Stipendier som beviljades 2024

Niilo och Helen M. Alhos fond:

 • Kitenge Christian: Travelling costs and study materials on “Adult Immigrants Experiences and Perceptions of Relationships with Teachers, during Education to Facilitate Social Integration in Finland”, 1 000 €.
 • Välimäki Elina: Haastattelumatkojen kuluihin Tukholmaan, Hampuriin ja Espanjan Aurinkorannikolle tietokirjaa ”Maailmalle kadonneet” varten, 1 000 €.
 • Lehtovaara Heidi: Osallituminen työelämäntutkimuksen konferenssiin Roskildessa Tanskassa 14.-16.8.2024. Tutkimuksen esittely konferenssissa. Tutkimuksen aihe ”Maahan muuttaneiden naisten työnhaku”, 1 000 €.
 • Peltoniemi Teuvo: Luxemburgin AEMI- konferenssissa esitelmä “Nordic Intentional and Eco Communities as Followers of Older Utopian Migration”. Sekä tekeillä olevasta “Towards a Better World ” – näyttelystä konferenssia varten lyhytversio, joka esittelee sekä vanhoja, uusia että tulevaisuuden utopiayhteisöjä, 900 €.
 • Kainat Khadijah: For doctoral thesis editing, proof reading and language check “Information challenges and integration challenges of women refugees and immigrants in Finland and Sweden– a socio-cultural perspective” and publication fee for final article in Journal of Information Studies, 1 000 €.
 • Turunen Minna: “Maahanmuuttaja-aikuisten arki Lapin maakunnassa” haastatteluaineiston keräämiseen, 1 000 €.
 • Virtanen Ella: Etnografinen tutkimus keskiamerikkalaisten siirtolaisnaisten kehollisuus muistojen ja tulevaisuuskuvien kautta (gender- ja kehosensitiivinen näkökulma siirtolaisuudesta Meksikossa), kenttätyö ja matkakuluihin 1 000 €.
 • Li Tianjun: Artistic practice research project “Free as Birds: Immigrants, Imagination, Deforestation, and the Homeland That Cannot Be Returned To” material expences, printing fees, artist fees, equipment rentals, and research travel expenses, 800 €.

Totalt: 7700€

Kaarle Hjalmar Lehtisens fond:

 • Leiwo Lotta: Arkistotutkimus ja yhteistyö Immigration History Research Center Archivesissa sekä kenttätyö Iron Rangen alueella Yhdysvalloissa Minnesotassa 27.9.-3.11.2024, 1 000 €.
 • Raisanen Jack: To develop master’s thesis research by preparing a paper and present it at the Lutheran Historical Conference in Baltimore October 2024, 1 000 €.
 • Virranpää Hanna: Artikkeliväitöskirjan ensimmäisen tutkimusartikkelin ”Hiljalta myös terveiset, hän on Kirkland Leikillä ja voi oikein hyvin. – Paikannimet ensimmäisen siirtolaispolven amerikankirjeissä” viimeistelyyn, 1 000 €.
 • Kulmala Johanna: Matkakuluihin ja lähdekirjallisuuden hankkimiseen tietokirjaan ”Kuparisaaren Henry”, joka eli Michiganin yläniemellä mainarina ja lokarina vuosina 1907-1931, 1 000 €.

Totalt: 4000 €


Stipendier som beviljades 2022

Niilo och Helen M. Alhos fond:

  • Frondelius Johanna: Kansankodin suomalaiset naiset –tietokirjan taustatöihistä aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
  • Väisänen Teemu: Kivikauden tutkimushankkeen analyysitutkimuksiin, 1 000 €.
  • Smarika KC: Tutkimusaineiston keruusta aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
  • Farahani Hadi: Tutkimusaineiston keruusta aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
  • Yuan Yi: Pieni kiitos tutkimukseen osallistuville, apurahaa käytetään lisäksi tutkimustyöhön ensimmäisenä tutkimusvuotena, 1 000 €.

  Totalt: 5000€

  Kaarle Hjalmar Lehtisens fond:

  • Ilmokari Irina: Tutkimusjulkaisun tekemisestä aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
  • Suojanen, Ilona: Elämiskustannuksiin ”Onnellisuus ja muuttoliike” tietokirjan kirjoittamisen aikana, 1 000 €.
  • Kokko Heikki: Itä-Suomesta USA:han ja Kanadaan suuntautunut siirtolaisuus 1865-1930 kirjahankkeen toteuttamiseen, 1 000 €.
  • Hukka Anna: Väitöskirjan tekemiseen, 1 000 €.
  • Hemminki Perttu: Tutkimusmatkasta ja haastatteluista aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
  • Johnson Mirva: Digitointihankkeen kuluihin, 1 000 €.

  Totalt: 6000€


  Stipendier som beviljades 2021

  Niilo och Helen M. Alhos fond:

  • Paulina Beatriz Chavez-Rodriguez: Tiedonkeruusta aiheutuviin kustannuksiin 1000 €.
  • Laleh Golamrej Eliasi: Matkakuluihin 1000 €.
  • Johanna Ennser-Kananen for ETMU ry: Webbisivujen uudistukseen 1000 €.
  • Khadijah Saeed Khan: Jatkotutkimuksen kustannuksiin 1000 €.
  • Anna Kuokkanen: Valokuvaprojektin laajentamiseen kirjaksi 1000 €.
  • Haider Waseem: Väitöskirjatutkimuksen kustannuksiin 1000 €.
  • Iiris Annala: Työskentelyapuraha 1000 €.

