Siirtolaisuusinstituutin kokoelmissa on runsaasti yksilötason tietoja, jotka auttavat jäljittämään ulkomaille muuttaneita suvun jäseniä sekä löytämään tietoja heidän elämänvaiheistaan. Aineisto palvelee myös suomalaisia juuriaan etsiviä siirtolaisten jälkeläisiä.

Sukututkija voi hyödyntää Instituutin arkistomateriaalia, kuten kirjekokoelmia, valokuvia, mikrofilmejä ja yksittäisiä asiakirjoja. Instituutin kirjastossa on mm. ulkosuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen matrikkeleita, paikallishistorioita sekä ulkosuomalaislehtiä. Lisäksi kirjastoon on kertynyt suuri määrä sukujulkaisuja sekä muuta alan kirjallisuutta.

Siirtolaisrekisteri

Siirtolaisuusinstituutti avustaa sukututkijoita myös ylläpitämällä Siirtolaisrekisteriä, johon on tallennettu satojen tuhansien ulkomaille muuttaneiden suomalaisten tietoja. Rekisterin päätietokannat ovat käytettävissä Internetin kautta.

https://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/

Siirtolaisrekisterin tietokantojen kuvaus:

Matkustajaluettelo (318 000 tietuetta)

Matkustajaluettelossa on tietoja Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO) laivoilla Suomesta lähinnä Hangon kautta ulkomaille lähteneistä henkilöistä. Suurin osa heistä on suomalaisia siirtolaisia, mutta joukossa on myös mm. Suomen kautta muuttaneita Venäjän juutalaisia. Matkustajaluettelo kattaa seuraavat ajanjaksot:

 • Vuodet 1892–1896, 1899–1914 ja 1920–1960 (vuoden 1949 jälkeen lähteneistä siirtolaisista saatavissa olevat alkuperäislähteet kattavat vain pienen osan)
 • Siirtolaisrekisterin tietokantaan on tallennettu kaikki säilyneet SHO:n matkustajaluettelotiedot.

Passiluettelot (299 000 tietuetta)

Passiluettelotietokanta perustuu lääninhallitusten ja kaupunginmaistraattien passiluetteloihin 1800-luvun lopulta vuoteen 1920. Tietokanta kattaa seuraavat alueet ja ajanjaksot:

 • Hangon maistraatti, vuodet 1900–1903
 • Hämeen lääni, vuodet 1903–1904
 • Kristiinankaupungin maistraatti, vuodet 1890–1891 ja 1900-1901
 • Kokkolan maistraatti, vuodet 1899–1902
 • Kuopion lääni, Venäjälle menneet vuosilta 1890–1899 ja Euroopan ulkopuolelle menneet vuosilta 1900–1915
 • Mikkelin lääni, vuodet 1914–1915
 • Oulun lääni, vuodet 1897–1922
 • Turun ja Porin lääni, vuodet 1889–1920
 • Vaasan lääni, vuodet 1890–1920
 • Viipurin lääni, Amerikkaan menneet, vuodet 1906–1909

Tallentamatta on vielä arviolta yli 100 000 tietuetta.

Lehti- ja kirjallisuusviitteet (19 000 tietuetta)

Viitetietokantaan on talletettu tietoja pääasiassa seuraavista lähteistä:

 • Vuosina 1994–1997 ilmestyneistä amerikan- ja australiansuomalaisista sanomalehdistä poimitut kuolinilmoitukset, muistokirjoitukset, syntymäpäivätervehdykset, henkilöhaastattelut ym.
 • Siirtokansan Kalenterissa 1918–1978 julkaistut muistokirjoitukset
 • Raittiuskansan Kalenterissa julkaistut 1897–1972 muistokirjoitukset
 • Kirkollisessa kalenterissa 1930–1981 julkaistut muistokirjoitukset
 • Salomon Ilmosen “Amerikansuomalaisten Historia II” -teoksen (1923) nimilista

Australiansuomalaisten tietokanta (3 800 tietuetta)

Tässä tietokannassa on tietoja ennen toista maailmansotaa Australiassa asuneista suomalaisista. Se perustuu Siirtolaisuusinstituutin entisen johtajan professori Olavi Koivukankaan australiansuomalaisia koskevaa tutkimustaan varten Australiassa keräämään kortistoon. Siihen sisältyy myös jonkin verran Suomen passi- ja matkustajaluetteloista poimittuja tietoja.

Uuden-Seelannin suomalaisten tietokanta (1 100 tietuetta)

Tässä tietokannassa on tietoja Uudessa-Seelannissa asuneista suomalaisista. Se perustuu Siirtolaisuusinstituutin entisen johtajan professori Olavi Koivukankaan aihetta käsittelevää tutkimusta varten Uudessa-Seelannissa keräämään kortistoon.

