Vuonna 2019 myönnetyt apurahat

Apurahahakemuksia saapui yhteensä 31 kappaletta, ja haettavien apurahojen yhteismäärä oli 42 661 €.

Hallitus päätti 12.3.2019 kokouksessaan jakaa rahastoista jakaa rahastoista yhteensä 10 250 €.

Niilo ja Helen M. Alhon rahastosta

 • Ilmokari, Irina: ”70 Years of Sisu – Anniversary Publication 2019, Sisu – The Finnish Athletic Club of Toronto 1949–2019” -julkaisun tekemiseen, 500 €.
 • Ghasemi, Mehdi: “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature” -antologian julkaisemiseen, 1000 €.
 • Vaistela, Kirsi: “Maahanmuuttajalasten osallisuusedellytykset ja -esteet peruskoulussa” -väitöstutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Beverly, Satu: matkakustannuksiin ”Australian Suomalaisten seurojen historia” -käsikirjoituksen painokuntoon saattamiseksi, 1000 €.
 • Rautajoki, Reijo: ”Inkerinsuomalaiset 75 vuotta” -juhlan kuluihin, 1000 €.
 • Jyrkiäinen, Senni: ”Seurantatutkimus egyptiläistaustaisten, äskettäin Eurooppaan yksin muuttaneiden siirtolaisnuorten ajatuksista perhe-elämästä ja parisuhteesta” väitöksen jälkeisen seurantatutkimuksen kuluihin, 1000 €.
 • Kihlström, Laura: ”Floridansuomalaisten identiteetti” -väitöskirjatyön kenttätutkimuksen matka- ja majoituskuluihin, 750 €.
 • Ylärakkola, Heini: ”United Finnish Kaleva Brothers and Sisters -järjestön (U.F.K.B & S.) paikallisyhdistyksen (Berkeley, Lodge No. 21)” asiakirja-aineiston järjestämisestä syntyviin kuluihin, 1000 €.

Yhteensä 7250 €.

Kaarle Hjalmar Lehtisen rahastosta

 • Hernberg, Eira: ”Amerikansuomalaisen muotokuvaaja Lady Ostapeckin (1918–2017)” -näyttelyn järjestämiskuluihin, 1000 €.
 • Kansanmusiikki-instituutti ry: ”Reisaavaisen laulu Ameriikkaan” -kokoelman julkaisuun liittyviin kuluihin, 1000 €.
 • Kostiainen, Auvo: ”John Mortonin jälkeläisten dna-testien rahoittamiseen”, 1000 €.

Yhteensä 3000 €.

Apurahat
Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Apurahat ovat vuosittain haettavissa. Kaikki rahastot…
Lue lisää
Hae apurahaa
Siirtolaisuusinstituutin apurahat siirtolaisuustutkimuksen edistämiseen ja tukemiseen ovat haettavissa vuosittain 1.–28.2. Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään…
Lue lisää