Siirtolaisuusinstituutin kokoelmissa on runsaasti yksilötason tietoja, jotka auttavat jäljittämään ulkomaille muuttaneita suvun jäseniä sekä löytämään tietoja heidän elämänvaiheistaan. Aineisto palvelee myös suomalaisia juuriaan etsiviä siirtolaisten jälkeläisiä.

Sukututkija voi hyödyntää Instituutin arkistomateriaalia, kuten kirjekokoelmia, valokuvia, mikrofilmejä ja yksittäisiä asiakirjoja. Instituutin kirjastossa on mm. ulkosuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen matrikkeleita, paikallishistorioita sekä ulkosuomalaislehtiä. Lisäksi kirjastoon on kertynyt suuri määrä sukujulkaisuja sekä muuta alan kirjallisuutta.

Siirtolaisrekisteri on poissa käytöstä

Siirtolaisrekisteri on poissa käytöstä alkuvuoden 2020 vanhentuneen teknologian vuoksi.

Palvelu tulee uudelleen tarjolle syksyllä 2020.

Pahoittelemme uudistuksesta aiheutuvaa häiriötä rekisterin käyttäjille.

Mikäli tarvitsemaasi pdf-aineistoa ei löydy

ota yhteyttä: info@siirtolaisuusinstituutti.fi

Kuva-arkistoon liittyvissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä

arkistonhoitaja Jarno Heinilään: jarno.heinila@migrationinstitute.fi

Siirtolaisrekisteri

Siirtolaisuusinstituutti avustaa sukututkijoita myös ylläpitämällä Siirtolaisrekisteriä, johon on tallennettu satojen tuhansien ulkomaille muuttaneiden suomalaisten tietoja. Rekisterin päätietokannat ovat käytettävissä Internetin kautta.

Siirtolaisrekisterin tietokantojen kuvaus:

Matkustajaluettelo (318 000 tietuetta)

Matkustajaluettelossa on tietoja Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO) laivoilla Suomesta lähinnä Hangon kautta ulkomaille lähteneistä henkilöistä. Suurin osa heistä on suomalaisia siirtolaisia, mutta joukossa on myös mm. Suomen kautta muuttaneita Venäjän juutalaisia. Matkustajaluettelo kattaa seuraavat ajanjaksot:

 • Vuodet 1892–1896, 1899–1914 ja 1920–1939, 1940–1960 (vuoden 1949 jälkeen lähteneistä siirtolaisista saatavissa olevat alkuperäislähteet kattavat vain pienen osan)
 • Siirtolaisrekisterin tietokantaan on talletettu kaikki saatavilla olevat SHO:n matkustajaluettelotiedot.

Passiluettelot (285 000 tietuetta)

Passiluettelo perustuu lääninhallitusten ja kaupunginmaistraattien passiluetteloihin 1800-luvun alkupuolelta vuoteen 1920. Vuoden 2019 alussa tietokantaan oli talletettu seuraavat alueet ja ajanjaksot:

 • Hangon maistraatti, vuodet 1900–1903
 • Hämeen lääni, vuodet 1903–1904
 • Kristiinankaupungin maistraatti, vuodet 1890–1891 ja 1900-1901
 • Kokkolan maistraatti, vuodet 1899–1902
 • Kuopion lääni, Venäjälle menneet vuosilta 1890–1899 ja Euroopan ulkopuolelle menneet vuosilta 1900–1915
 • Mikkelin lääni, vuodet 1914–1915
 • Oulun lääni, vuodet 1897–1922
 • Turun ja Porin lääni, vuodet 1889–1912
 • Vaasan lääni, vuodet 1896–1919
 • Viipurin lääni, Amerikkaan menneet, vuodet 1906–1909

Tallentamatta on vielä arviolta yli 100 000 tietuetta.

Lehti- ja kirjallisuusviitteet (19 000 tietuetta)

Viitetietokantaan on talletettu tietoja pääasiassa seuraavista lähteistä:

 • Vuosina 1994–1997 ilmestyneistä amerikan- ja australiansuomalaisista sanomalehdistä poimitut kuolinilmoitukset, muistokirjoitukset, syntymäpäivätervehdykset, henkilöhaastattelut ym.
 • Siirtokansan Kalenterissa 1918–1978 julkaistut muistokirjoitukset
 • Raittiuskansan Kalenterissa julkaistut 1897–1972 muistokirjoitukset
 • Kirkollisessa kalenterissa 1930–1981 julkaistut muistokirjoitukset
 • Salomon Ilmosen “Amerikansuomalaisten Historia II” -teoksen (1923) nimilista

Australiansuomalaisten tietokanta (3 800 tietuetta)

Tässä tietokannassa on tietoja ennen toista maailmansotaa Australiassa asuneista suomalaisista. Se perustuu Siirtolaisuusinstituutin johtajan Olavi Koivukankaan australiansuomalaisia koskevaa tutkimustaan varten Australiassa keräämään kortistoon. Siihen sisältyy myös jonkin verran Suomen passi- ja matkustajaluetteloista poimittuja tietoja.

