 €


Grants awarded in 2020

The Niilo and Helen M. Alho Fund:

• Khan, Khadijah Saeed: Matkakuluihin IMISCOE-konferenssiin Luxemburgissa, 750 €.
• Korhonen, Liisa-Maija: Väitöskirja “Constructing Colonial Woman” (työnimi). Tutkimus suomalaisesta kolonisaatiosta jälkikoloniaalisessa Argentiinassa sukupuolen, koloniaalisuuden ja tunteiden näkökulmista, 1000 €.
• Kotavaara, Niina: “Osaavan työvoiman alueiden välinen ja kansainvälinen liikkuvuus Suomessa” -väitökirjatutkimus, 1000 €.
• Lakka, Emilia: “Labor migration in the European Union: a comparison of the policy preferences of Finnish, Danish and Swedish parlamentary parties 19952018” -väitöskirja, 750 €.
• Pellander, Saara: Maasta poistamista käsittelevä tieteellinen teos, 1000 €.
• Peltoniemi, Teuvo: Aineistonkeruumatka, “Suomalaisten utopiayhteisöt Karibialla”, 1500 €.
• Rautajoki, Reijo: Inkeriläisten veljesten Aappo ja Wille Dubbelmanin muistelmat, 1000 €.
• Rekola, Satu: Svenska kyrkan och det finska språket ur ett minoritetsspråkteologiskt perspektiv, 1000 €.
• Ruottunen, Sonja: Vanhemmuuden ja valtion instituutioiden kulttuuriset skriptit sosialismin jälkeisen muuttoliikkeen kontekstissa: venäjänkieliset vanhemmat Suomessa, 1000 €.

Total: 9 000 €

The Kaarle Hjalmar Lehtinen Fund:

• Huhta, Marjatta: Konginkankaalta maailmalle -tutkimus, 1000 €
• Westmoreland, John: Research project which examines the nexus between Ostrobothnian immigration, the U.S. labor movement, Finnish folk traditions, and the significant writings of Finnish American songwriter, and poet, T-Bone Slim (Matti Valentinpoika Huhta), 1000 €.
• Ylärakkola, Heini: Kansainvälinen yliopistoharjoittelu Michiganissa Finnish American Heritage Centerissä Finland Universityssä, 1000 €.

Total: 3 000 €


Grants awarded in 2019

The Niilo and Helen M. Alho Fund:

 • Ilmokari Irina ”70 Years of Sisu – Anniversary Publication 2019, Sisu – The Finnish Athletic Club of Toronto 1949-2019” –julkaisun tekemiseen, 500 €.
 • Ghasemi Mehdi “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature” antologian julkaisemiseen, 1000 €.
 • Vaistela Kirsi “Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja -esteet peruskoulussa” väitöstutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Beverly Satu matkakustannuksiin ”Australian Suomalaisten seurojen historia” käsikirjoituksen painokuntoon saattamiseksi, 1000 €.
 • Rautajoki Reijo ”Inkerinsuomalaiset 75 vuotta” -juhlan kuluihin, 1000 €.
 • Jyrkiäinen Senni ”Seurantatutkimus egyptiläistaustaisten, äskettäin Eurooppaan yksin muuttaneiden siirtolaisnuorten ajatuksista perhe-elämästä ja parisuhteesta” väitöksen jälkeisen seurantatutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Kihlström Laura ”Floridansuomalaisten identiteetti” -väitöskirjatyön kenttätutkimuksen matka- ja majoituskuluihin, 750 €.
 • Ylärakkola Heini ”United Finnish Kaleva Brothers and Sisters -järjestön (U.F.K.B & S.) paikallisyhdistyksen (Berkeley, Lodge No. 21)” asiakirja-aineiston järjestämisestä syntyviin kuluihin, 1000 €.

Total: 7 250 €

The Kaarle Hjalmar Lehtinen Fund:

 • Hernberg Eira ” Amerikansuomalaisen muotokuvaaja Lady Ostapeckin (1918–2017)” -näyttelyn järjestämiskuluihin, 1000 €.
 • Kansanmusiikki-instituutti ry ”Reisaavaisen laulu Ameriikkaan” –kokoelman julkaisuun liittyviin kuluihin, 1000 €.
 • Kostiainen Auvo ”John Mortonin jälkeläisten dna-testien rahoittamiseen”, 1000 €.

Total: 3 000 €