Venäjänsuomalaiset vainouhrit 1930–1950 (yli 8 000 tietuetta)

Tämä tietokanta sisältää tietoja suomalaisista, jotka joutuivat Neuvostoliitossa Stalinin vainojen uhreiksi 1930–1950-luvulla. Tiedot perustuvat Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2001 julkaisemaan Eila Lahti-Argutinan kirjaan ”Olimme joukko vieras vaan”.

Inkerinsuomalaisten martyrologia (yli 6 000 tietuetta)

Tämä luettelo pitää sisällään henkilötietoja inkerinsuomalaisista, jotka kuolivat Neuvostoliiton johtajan Stalinin 1930-luvulla toimeenpanemissa vainoissa. TtL, VTM Tyyne Martikaisen koostaman martyrologian pääasiallisina lähteinä on käytetty venäläisiä matrikkeleita, uhrien sukulaisten haastatteluita sekä toimittaja Eila Lahti-Argutinan keräämää venäjänsuomalaisten uhriluetteloa, joka itsessään on myös käytettävissä Siirtolaisrekisterin kautta.

Kaskisuomalaiset Ruotsissa (yli 1 500 tietuetta)

Professori Veijo Saloheimon koostama tietokanta Ruotsissa 1500- ja 1600-luvulla asuneista suomalaisperäisistä kaskiviljelijöistä. Tietokannassa on tietoja yli 1 500 ”metsäsuomalaisesta”.

Kansalaistamiset Suomessa 1832-1946 (14 000 tietuetta)

Tämä tietokanta sisältää tietoja henkilöistä, joille myönnettiin Suomen suuriruhtinaskunnan ja myöhemmin Suomen tasavallan kansalaisuus vuosien 1832 ja 1946 välisenä aikana. Tietokannan on suomalaisista arkistolähteistä (Kansallisarkisto) ja sanomalehdistä kerännyt VTT Antero Leitzinger.

Muut Siirtolaisrekisterin tiedostot (ei www-sivujen kautta käytettävissä)

 • Göteborgin poliisilaitoksen matkustajaluettelojäljennöksistä tallennetut tiedot suomalaisista siirtolaisista vuosilta 1869–1900
 • Turun yliopiston historian laitokselta saatu passi- ja matkalipputietoja sisältävä reikäkorttiaineisto (noin 60 000 tietuetta), joka on myöhemmin muutettu atk-pohjaiseksi
 • Per-Erik Levlinin sukututkijaryhmän Amerikan suomenruotsalaisista kirkonkirjoista keräämä aineisto (noin 13 600 tietueen tietokanta).
 • Det Danske Utvandrerarkivin luovuttama luettelo Tanskan kautta Amerikkaan vuosina 1868–1896 menneistä suomalaisista (n. 500 henkilön tietokanta).
 • Databasen Emigranten 2001 (Svenska Emigrantinstitutet, Emigrantregistret, Göteborgs-Emigranten). Sisältää Ruotsin kautta siirtolaiseksi lähteneet 1850–1951. (CD-ROM)
 • Kolmen amerikansuomalaisen seurakunnan kirkonkirjoja kahdelta paikkakunnalta mikrofilmeinä (Republic, MI ja Hancock, MI)
 • Virastojen ja arkistojen osoitteita Suomesta ja Pohjois-Amerikasta
 • Erilaisia nimihakemistoja, muistojulkaisuja, paikkakuntahistoriikkejä ja muita painettuja lähteitä, joissa on suuri määrä henkilönimiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi Kuusamon, Karstulan ja Kälviän siirtolaisia koskevat henkilöhakemistot.

Sukututkimusoppaita

Sukututkija siirtolaisten jäljillä
Jouni Korkiasaari (2021)
How to trace your roots in Finland
Elisabeth Uschanov, Krister Björklund & Jouni Korkiasaari (2013)
Aineistot
Siirtolaisuusinstituutilla on hallussaan monenlaisia muuttoliikkeisiin liittyviä aineistoja, joista merkittävä osa koskee ulkomailla asuvia suomalaisia. Osa aineistosta on saatavilla…
Lue lisää
Arkisto
Siirtolaisuusinstituutin arkisto koostuu Siirtolaisuuskokoelmista sekä instituutin omasta virka-arkistosta. Siirtolaisuuskokoelmiin tallennetaan pääasiassa maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen…
Lue lisää
Digiaineistot
Digiaineistoja koskevat kyselyt ja pyynnöt voi osoittaa seuraaviin osoitteisiin:  Arkistonhoitaja: jarno.heinila@migrationinstitute.fi Toimisto: info@migrationinstitute.fi
Lue lisää
Kirjasto
Siirtolaisuusinstituutin kirjastossa on yli 10 000 muuttoliikkeisiin ja etnisyyteen liittyvää luetteloitua julkaisua. Kirjojen lisäksi kokoelmiin sisältyy ulkosuomalaisten eri puolilla…
Lue lisää