  Totalt: 7000 €

  Kaarle Hjalmar Lehtisens fond:

  • Sanna Suomi: Tutkimuksen rahoittamiseen 1000 €.
  • Anu Muhonen: Kenttätyön rahoitukseen 1000 €.
  • Joel K. Kilpi: Aineistonkeruumatkan kuluin 1000 €.
  • Antti Välikangas: ”Ulkosuomalaisen tarinoita 2” kirjan kirjoittamiskustannuksiin 1000 €.
  • Hanna Nieminen: Väitöskirjanalkuvaiheen rahoitukseen 1000 €.

  Totalt: 5000 €


  Stipendier som beviljades 2020

  Niilo och Helen M. Alhos fond:

  • Khan, Khadijah Saeed: Matkakuluihin IMISCOE-konferenssiin Luxemburgissa, 750 €.
  • Korhonen, Liisa-Maija: Väitöskirja “Constructing Colonial Woman” (työnimi). Tutkimus suomalaisesta kolonisaatiosta jälkikoloniaalisessa Argentiinassa sukupuolen, koloniaalisuuden ja tunteiden näkökulmista, 1000 €.
  • Kotavaara, Niina: “Osaavan työvoiman alueiden välinen ja kansainvälinen liikkuvuus Suomessa” -väitökirjatutkimus, 1000 €.
  • Lakka, Emilia: “Labor migration in the European Union: a comparison of the policy preferences of Finnish, Danish and Swedish parlamentary parties 19952018” -väitöskirja, 750 €.
  • Pellander, Saara: Maasta poistamista käsittelevä tieteellinen teos, 1000 €.
  • Peltoniemi, Teuvo: Aineistonkeruumatka, “Suomalaisten utopiayhteisöt Karibialla”, 1500 €.
  • Rautajoki, Reijo: Inkeriläisten veljesten Aappo ja Wille Dubbelmanin muistelmat, 1000 €.
  • Rekola, Satu: Svenska kyrkan och det finska språket ur ett minoritetsspråkteologiskt perspektiv, 1000 €.
  • Ruottunen, Sonja: Vanhemmuuden ja valtion instituutioiden kulttuuriset skriptit sosialismin jälkeisen muuttoliikkeen kontekstissa: venäjänkieliset vanhemmat Suomessa, 1000 €.

  Totalt: 9 000€

  Kaarle Hjalmar Lehtinens fond:

  • Huhta, Marjatta: Konginkankaalta maailmalle -tutkimus, 1000 €
  • Westmoreland, John: Research project which examines the nexus between Ostrobothnian immigration, the U.S. labor movement, Finnish folk traditions, and the significant writings of Finnish American songwriter, and poet, T-Bone Slim (Matti Valentinpoika Huhta), 1000 €.
  • Ylärakkola, Heini: Kansainvälinen yliopistoharjoittelu Michiganissa Finnish American Heritage Centerissä Finland Universityssä, 1000 €.

  Totalt: 3 000 €


  Stipendier som beviljades 2019

  Niilo och Helen M. Alhos fond:

  • Ilmokari Irina ”70 Years of Sisu – Anniversary Publication 2019, Sisu – The Finnish Athletic Club of Toronto 1949-2019” –julkaisun tekemiseen, 500 €.
  • Ghasemi Mehdi “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature” antologian julkaisemiseen, 1000 €.
  • Vaistela Kirsi “Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja -esteet peruskoulussa” väitöstutkimuksen kuluihin, 1000 €.
  • Beverly Satu matkakustannuksiin ”Australian Suomalaisten seurojen historia” käsikirjoituksen painokuntoon saattamiseksi, 1000 €.
  • Rautajoki Reijo ”Inkerinsuomalaiset 75 vuotta” -juhlan kuluihin, 1000 €.
  • Jyrkiäinen Senni ”Seurantatutkimus egyptiläistaustaisten, äskettäin Eurooppaan yksin muuttaneiden siirtolaisnuorten ajatuksista perhe-elämästä ja parisuhteesta” väitöksen jälkeisen seurantatutkimuksen kuluihin, 1000 €.
  • Kihlström Laura ”Floridansuomalaisten identiteetti” -väitöskirjatyön kenttätutkimuksen matka- ja majoituskuluihin, 750 €.
  • Ylärakkola Heini ”United Finnish Kaleva Brothers and Sisters -järjestön (U.F.K.B & S.) paikallisyhdistyksen (Berkeley, Lodge No. 21)” asiakirja-aineiston järjestämisestä syntyviin kuluihin, 1000 €.

  Totalt: 7 250€

  Kaarle Hjalmar Lehtinens fond:

  • Hernberg, Eira: ”Amerikansuomalaisen muotokuvaaja Lady Ostapeckin (1918–2017)” -näyttelyn järjestämiskuluihin, 1000 €.
  • Kansanmusiikki-instituutti ry: ”Reisaavaisen laulu Ameriikkaan” -kokoelman julkaisuun liittyviin kuluihin, 1000 €.
  • Kostiainen, Auvo: ”John Mortonin jälkeläisten dna-testien rahoittamiseen”, 1000 €.

  Totalt: 3 000€