Stipendier som beviljades 2020

Kaarle Hjalmar Lehtinens fond, totalt: 3 000€

• Huhta, Marjatta: Konginkankaalta maailmalle -tutkimus, 1000 €
• Westmoreland, John: Research project which examines the nexus between Ostrobothnian immigration, the U.S. labor movement, Finnish folk traditions, and the significant writings of Finnish American songwriter, and poet, T-Bone Slim (Matti Valentinpoika Huhta), 1000 €.
• Ylärakkola, Heini: Kansainvälinen yliopistoharjoittelu Michiganissa Finnish American Heritage Centerissä Finland Universityssä, 1000 €.

Niilo och Helen Alhos fond, toltalt: 9 000€

• Khan, Khadijah Saeed: Matkakuluihin IMISCOE-konferenssiin Luxemburgissa, 750 €.
• Korhonen, Liisa-Maija: Väitöskirja “Constructing Colonial Woman” (työnimi). Tutkimus suomalaisesta kolonisaatiosta jälkikoloniaalisessa Argentiinassa sukupuolen, koloniaalisuuden ja tunteiden näkökulmista, 1000 €.
• Kotavaara, Niina: “Osaavan työvoiman alueiden välinen ja kansainvälinen liikkuvuus Suomessa” -väitökirjatutkimus, 1000 €.
• Lakka, Emilia: “Labor migration in the European Union: a comparison of the policy preferences of Finnish, Danish and Swedish parlamentary parties 19952018” -väitöskirja, 750 €.
• Pellander, Saara: Maasta poistamista käsittelevä tieteellinen teos, 1000 €.
• Peltoniemi, Teuvo: Aineistonkeruumatka, “Suomalaisten utopiayhteisöt Karibialla”, 1500 €.
• Rautajoki, Reijo: Inkeriläisten veljesten Aappo ja Wille Dubbelmanin muistelmat, 1000 €.
• Rekola, Satu: Svenska kyrkan och det finska språket ur ett minoritetsspråkteologiskt perspektiv, 1000 €.
• Ruottunen, Sonja: Vanhemmuuden ja valtion instituutioiden kulttuuriset skriptit sosialismin jälkeisen muuttoliikkeen kontekstissa: venäjänkieliset vanhemmat Suomessa, 1000 €.

Stipendier som beviljades 2019

Kaarle Hjalmar Lehtinens fond, totalt: 3 000€

 • Hernberg, Eira: ”Amerikansuomalaisen muotokuvaaja Lady Ostapeckin (1918–2017)” -näyttelyn järjestämiskuluihin, 1000 €.
 • Kansanmusiikki-instituutti ry: ”Reisaavaisen laulu Ameriikkaan” -kokoelman julkaisuun liittyviin kuluihin, 1000 €.
 • Kostiainen, Auvo: ”John Mortonin jälkeläisten dna-testien rahoittamiseen”, 1000 €.

Niilo och Helen Alhos fond, toltalt: 7 250€

 • Ilmokari Irina ”70 Years of Sisu – Anniversary Publication 2019, Sisu – The Finnish Athletic Club of Toronto 1949-2019” –julkaisun tekemiseen, 500 €.
 • Ghasemi Mehdi “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature” antologian julkaisemiseen, 1000 €.
 • Vaistela Kirsi “Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja -esteet peruskoulussa” väitöstutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Beverly Satu matkakustannuksiin ”Australian Suomalaisten seurojen historia” käsikirjoituksen painokuntoon saattamiseksi, 1000 €.
 • Rautajoki Reijo ”Inkerinsuomalaiset 75 vuotta” -juhlan kuluihin, 1000 €.
 • Jyrkiäinen Senni ”Seurantatutkimus egyptiläistaustaisten, äskettäin Eurooppaan yksin muuttaneiden siirtolaisnuorten ajatuksista perhe-elämästä ja parisuhteesta” väitöksen jälkeisen seurantatutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Kihlström Laura ”Floridansuomalaisten identiteetti” -väitöskirjatyön kenttätutkimuksen matka- ja majoituskuluihin, 750 €.
 • Ylärakkola Heini ”United Finnish Kaleva Brothers and Sisters -järjestön (U.F.K.B & S.) paikallisyhdistyksen (Berkeley, Lodge No. 21)” asiakirja-aineiston järjestämisestä syntyviin kuluihin, 1000 €.
Beviljade stipendier 2018
Stipendier
Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Stipendier kan ansökas årligen. Alla fonder baserar…
Läs mer
Ansök om stipendium
Migrationsinstitutets stipendier för främjande och stöd av migrationsforskning kan ansökas årligen från den 1 till den 28 februari. Enskilda stipendier som betalas ur fonderna uppgår i…
Läs mer