Vuonna 2020 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui yhteensä 33 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä oli 36 020 €.

Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallitus päätti 4.3.2020 kokouksessaan jakaa rahastoista seuraavasti:

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta 9000 €:

• Khan, Khadijah Saeed: Matkakuluihin IMISCOE-konferenssiin Luxemburgissa, 750 €.
• Korhonen, Liisa-Maija: Väitöskirja “Constructing Colonial Woman” (työnimi). Tutkimus suomalaisesta kolonisaatiosta jälkikoloniaalisessa Argentiinassa sukupuolen, koloniaalisuuden ja tunteiden näkökulmista, 1000 €.
• Kotavaara, Niina: “Osaavan työvoiman alueiden välinen ja kansainvälinen liikkuvuus Suomessa” -väitökirjatutkimus, 1000 €.
• Lakka, Emilia: “Labor migration in the European Union: a comparison of the policy preferences of Finnish, Danish and Swedish parlamentary parties 19952018” -väitöskirja, 750 €.
• Pellander, Saara: Maasta poistamista käsittelevä tieteellinen teos, 1000 €.
• Peltoniemi, Teuvo: Aineistonkeruumatka, “Suomalaisten utopiayhteisöt Karibialla”, 1500 €.
• Rautajoki, Reijo: Inkeriläisten veljesten Aappo ja Wille Dubbelmanin muistelmat, 1000 €.
• Rekola, Satu: Svenska kyrkan och det finska språket ur ett minoritetsspråkteologiskt perspektiv, 1000 €.
• Ruottunen, Sonja: Vanhemmuuden ja valtion instituutioiden kulttuuriset skriptit sosialismin jälkeisen muuttoliikkeen kontekstissa: venäjänkieliset vanhemmat Suomessa, 1000 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta 3000 €:

• Huhta, Marjatta: Konginkankaalta maailmalle -tutkimus, 1000 €
• Westmoreland, John: Research project which examines the nexus between Ostrobothnian immigration, the U.S. labor movement, Finnish folk traditions, and the significant writings of Finnish American songwriter, and poet, T-Bone Slim (Matti Valentinpoika Huhta), 1000 €.
• Ylärakkola, Heini: Kansainvälinen yliopistoharjoittelu Michiganissa Finnish American Heritage Centerissä Finland Universityssä, 1000 €.

Vuonna 2019 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui yhteensä 31 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä oli 42 661 €.

Hallitus päätti 12.3.2019 kokouksessaan jakaa rahastoista jakaa rahastoista yhteensä 10 250 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta

 • Ilmokari, Irina: ”70 Years of Sisu – Anniversary Publication 2019, Sisu – The Finnish Athletic Club of Toronto 1949–2019” -julkaisun tekemiseen, 500 €.
 • Ghasemi, Mehdi: “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature” -antologian julkaisemiseen, 1000 €.
 • Vaistela, Kirsi: “Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja -esteet peruskoulussa” -väitöstutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Beverly, Satu: matkakustannuksiin ”Australian Suomalaisten seurojen historia” -käsikirjoituksen painokuntoon saattamiseksi, 1000 €.
 • Rautajoki, Reijo: ”Inkerinsuomalaiset 75 vuotta” -juhlan kuluihin, 1000 €.
 • Jyrkiäinen, Senni: ”Seurantatutkimus egyptiläistaustaisten, äskettäin Eurooppaan yksin muuttaneiden siirtolaisnuorten ajatuksista perhe-elämästä ja parisuhteesta” väitöksen jälkeisen seurantatutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Kihlström, Laura: ”Floridansuomalaisten identiteetti” -väitöskirjatyön kenttätutkimuksen matka- ja majoituskuluihin, 750 €.
 • Ylärakkola, Heini: ”United Finnish Kaleva Brothers and Sisters -järjestön (U.F.K.B & S.) paikallisyhdistyksen (Berkeley, Lodge No. 21)” asiakirja-aineiston järjestämisestä syntyviin kuluihin, 1000 €.

Yhteensä 7250 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta

 • Hernberg, Eira: ”Amerikansuomalaisen muotokuvaaja Lady Ostapeckin (1918–2017)” -näyttelyn järjestämiskuluihin, 1000 €.
 • Kansanmusiikki-instituutti ry: ”Reisaavaisen laulu Ameriikkaan” -kokoelman julkaisuun liittyviin kuluihin, 1000 €.
 • Kostiainen, Auvo: ”John Mortonin jälkeläisten dna-testien rahoittamiseen”, 1000 €.

Yhteensä 3000 €.

Apurahat
Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Apurahat ovat vuosittain haettavissa. Kaikki rahastot…
Lue lisää
Hae apurahaa
Siirtolaisuusinstituutin apurahat siirtolaisuustutkimuksen edistämiseen ja tukemiseen ovat haettavissa vuosittain 1.–28.2. Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään…
Lue lisää