Uuden-Seelannin suomalaisten tietokanta (1100 tietuetta)

Tässä tietokannassa on tietoja Uudessa-Seelannissa asuneista suomalaisista. Se perustuu Siirtolaisuusinstituutin johtajan Olavi Koivukankaan aihetta käsittelevää tutkimusta varten Uudessa-Seelannissa keräämään kortistoon.

Venäjänsuomalaiset vainouhrit 1930–1950 (yli 8 000 tietuetta)

Tämä tietokanta sisältää tietoja suomalaisista, jotka joutuivat Neuvostoliitossa Stalinin vainojen uhreiksi 1930–1950-luvulla. Tiedot perustuvat Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2001 julkaisemaan Eila Lahti-Argutinan kirjaan ”Olimme joukko vieras vaan”.

Muut siirtolaisrekisterin käytössä olevat tiedostot

 • Turun yliopiston historian laitokselta saatu passi- ja matkalipputietoja sisältävä reikäkorttiaineisto (noin 60 000 tietuetta), joka on myöhemmin muutettu atk-pohjaiseksi
 • Per-Erik Levlinin sukututkijaryhmän Amerikan suomenruotsalaisista kirkonkirjoista keräämä aineisto (noin 13 600 tietueen tietokanta).
 • Antero Leitzingerin kokoama tiedosto Suomen kansalaisuutta anoneista ulkomaalaisista 1832–1946 (noin 16 000 tietueen tietokanta).
 • Ulkoasiainhallinnon arkiston aineisto. Tähän tietokantaan on talletettu Ulkoasiainhallinnon arkistoasiakirjoista poimittuja tietoja vuoteen 1950 asti. Aineisto koostuu etupäässä ulkomailla kuolleita suomalaisia koskevista asiakirjoista (12 000 tietuetta).
 • Det Danske Utvandrerarkivin luovuttama luettelo Tanskan kautta Amerikkaan vuosina 1868–1896 menneistä suomalaisista (n. 500 henkilön tietokanta).
 • Databasen Emigranten 2001 (Svenska Emigrantinstitutet, Emigrantregistret, Göteborgs-Emigranten). Sisältää Ruotsin kautta siirtolaiseksi lähteneet 1850–1951. (CD-ROM)
 • Kolmen amerikansuomalaisen seurakunnan kirkonkirjoja kahdelta paikkakunnalta mikrofilmeinä (Republic, MI ja Hancock, MI)
 • Göteborgin poliisilaitoksen matkustajaluettelojäljennöksiä (valokopioita) vuosilta 1869–1900
 • Virastojen ja arkistojen osoitteita Suomesta ja Pohjois-Amerikasta
 • Erilaisia nimihakemistoja, muistojulkaisuja, paikkakuntahistoriikkejä ja muita painettuja lähteitä, joissa on suuri määrä henkilönimiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi Kuusamon, Karstulan, Kälviän ja Mikkelin siirtolaisia koskevat henkilöhakemistot.

Sukututkimusoppaita

Sukututkija siirtolaisten jäljillä
Jouni Korkiasaari (2018)
How to trace your roots in Finland
Elisabeth Uschanov, Krister Björklund & Jouni Korkiasaari (2013)
Aineistot
Siirtolaisuusinstituutilla on hallussaan monenlaisia muuttoliikkeisiin liittyviä aineistoja, joista merkittävä osa koskee ulkomailla asuvia suomalaisia. Osa aineistosta on saatavilla…
Lue lisää
Digiaineistot
Siirtolaisuusinstituutin digitaalisissa aineistoissa on mm: Siirtolaiskirjeitä Noin 300 kirjeen näyte Pohjois-Amerikasta Suomeen lähetetyistä siirtolaiskirjeistä. Kaiken…
Lue lisää
Arkisto
Siirtolaisuusinstituutin arkisto koostuu Siirtolaisuuskokoelmista sekä instituutin omasta virka-arkistosta. Siirtolaisuuskokoelmiin tallennetaan pääasiassa maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen…
Lue lisää
Kirjasto
Siirtolaisuusinstituutin kirjastossa on yli 8 000 muuttoliikkeisiin ja etnisyyteen liittyvää luetteloitua julkaisua. Kirjojen lisäksi kokoelmiin sisältyy ulkosuomalaisten eri puolilla…
Lue lisää