Vuonna 2022 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 37 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä on 50 100 €.

Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallitus päättää jakaa vuonna 2022 rahastoista seuraavasti:

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta seuraavat apurahat, yhteensä 5000 €:

 • Frondelius Johanna: Kansankodin suomalaiset naiset –tietokirjan taustatöihistä aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
 • Väisänen Teemu: Kivikauden tutkimushankkeen analyysitutkimuksiin, 1 000 €.
 • Smarika KC: Tutkimusaineiston keruusta aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
 • Farahani Hadi: Tutkimusaineiston keruusta aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
 • Yuan Yi: Pieni kiitos tutkimukseen osallistuville, apurahaa käytetään lisäksi tutkimustyöhön ensimmäisenä tutkimusvuotena, 1 000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta seuraavat apurahat, yhteensä   6 000 €:

 • Ilmokari Irina: Tutkimusjulkaisun tekemisestä aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
 • Suojanen, Ilona: Elämiskustannuksiin ”Onnellisuus ja muuttoliike” tietokirjan kirjoittamisen aikana, 1 000 €.
 • Kokko Heikki: Itä-Suomesta USA:han ja Kanadaan suuntautunut siirtolaisuus 1865-1930 kirjahankkeen toteuttamiseen, 1 000 €.
 • Hukka Anna: Väitöskirjan tekemiseen, 1 000 €.
 • Hemminki Perttu: Tutkimusmatkasta ja haastatteluista aiheutuviin kuluihin, 1 000 €.
 • Johnson Mirva: Digitointihankkeen kuluihin, 1 000 €.

Vuonna 2021 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 24 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä oli 25 800 €.

Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallitus päätti kokouksessaan jakaa rahastoista seuraavasti:

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Paulina Beatriz Chavez-Rodriguez: Tiedonkeruusta aiheutuviin kustannuksiin 1000 €.
 • Laleh Golamrej Eliasi: Matkakuluihin 1000 €.
 • Johanna Ennser-Kananen for ETMU ry: Webbisivujen uudistukseen 1000 €.
 • Khadijah Saeed Khan: Jatkotutkimuksen kustannuksiin 1000 €.
 • Anna Kuokkanen: Valokuvaprojektin laajentamiseen kirjaksi 1000 €.
 • Haider Waseem: Väitöskirjatutkimuksen kustannuksiin 1000 €.
 • Iiris Annala: Työskentelyapuraha 1000 €.

Yhteensä 7000 €

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Sanna Suomi: Tutkimuksen rahoittamiseen 1000 €.
 • Anu Muhonen: Kenttätyön rahoitukseen 1000 €.
 • Joel K. Kilpi: Aineistonkeruumatkan kuluin 1000 €.
 • Antti Välikangas: ”Ulkosuomalaisen tarinoita 2” kirjan kirjoittamiskustannuksiin 1000 €.
 • Hanna Nieminen: Väitöskirjanalkuvaiheen rahoitukseen 1000 €.

Yhteensä 5000 €


Vuonna 2020 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui yhteensä 33 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä oli 36 020 €.

Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallitus päätti 4.3.2020 kokouksessaan jakaa rahastoista seuraavasti:

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

• Khan, Khadijah Saeed: Matkakuluihin IMISCOE-konferenssiin Luxemburgissa, 750 €.
• Korhonen, Liisa-Maija: Väitöskirja “Constructing Colonial Woman” (työnimi). Tutkimus suomalaisesta kolonisaatiosta jälkikoloniaalisessa Argentiinassa sukupuolen, koloniaalisuuden ja tunteiden näkökulmista, 1000 €.
• Kotavaara, Niina: “Osaavan työvoiman alueiden välinen ja kansainvälinen liikkuvuus Suomessa” -väitökirjatutkimus, 1000 €.
• Lakka, Emilia: “Labor migration in the European Union: a comparison of the policy preferences of Finnish, Danish and Swedish parlamentary parties 19952018” -väitöskirja, 750 €.
• Pellander, Saara: Maasta poistamista käsittelevä tieteellinen teos, 1000 €.
• Peltoniemi, Teuvo: Aineistonkeruumatka, “Suomalaisten utopiayhteisöt Karibialla”, 1500 €.
• Rautajoki, Reijo: Inkeriläisten veljesten Aappo ja Wille Dubbelmanin muistelmat, 1000 €.
• Rekola, Satu: Svenska kyrkan och det finska språket ur ett minoritetsspråkteologiskt perspektiv, 1000 €.
• Ruottunen, Sonja: Vanhemmuuden ja valtion instituutioiden kulttuuriset skriptit sosialismin jälkeisen muuttoliikkeen kontekstissa: venäjänkieliset vanhemmat Suomessa, 1000 €.

Yhteensä 9000 €

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

• Huhta, Marjatta: Konginkankaalta maailmalle -tutkimus, 1000 €
• Westmoreland, John: Research project which examines the nexus between Ostrobothnian immigration, the U.S. labor movement, Finnish folk traditions, and the significant writings of Finnish American songwriter, and poet, T-Bone Slim (Matti Valentinpoika Huhta), 1000 €.
• Ylärakkola, Heini: Kansainvälinen yliopistoharjoittelu Michiganissa Finnish American Heritage Centerissä Finland Universityssä, 1000 €.

Yhteensä 3000 €


Vuonna 2019 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui yhteensä 31 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä oli 42 661 €.

Hallitus päätti 12.3.2019 kokouksessaan jakaa rahastoista jakaa rahastoista yhteensä 10 250 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta:

 • Ilmokari, Irina: ”70 Years of Sisu – Anniversary Publication 2019, Sisu – The Finnish Athletic Club of Toronto 1949–2019” -julkaisun tekemiseen, 500 €.
 • Ghasemi, Mehdi: “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature” -antologian julkaisemiseen, 1000 €.
 • Vaistela, Kirsi: “Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja -esteet peruskoulussa” -väitöstutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Beverly, Satu: matkakustannuksiin ”Australian Suomalaisten seurojen historia” -käsikirjoituksen painokuntoon saattamiseksi, 1000 €.
 • Rautajoki, Reijo: ”Inkerinsuomalaiset 75 vuotta” -juhlan kuluihin, 1000 €.
 • Jyrkiäinen, Senni: ”Seurantatutkimus egyptiläistaustaisten, äskettäin Eurooppaan yksin muuttaneiden siirtolaisnuorten ajatuksista perhe-elämästä ja parisuhteesta” väitöksen jälkeisen seurantatutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Kihlström, Laura: ”Floridansuomalaisten identiteetti” -väitöskirjatyön kenttätutkimuksen matka- ja majoituskuluihin, 750 €.
 • Ylärakkola, Heini: ”United Finnish Kaleva Brothers and Sisters -järjestön (U.F.K.B & S.) paikallisyhdistyksen (Berkeley, Lodge No. 21)” asiakirja-aineiston järjestämisestä syntyviin kuluihin, 1000 €.

Yhteensä 7250 €

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta:

 • Hernberg, Eira: ”Amerikansuomalaisen muotokuvaaja Lady Ostapeckin (1918–2017)” -näyttelyn järjestämiskuluihin, 1000 €.
 • Kansanmusiikki-instituutti ry: ”Reisaavaisen laulu Ameriikkaan” -kokoelman julkaisuun liittyviin kuluihin, 1000 €.
 • Kostiainen, Auvo: ”John Mortonin jälkeläisten dna-testien rahoittamiseen”, 1000 €.

Yhteensä 3000 €